(Japan) 28 th October | 2021 | Thursday | 11:15:32 AM || (Nepal) 8:00:32 AM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 245768686 19429 4987767 512 222759534 75388
USA 46587441 0 761842 0 36466968 13099
India 34231207 0 456418 0 33606719 8944
Brazil 21766168 0 606726 0 20965296 8318
UK 8897149 0 140041 0 7232313 950
Russia 8352601 0 233898 0 7242735 2300
Turkey 7936007 0 69769 0 7376821 1405
France 7140294 0 117589 0 6925727 1049
Iran 5888100 0 125716 0 5455329 4127
Argentina 5284485 0 115889 0 5149943 631
Spain 5006675 0 87289 0 4861043 421
Colombia 4995694 0 127159 0 4839391 342
Italy 4752368 0 131954 0 4545049 341
Germany 4527120 0 95940 0 4237100 1336
Indonesia 4241809 0 143299 0 4085775 0
Mexico 3793783 4797 287274 386 3156269 4798
Poland 2990509 0 76672 0 2690582 464
South Africa 2920581 0 89049 0 2813218 546
Ukraine 2825733 0 65628 0 2401705 177
Philippines 2768849 0 42348 0 2676349 3194
Malaysia 2448372 0 28674 0 2347985 562
Peru 2197052 0 200118 0 872
Netherlands 2100866 0 18357 0 1979528 197
Iraq 2050652 0 23061 0 1993877 222
Thailand 1884973 9658 19006 84 1766823 2432
Czechia 1741859 0 30667 0 1669657 166
Japan 1717367 0 18221 0 1694452 184
Canada 1706884 0 28881 0 1652739 765
Chile 1686318 0 37697 0 1634860 458
Romania 1602830 0 46015 0 1358530 1861
Bangladesh 1568563 0 27841 0 1532468 1387
Belgium 1333947 0 25914 0 1209523 264
Israel 1325496 0 8073 0 1307148 234
Pakistan 1270322 0 28405 0 1217935 1487
Sweden 1169530 0 14982 0 1136157 26
Serbia 1118905 0 9698 0 985074 277
Portugal 1087245 0 18144 0 1037585 61
Cuba 948847 0 8210 0 935732 130
Morocco 945201 0 14647 0 925434 347
Kazakhstan 932688 0 12001 0 876699 221
Vietnam 900585 0 21856 0 812314 0
Switzerland 869041 0 11221 0 825306 89
Jordan 856450 0 10983 0 826272 592
Hungary 855339 0 30647 0 796435 197
Nepal 810880 0 11380 0 789125 0
Austria 809086 0 11289 0 762727 250
UAE 739566 0 2135 0 733640 0
Greece 728210 0 15770 0 674189 387
Tunisia 712139 0 25221 0 685570 116
Georgia 703281 0 9873 0 642701 0
Lebanon 639332 0 8472 0 613968 200
Guatemala 597768 0 14862 0 576117 5
Belarus 592224 0 4563 0 564660 0
Bulgaria 587765 0 23594 0 473628 607
Costa Rica 558654 0 7008 0 491197 296
Saudi Arabia 548423 0 8785 0 537418 63
Sri Lanka 538320 0 13674 0 504376 0
Azerbaijan 522368 0 6966 0 487674 0
Ecuador 515859 0 32958 0 443880 759
Bolivia 511854 707 18911 4 474163 220
Myanmar 496901 0 18603 0 461883 0
Panama 472057 0 7314 0 462486 49
Slovakia 465027 0 12957 0 416929 248
Paraguay 460894 0 16238 0 444343 15
Croatia 453936 0 9116 0 424175 153
Ireland 435526 0 5436 0 380285 101
Palestine 422286 0 4389 0 411163 61
Kuwait 412594 0 2461 0 409717 4
Venezuela 402407 0 4836 0 384305 681
Lithuania 396047 0 5720 0 351657 241
Uruguay 392879 0 6076 0 384911 22
Denmark 380949 0 2708 0 363255 23
Dominican Republic 378234 0 4118 0 368306 248
Honduras 374783 0 10211 0 115547 165
Ethiopia 363712 0 6412 0 338411 510
S. Korea 358412 2107 2808 11 330853 345
Libya 355490 0 5048 0 292346 0
Mongolia 353504 0 1689 0 313256 192
Moldova 332625 0 7619 0 310306 229
Egypt 327286 0 18428 0 276358 90
Slovenia 326083 0 4713 0 299171 92
Oman 304219 0 4111 0 299569 2
Armenia 300143 0 6151 0 263716 0
Bahrain 276685 0 1393 0 274730 2
Kenya 252938 0 5266 0 246505 24
Bosnia and Herzegovina 251264 0 11450 0 192218 0
Qatar 238845 0 609 0 237166 12
Nigeria 211496 0 2886 0 202930 11
Zambia 209657 0 3660 0 205886 15
Latvia 208783 0 3109 0 170835 154
Algeria 206069 0 5904 0 141400 15
Norway 203734 0 900 0 88952 14
North Macedonia 200856 0 7087 0 187374 0
Estonia 186530 0 1483 0 161620 45
Botswana 185985 0 2402 0 182304 1
Uzbekistan 184563 0 1312 0 180305 23
Singapore 184419 0 349 0 151580 66
Albania 183282 0 2893 0 172958 3
Kyrgyzstan 180865 0 2661 0 175302 131
Australia 165794 2025 1696 27 130922 279
Finland 156286 0 1150 0 46000 33
Afghanistan 156124 0 7266 0 128274 1124
Mozambique 151253 0 1929 0 148994 32
Montenegro 142308 0 2082 0 135949 57
Zimbabwe 132808 0 4675 0 127520 12
Ghana 130041 0 1174 0 127050 40
Namibia 128868 0 3550 0 124518 0
Uganda 125861 0 3204 0 96589 298
Cyprus 122186 0 572 0 90755 18
Cambodia 118111 0 2758 0 113791 0
El Salvador 113422 0 3596 0 94980 334
Cameroon 102499 0 1686 0 80433 152
Rwanda 99514 0 1322 0 45512 4
Jamaica 88530 0 2192 0 57182 18
Maldives 87359 0 242 0 85453 23
Luxembourg 81363 0 843 0 78535 9
Senegal 73902 0 1878 0 71998 2
Angola 64126 0 1703 0 53116 28
Malawi 61774 0 2297 0 57223 67
Ivory Coast 61252 0 691 0 59886 0
DRC 57470 0 1091 0 50930 0
Trinidad and Tobago 56160 0 1658 0 49872 22
Réunion 54668 0 374 0 53879 33
Guadeloupe 54537 0 742 0 2250 23
Fiji 52079 0 673 0 49143 0
Suriname 48670 0 1074 0 29455 14
Eswatini 46393 0 1242 0 45092 10
French Guiana 44438 0 304 0 9995 29
Madagascar 42898 0 958 0 41322 3
Martinique 42634 0 670 0 104 1
Syria 42351 0 2534 0 26016 0
Sudan 40238 0 3099 0 32905 0
French Polynesia 40178 0 636 0 33500 7
Cabo Verde 38169 0 349 0 37581 23
Laos 37751 0 59 0 6558 0
Malta 37595 0 460 0 36524 3
Mauritania 37094 0 792 0 35771 22
Guyana 35252 0 900 0 31328 25
Gabon 35252 0 235 0 28784 22
Guinea 30647 0 385 0 29511 24
Papua New Guinea 28487 0 335 0 25219 7
Belize 26426 0 489 0 23240 10
Tanzania 26154 0 725 0 7
Togo 26024 0 242 0 25488 0
Benin 24749 0 161 0 24346 5
Haiti 23773 0 662 0 20266 0
Bahamas 22259 0 642 0 20261 15
Seychelles 22086 0 119 0 21747 0
Lesotho 21600 0 657 0 12271 0
Somalia 21269 0 1180 0 9927 0
Mayotte 20497 0 182 0 2964 0
Burundi 19954 0 38 0 773 0
Timor-Leste 19785 0 121 0 19608 0
Mauritius 17416 0 160 0 1854 0
Tajikistan 17086 0 124 0 16960 0
Curaçao 17047 0 173 0 16713 4
Congo 16868 0 249 0 12421 0
Barbados 16424 0 149 0 10861 0
Nicaragua 16422 0 207 0 4225 0
Taiwan 16388 0 847 0 15424 0
Mali 15924 0 561 0 14606 0
Aruba 15865 0 171 0 15520 20
Andorra 15462 0 130 0 15219 4
Burkina Faso 14793 0 214 0 14287 0
Djibouti 13461 0 181 0 13215 0
Iceland 13313 0 33 0 12484 1
Equatorial Guinea 13236 0 163 0 12565 1
Channel Islands 12905 0 100 0 12171 0
Brunei 12710 0 82 0 10275 3
Saint Lucia 12486 0 253 0 11842 6
Hong Kong 12336 0 213 0 12033 0
South Sudan 12327 0 133 0 12008 2
CAR 11518 0 100 0 6859 2
New Caledonia 10768 0 263 0 55 28
Gambia 9963 0 340 0 9610 3
Yemen 9728 0 1868 0 6332 23
Isle of Man 9417 0 57 0 8492 1
Eritrea 6800 0 45 0 6719 0
Sierra Leone 6396 0 121 0 4393 0
Niger 6300 0 211 0 5954 0
Guinea-Bissau 6133 0 141 0 5525 0
New Zealand 5995 96 28 0 4574 5
Gibraltar 5919 0 98 0 5646 1
Grenada 5824 0 197 0 5503 0
Liberia 5812 0 287 0 5458 2
Bermuda 5637 0 100 0 5438 1
San Marino 5509 0 92 0 5383 2
Chad 5067 0 174 0 4874 0
St. Vincent Grenadines 4905 0 64 0 3060 2
Dominica 4691 0 31 0 4252 0
Sint Maarten 4486 0 75 0 4374 10
Comoros 4233 0 147 0 4048 0
Antigua and Barbuda 4036 0 102 0 3645 9
Saint Martin 3850 0 55 0 1399 7
Sao Tome and Principe 3705 0 56 0 3216 0
Liechtenstein 3547 0 61 0 3441 2
Monaco 3404 0 36 0 3343 2
Turks and Caicos 2961 0 23 0 2882 1
British Virgin Islands 2725 0 37 0 2649 7
Saint Kitts and Nevis 2657 0 21 0 2471 1
Bhutan 2620 0 3 0 2610 0
Caribbean Netherlands 2407 0 19 0 2304 0
Faeroe Islands 1778 0 2 0 1339 5
St. Barth 1589 0 6 0 462 0
Cayman Islands 1279 0 2 0 957 0
Anguilla 859 0 1 0 749 0
Greenland 779 0 0 0 704 2
Diamond Princess 712 0 13 0 699 0
Wallis and Futuna 445 0 7 0 438 0
Macao 77 0 0 0 66 0
Falkland Islands 68 0 0 0 67 0
Montserrat 41 0 1 0 34 0
Saint Pierre Miquelon 32 0 0 0 32 0
Vatican City 27 0 0 0 27 0
Solomon Islands 20 0 0 0 20 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 7 0
Palau 8 0 0 0 8 0
Vanuatu 6 0 1 0 3 0
Marshall Islands 4 0 0 0 4 0
Samoa 3 0 0 0 3 0
Saint Helena 2 0 0 0 2 0
Micronesia 1 0 0 0 1 0
China 96938 39 4636 0 91643 33
More

व्यस्त देश र व्यस्त मानिसहरुको लागि ध्यान कसरी उपयोगी हुन सक्छ ?

  POSTED ON : Tuesday, 31 August, 2021 | Views : 1562

व्यस्त देश र व्यस्त मानिसहरुको लागि ध्यान कसरी उपयोगी हुन सक्छ ?


व्यस्त मानिसलाई अबको समयमा सबै भन्दा बढी ध्यानको आवश्यकता छ । हाम्रो जीवन व्यस्तता र विश्रामको सम्यक सन्तुलनमा मात्र सुखी र सृजनात्मक हुन सक्छ । बाहिरी जीवनमा हामी सृजनात्मक हुनुपर्छ र आफुभित्र सुखको अनुभूतिको स्रोत पनि पहिल्याउनुपर्छ । हामीभित्रका अनेक मानसिक तनाव, विशाद, हतासा, दुःख, चिन्ताको मुख्य कारण खाली मनलाई दौडाउने एकोहोरो जीवनशैलीको परिणाम हो । हामीले आन्तरिक विश्रान्तिको कला सिक्नै सकेनौं । अनिंदोपन पनि यसैको परिणाम हो । राति सारा प्रकृति गहन शान्त विश्राममा भएको बेला पनि हाम्रो मन चलिरहेकै हुन्छ र हामी सुत्न सक्दैनौं । यो भन्दा खराब स्थिति के हुन सक्छ रु यदि हामीले थोरै समय निकालेर आप्नो लागी ध्यानका प्रयोगहरु दैनिक रुपले गर्न थाल्यौं भने हामी यी समस्याहरुबाट मुक्त हुन सक्छौं । दिनभरीको कामबाट थाकेको हाम्रो शरीर र मनलाई ध्यानको सचेतन प्रयोगले तुरुन्तै उर्जावान स्थितिमा फर्काउन सकिन्छ ।

श्वास प्रश्वासका प्राणयामका विधिहरु, रेचन विधिहरु, विचारलाई साक्षी भएर ध्यान लगाउने विधिहरु, भजन कीर्तनले आध्यात्मिक जागरणलाई बढाउन र दुःखबाट मुक्तिको बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्छन् । २४ घण्टामा सके १९२ घण्टा समय आफुलाई दिनुहोस र हेर्नूहोस सम्भव नभए १ घण्टामात्र दिनुहोस । अरु समय त हाम्रो कामधाम, यताउता, रमझम, अरुको लागी बिताउछौ, तर जून ध्यान को लागी दीइन्छ त्यही छोटो समय १ घण्टा जिबनमा सार्थक हुँन्छ । अरु समय त केबल सब भागदौड मात्र हो ।

के ध्यान र योगले मानसिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न मदत गर्छ त ? सबैलाई जान्ने उत्सुकता हून्छ !

ध्यानले विचारलाई शान्त र भावनालाई नियन्त्रित गर्न सिकाउन र त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउंछ । योग र ध्यानले सन्तुलन, बल र शान्ति प्रदान गर्छ । जसले गर्दा त्यसै भाव दिने हर्मोनहरु शरीरमा उत्पन्न हुन्छन् र प्रत्येक कोशिकाहरु पनि त्यही दिशामा कार्य गर्ने पथमा लाग्छन् र हामीलाई त्यसको समग्र अनुभूतिले नयाँ उत्साह र भर प्रदान गर्छ र आफैंप्रतिको आत्मविश्वास बढाउँछ । यसलाई आजको विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ ।    

मैले ८-९ बर्ष अगाडी स्वामी आनन्द अरुण संग ओशो तपोबनमा ओशोको सन्यास (दीक्षा) लिएको थिएं । जिबनमा नयाँ अन्तस् आयामको अनुभव भयो । तपोवनमा हूने र तपोवनको ध्यान कार्यक्रमहरुमा भाग लीन गईरहन्थें । ध्यानहरुमा संलग्न हुन मलाई त्यति असहज हूने वाताबरण थिएन किनकी मेरो आमाबुवा सपरिवार ध्यानमा सम्लग्न र ओशोको सन्यासी अर्थात् शिष्य हुनुहुन्थ्यो । बुवा तपोबनमै रहनुहुन्थ्यो र पहिलो प्रेरणा तथा सौभाग्य त बुवा आमा बाट नै मिल्यो । यस्तो राम्रो अबसर गुरुसँग जोडिन पायौ । हामी दाजुभाई, बहिनी, साथीभाई फुर्सद हुनेबितिकै तपोबनको ध्यान साधनामा नाच्न पुगीहाल्थ्यौं । शनीबार सत्संग कार्यक्रम एकदिन छुट्यो भने हामीलाई तरकारीमा नुन नलागे जस्तो अनुभव हुन्थ्यो ।

ध्यानले मानसिक शारीरिक दुबैलाई जागरूक बनाउने र जीवन जीउने कला अध्यात्मको माध्यमबाट सिकाउछ । ओशोको यो देशना,अमूल्य खजना हो । जापानमा धेरै ओशोको मेडिटेसन सेन्टरहरू छन र नेपाली तथा जापानिज, सन्यासीमित्रहरु पनि धेरै हूनुहुन्छ । जापानीज नागरिकहरुले ओशोको मौन ध्यान अति रचाएको पाएको छु ।

के आजको विश्व ,संसारको लागि ओशोको सन्देश अझै सान्दर्भिक छ त ? छ भने कसरी ? भन्ने लाग्न सक्छ सबैलाई !

योग जस्तै अहिले ध्यानको लहर पनि विश्वव्यापी भएको छ । ओशोले विगत शताब्दीमा के भन्नुभयो भने मनुष्यले सामान्य जीवन जिउन या त लागूपदार्थ, मद्यपान या अन्य औषधिको सहारा लिनुपर्छ या त ध्यान गर्नु पर्छ, अन्य विकल्प छैन । उहाँको एक प्रख्यात वचन छ – मेडिटेशन अर मेडिकेशन । त्यसैले उहाँले सबै किसिमका मानिसहरुलाई अनुकूल र उपयुक्त हुने ६ सय ध्यानका विधिहरुको र हजारौं छोटा ध्यानका विधिहरुको सृजना गर्नुभयो । नृत्य, उत्सव, ध्यान, मौन, संगीत सबैलाई लिएर अनेकौं सुन्दर ध्यानका विधिहरु ओशोले दिनुभयो ।

त्यस्तै अत्यन्त गहन थेरापी टेक्निक पनि दिनुभयो । उहाँलाई थाहा थियो कि २१ औं शताब्दीको मनुष्य आफैं अशान्त, चिन्तितमनको शिकार हुनेछ र उसलाई ध्यान अत्यन्तै जरुरी हुनेछ । त्यसैले ओशो सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन दुबैलाई समग्र रुपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले ‘जोर्बा द बुद्ध’ को सम्पूर्ण जीवन शैलीको व्याख्या गर्नुभयो । त्यसरी नै जीवन जिउन सिकाउनुभयो । मानिसले संसारलाई पनि महत्व दिनुपर्छ र तर त्यहीं हराउने पनि होइन, हामीले आफूभित्रको बुद्धलाई पनि जगाउनुपर्छ । संसारमा वासनाको कुनै अन्त छैन । कुनै एक दिन हामीले सबै छोडेर जानुपर्छ । यदि हामीले आफूभित्रको बुद्धलाई जगाउने साधना र ध्यान गरेका छौं भने हामीले सबै छोडेर जाने बेलामा हामीलाई पीडा हुँदैन । नत्र हाम्रो अन्तिम क्षण पनि वासना र प्राणको लडाईं मै बेहोसीमा बितेर जानेछ ।

ओशोले मृत्युको अकाट्य सत्य र बुद्ध बन्ने संभावना दुबैलाई महत्व र साधना विधि दिनुभएकोले ओशोको महत्व आज झन सान्दर्भिक भएर आएको छ ।  

अन्त्यमा, नेगेटिभ बिचार बाट मुक्त र हाम्रो मनमा सँधै सकारात्मक भाव जगाइ राख्न के गर्नु पर्छ त ? 

सकारात्मक रहन सकारात्मक हुने भाव जगाउने माहोल चाहिन्छ । त्यसको पहिलो स्थान हाम्रो शरीर हो । शरीरले रसायनको स्रावले सकारात्मक या नकारात्मक अवस्था पैदा गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो मनमा खेल्ने विचार र त्यसले उत्पन्न गर्ने भावले हामीमा भविष्यप्रतिको भरोसा निर्मित गरिरहेको हुन्छ । विचारलाई शान्त बनाउने उपाय भयो भने मात्रै हामी सकारात्मक हुने बाटो खुल्छ । नत्र धन, पद, अरुले दिएको जति सुकै मान र इज्जतले पनि हामीलाई एकै प्रकारका नकारात्मक भाव उत्पन्न गर्ने विचारको अनवरत प्रवाहबाट बचाउन सक्दैनन् ।

आज धनी देखिइएका देशहरुमा यही भईरहेको छ ।  यही समस्याबाट मानिसहरु गूज्रीरहेको छन । त्यसैले अबको समय शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान सिक्ने, जानेको कुरा अरुलाई बाँड्ने र सिक्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यसले उत्पन्न गर्ने राम्रो माहोल अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहोभाव,

मनमा, शरीरमा, भावनामा भएका बिकारहरुको शुद्धिकरण होस, सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहोस यहि मंगलमय शुभकामना सबैलाई ।


...

यशोदा नेपाल (माँ बोधी यशोदा) 

ओशो संन्यासी

हाल : जापान