(Japan) 29 th July | 2021 | Thursday | 2:48:47 PM || (Nepal) 11:33:47 AM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Recovered Critical
World 196712916 64100 4203749 178124831 86725
USA 35487490 0 628098 29603958 9051
India 31528114 1492 422695 30701612 8944
Brazil 19797516 0 553272 18530306 8318
Russia 6195232 0 156178 5547529 2300
France 6054049 0 111735 5687372 992
UK 5770928 0 129430 4480533 848
Turkey 5660469 0 51124 5438038 543
Argentina 4891810 0 104822 4529259 4160
Colombia 4757139 0 119801 4545346 8155
Spain 4395602 0 81396 3703911 1593
Italy 4330739 0 128010 4128568 183
Iran 3792014 0 89782 3310163 5205
Germany 3769541 0 92106 3650900 357
Indonesia 3287727 0 88659 2640676 0
Poland 2882465 0 75252 2653446 44
Mexico 2790874 19028 239616 2181291 4798
South Africa 2408525 0 70908 2186988 546
Ukraine 2250907 846 52916 2185849 177
Peru 2107873 0 196138 1856
Netherlands 1854784 0 17812 1666016 157
Czechia 1673017 0 30362 1639698 8
Chile 1611917 0 35176 1567236 1571
Iraq 1590528 0 18484 1437759 853
Philippines 1566667 0 27401 1484714 2026
Canada 1428683 0 26570 1396646 231
Bangladesh 1210982 0 20016 1035884 1400
Belgium 1121089 2059 25231 1058072 94
Sweden 1098795 0 14617 1074780 16
Romania 1082710 0 34274 1047444 47
Malaysia 1061476 0 8551 877812 1016
Pakistan 1020324 4497 23209 937354 3084
Portugal 960437 0 17320 891687 200
Japan 882823 0 15152 823901 522
Israel 867240 0 6462 845831 149
Hungary 809362 0 30025 746981 11
Jordan 768382 0 10000 749025 535
Serbia 720975 0 7108 710295 11
Switzerland 716038 0 10903 691843 39
Nepal 688307 0 9791 649072 0
UAE 676251 0 1934 653675 0
Austria 657501 0 10737 641880 39
Morocco 597876 0 9665 550882 443
Tunisia 578962 0 19027 491854 630
Thailand 561030 17669 4562 370492 4325
Lebanon 558369 0 7897 536623 54
Kazakhstan 557107 7479 5619 462912 221
Saudi Arabia 522108 0 8200 502528 1406
Greece 485015 0 12902 440313 144
Ecuador 480720 0 30797 443880 759
Bolivia 470929 905 17754 404509 200
Paraguay 451158 0 14820 416666 349
Belarus 442831 0 3424 436903 0
Panama 432523 0 6791 412994 133
Bulgaria 424295 0 18205 398388 79
Georgia 410830 0 5751 377597 0
Costa Rica 403511 0 4997 326649 366
Kuwait 395479 0 2303 380175 310
Slovakia 392488 0 12534 379437 7
Uruguay 380976 0 5950 372721 68
Croatia 363039 0 8249 353748 11
Guatemala 358798 0 10224 314439 5
Cuba 358378 0 2560 312169 350
Azerbaijan 341933 0 5014 332393 0
Dominican Republic 340814 0 3953 312204 196
Palestine 316328 0 3601 311622 12
Denmark 314135 0 2547 300154 10
Venezuela 302988 0 3542 286795 424
Sri Lanka 301832 0 4258 271855 0
Ireland 296687 0 5035 266554 26
Oman 295535 0 3802 277632 272
Honduras 292969 1282 7758 99072 699
Egypt 284128 0 16507 228836 90
Myanmar 284099 0 8210 197994 0
Lithuania 281629 0 4412 268834 21
Ethiopia 279153 0 4376 263066 225
Bahrain 268846 0 1383 266571 3
Moldova 259018 0 6250 251741 66
Slovenia 258864 0 4428 253563 7
Libya 243470 0 3453 188973 0
Armenia 229370 0 4597 219379 0
Qatar 225747 0 601 223376 27
Bosnia and Herzegovina 205566 0 9686 189259 0
Kenya 199941 0 3895 187824 174
S. Korea 195099 1672 2085 171559 285
Zambia 193432 0 3338 183957 503
Nigeria 172263 0 2139 164886 11
Algeria 167131 0 4161 112900 36
Mongolia 161575 1231 802 160662 192
Kyrgyzstan 161015 930 2301 141499 195
North Macedonia 156171 0 5491 150321 0
Afghanistan 145996 0 6615 95726 1124
Latvia 138650 0 2554 135463 5
Norway 136541 0 799 88952 3
Albania 132952 0 2457 130174 3
Estonia 132891 0 1271 128613 5
Uzbekistan 127506 879 859 121718 23
Vietnam 123640 2821 630 27457 0
Namibia 117570 0 2927 93931 99
Mozambique 115886 0 1367 86423 32
Finland 104495 0 978 46000 6
Zimbabwe 103567 0 3340 71383 33
Ghana 103019 0 823 97213 15
Botswana 102124 0 1485 87517 1
Montenegro 101496 0 1627 98893 6
Cyprus 100129 0 412 80178 63
Uganda 93122 0 2605 79804 620
El Salvador 86059 0 2599 76056 137
Cameroon 82064 0 1334 80433 152
Maldives 77094 0 220 74335 11
Cambodia 75917 765 1350 68386 0
Luxembourg 73744 0 822 71631 3
Rwanda 67902 0 776 44791 61
Singapore 64589 0 37 62663 2
Senegal 59286 0 1307 46038 58
Jamaica 52322 0 1182 46911 23
Malawi 50381 0 1561 37196 285
Ivory Coast 49775 0 326 49040 0
DRC 48970 0 1023 29497 0
Madagascar 42615 0 942 41091 30
Angola 42288 0 1000 35964 8
Trinidad and Tobago 38014 0 1056 31106 22
Réunion 37231 0 275 33894 40
Sudan 37138 0 2776 30867 0
Malta 33995 0 423 30982 1
Australia 33726 252 923 29926 59
Cabo Verde 33682 0 298 32879 23
French Guiana 29950 0 184 9995 24
Fiji 26196 0 218 6706 40
Syria 25930 0 1911 21969 0
Gabon 25370 0 163 25143 8
Guinea 25293 0 208 24024 24
Suriname 25118 0 640 21458 25
Mauritania 24662 0 547 21780 16
Eswatini 24247 0 770 20362 10
Guyana 22234 0 530 20773 9
Haiti 20077 0 545 13951 0
French Polynesia 19636 0 147 19047 3
Mayotte 19474 0 174 2964 0
Martinique 19149 0 111 104 1
Seychelles 18062 0 90 17324 0
Guadeloupe 17779 0 238 2250 23
Papua New Guinea 17670 0 192 17261 7
Taiwan 15619 0 787 13938 0
Togo 15393 0 150 14272 0
Somalia 15323 0 804 7430 0
Tajikistan 14845 0 120 14313 0
Andorra 14586 0 127 14113 0
Mali 14563 0 531 13934 0
Bahamas 14457 0 286 12501 10
Belize 14069 0 337 13311 2
Burkina Faso 13560 0 169 13361 0
Curaçao 13447 0 126 12659 4
Congo 13156 0 177 11759 0
Lesotho 12887 0 363 6649 0
Hong Kong 11981 0 212 11707 0
Djibouti 11647 0 155 11480 0
Aruba 11521 0 109 11110 14
South Sudan 11014 0 118 10514 0
Timor-Leste 10535 0 26 9773 0
Nicaragua 9470 0 195 4225 0
Channel Islands 9036 0 86 6033 0
Equatorial Guinea 8880 0 123 8637 1
Benin 8394 0 108 8136 5
Gambia 7709 0 212 6600 3
Iceland 7545 0 30 6668 8
CAR 7148 0 98 6859 2
Yemen 7027 0 1374 4168 23
Burundi 6715 0 9 773 0
Eritrea 6539 0 34 6378 0
Sierra Leone 6250 0 119 4241 0
Laos 5675 241 6 2691 0
Niger 5604 0 195 5304 2
Saint Lucia 5537 0 88 5354 0
Liberia 5396 0 148 2715 2
San Marino 5130 0 90 5005 0
Chad 4972 0 174 4789 0
Gibraltar 4892 0 94 4470 11
Barbados 4364 0 48 4158 0
Guinea-Bissau 4334 0 74 3854 4
Isle of Man 4333 0 29 2225 1
Comoros 4024 0 147 3864 0
Mauritius 3913 0 19 1854 0
Liechtenstein 3083 0 59 3003 2
New Zealand 2867 3 26 2795 0
Monaco 2833 0 33 2674 3
Sint Maarten 2743 0 34 2644 2
Bermuda 2553 0 33 2495 0
Bhutan 2501 0 2 2331 0
British Virgin Islands 2500 0 31 1914 27
Saint Martin 2481 0 38 1399 7
Turks and Caicos 2473 0 18 2426 0
Sao Tome and Principe 2432 0 37 2353 0
St. Vincent Grenadines 2288 0 12 2210 2
Caribbean Netherlands 1703 0 17 1661 0
Antigua and Barbuda 1288 0 43 1229 3
St. Barth 1005 0 1 462 0
Faeroe Islands 980 0 1 918 0
Diamond Princess 712 0 13 699 0
Cayman Islands 640 0 2 623 0
Saint Kitts and Nevis 582 0 3 537 1
Tanzania 509 0 21 183 7
Wallis and Futuna 445 0 7 438 0
Brunei 333 0 3 270 0
Dominica 210 0 0 200 0
Grenada 164 0 1 161 0
New Caledonia 133 0 0 58 0
Anguilla 113 0 0 111 0
Greenland 108 0 0 71 0
Falkland Islands 63 0 0 63 0
Macao 59 0 0 53 0
Saint Pierre Miquelon 28 0 0 26 0
Vatican City 27 0 0 27 0
Montserrat 21 0 1 19 0
Solomon Islands 20 0 0 20 0
Western Sahara 10 0 1 8 0
MS Zaandam 9 0 2 7 0
Vanuatu 4 0 1 3 0
Marshall Islands 4 0 0 4 0
Samoa 3 0 0 3 0
Saint Helena 2 0 0 2 0
Micronesia 1 0 0 1 0
China 92811 49 4636 87288 23
More

निर्लज्ज एनआरएनए नेतृत्व र आसन्न ओशाका महाधिवेशन

नरेन्द्र बस्नेत ’दिनेस’ : Thursday, 01 July, 2021

‘म पदको लागि मरिहत्ते गर्ने मानिश हैन’ भनि सबैले भन्छन !तर पद प्राप्ति नहुने छटपटीले...

जापानमा ३ बर्ष अघी हराएको साईकल प्रहरिले खोजेर फिर्ता ल्याइदिए पछि

सेबक पिसी : Sunday, 27 June, 2021

मेरो साइकल बस्ने घरको बाहिर पार्किङ गर्नेगर्थे । सँधै छोराले स्कुल जाने काम साईकलमा गर्थ्यो...

'आमाको नौ महिना कोख र काखको दुधको भारा तिर्न सकौं'

अनिल गिरी : Tuesday, 22 June, 2021

मेरो दिनको सुरुवात र अन्त्य अर्थात् उठेपछि या सुत्नु भन्दा अगाडि संधै समाचार ले नै...

अनेसास नेतृत्वलाई खुल्ला पत्र !

Grishma Poudyal : Friday, 18 June, 2021

यो एक खुला चिट्ठी हो, सबै सम्बन्धित व्यक्तिले पढेपछि जिम्मेवारी पूर्बक जवाफको अपेक्षा गर्दछु ।विषय...

'चुरे सम्म घुस्ने भारतीय योजनालाई सघाउन चुरे उत्खननको रटान'

Hemanta Giri : Saturday, 05 June, 2021

चुरे उत्खनन भन्ने शब्द धेरै सुनियो । खासमा चुरे उत्खनन नभई चुरे खनन हो ! किनकि...

‘केपी ओली जस्ता ‘ओभर जान्ने’ शासक हाम्रो देशको लागि दुर्भाग्य’

हेमन्त गिरी : Monday, 17 May, 2021

अहिले आएर केपी ओली भन्छन- इम्यून सिस्टम बलियो भएकोले कोरोना यो तह सम्म बढ्ला भन्ने...

देश बिपतमा परेको यो बेला आउनुस् सबैले सहकार्य गरौं : नारायण पोखरेल

: Sunday, 09 May, 2021

गाउंपालिका अध्यक्षलाई परदेशिको चिठ्ठि पछि म तपाईमाझ फेरि पनि जानकारिमुलन लेख लिएर आएको छु ।...

The Celebration of Mother's Day in Japan

Grishma Poudyal : Sunday, 09 May, 2021

I vividly remember, it was in December 2004 and that  was a very special day...

कोभिड अनुभब-‘न रुघा-खोकी, न कुनै लक्षण तर पीसीआर गर्दा पोजेटिभ’-ओम गुरुङ

: Wednesday, 05 May, 2021

सारा जगतलाइ त्राहि-त्राहि पारेको यो कोभ...

'नेपालको खाना भनेको दाल भात हो, नान करी होईन'-होण्डा (भिडियो सहित)

Gokarna Adhikari : Thursday, 08 April, 2021

जापानमा नेपाली रेष्टुरेण्ट भनेर कतिवटा खोलिएका होलान् ? खोलिएका मध्ये कति रेष्टुरेण्टमा नेपाली खाना मात्र बेचिन्छन्...

अँध्यारोपछिको उज्यालो धेरै प्यारो हुँदो रहेछ-संगीता बिस्ट

: Monday, 05 April, 2021

अप्रिल ७ मा फर्कने टिकट लिएर मार्च ६ मा नेपालको यात्रा गरें । अप्रिल सम्म...

कोभिड-१९ मा सुधार लगत्तै हामी नेपालीलाई जापानमा स्वागत गर्न चाहन्छौं : जापानी राजदूत किकुता

: Saturday, 03 April, 2021

काठमाडौं ।युताका किकुता नेपालका लागि जापानी नवनियुक्त राजदूत हुन । जापानको परराष्ट्र मन...

जापानका नेपाली किसान जो ओलम्पिकको टर्च बोक्दैछन

: Saturday, 03 April, 2021

टोकियो, जापान ।सन् २००७ को अक्टोबरयता जापानमा बसोबास गर्दै आएका छन कान्छा लामा । सागा...

'जापानमा पढ्नकै लागि पेट भोको राख्नुपर्ने दु:ख भोगें'

Sangita Bista : Monday, 29 March, 2021

आफ्नै देशमा दुःख सुख गरी जीवन विताउने सोचाईमा नेपालमै संघर्ष गरिरहेको थिएं । २०१५ अप्रिलको...

जापान पढ्न जान अब हामीले कति कुर्नुपर्ने ?

आर.के. पोख्रेल : Saturday, 20 March, 2021

विगतमा जापानले नेपाली विद्यार्थीहरुको अध्ययन तथा प्रवेशमा सहजता निभाउँदै सहयोग गर्दै आएको हामीले देखेका थियौं...