(Japan) 21 st February | 2024 | Wednesday | 8:51:42 PM || (Nepal) 5:36:42 PM
 
 


टोकियोवासीलाई खुशीको खवर : टोकियोमा आगामी वर्षदेखि उच्च माध्यमिक विद्यालयको पढाइ निःशुल्क

  POSTED ON : Tuesday, 05 December, 2023 | Views : 4100

टोकियोवासीलाई खुशीको खवर : टोकियोमा आगामी वर्षदेखि उच्च माध्यमिक विद्यालयको पढाइ निःशुल्क


टोकियो, जापान ।

बाल हेरचाह समर्थन सुधार गर्न, टोकियो महानगर सरकारले हाई स्कूल ट्युसन वस्तुतः निःशुल्क बनाउने भएको छ । यसको लागि आफ्नो समर्थन उपायहरू विस्तार गर्ने निर्णय सहित आगामी आर्थिक वर्षबाट हालको आय प्रतिबन्ध हटाउन समायोजन गरिने भएको छ ।

टोकियोमा हाई स्कूलको 'ट्यूशन' शुल्कको सन्दर्भमा, हालको वार्षिक घरपरिवार आम्दानी ९० लाख १० हजार येन भन्दा कम हुनुपर्छ ।

टोकियो महनगरले आगामी आर्थि बर्षदेखि राष्ट्रिय समर्थनसँग हाईस्कुल अध्ययन निशुल्क बनाउनुका साथै निजी विद्यालयहरूका लागि, टोकियो महानगर सरकारले बार्षिक ४७०,००० येन सम्मको अनुदान उपलब्ध गराएर राष्ट्रिय समर्थनको अतिरिक्त समर्थन प्रदान गर्नेछ । जुन टोकियोमा उच्च विद्यालयहरूको लागि औसत शिक्षण शुल्क हो ।

यस्तो परिस्थितिमा, बाल हेरचाह समर्थन सुधार गर्न काम गरिरहेको टोकियो महानगरीय सरकारले हाई स्कूल ट्युसनलाई वस्तुतः निःशुल्क बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्नो समर्थन उपायहरू विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि हालको आय प्रतिबन्धहरू हटाउनेछ ।

टोकियो महानगर सरकारले अर्को वर्षको लागि बजेट तयार गर्दा, यसले राष्ट्रिय सरकारभन्दा अगाडि विशेष प्रणालीहरू विचार गर्न र शिक्षा लागतको बोझ परिवारहरुलाई कम गर्न नेतृत्व लिन चाहिरहेको छ ।

जापानले घट्दो जनसंख्यालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा बालबच्चा जन्मेदेखि उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्मको अध्ययनमा सरकारले अनुदान, निशुल्क तथा विभिन्न लाभहरु बढाउँदै लगेको छ ।

यस्ता उपायहरुले बढ्दो महंगिको मारका बिचमा बच्चा जन्माउन चाहने परिवारलाई आर्थिक भारको भय नहोस् भन्ने जापानले चाहेको देखिन्छ ।