(Japan) 14 th April | 2021 | Wednesday | 3:52:38 PM || (Nepal) 12:37:38 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 138050376 43390 2972669 1383 111080597 106127
USA 32070784 0 577179 0 24626410 9505
India 13873825 2504 172115 0 12336036 8944
Brazil 13601566 0 358718 0 12074798 8318
France 5106329 0 99480 0 313051 5952
Russia 4657883 0 103601 0 4281776 2300
UK 4375814 0 127123 0 3992416 377
Turkey 3962760 0 34455 0 3424733 2951
Italy 3793033 0 115088 0 3158725 3526
Spain 3376548 0 76625 0 3114053 2152
Germany 3031836 0 79408 0 2718700 4662
Poland 2599850 0 59126 0 2219655 3513
Argentina 2579000 0 58174 0 2262875 3836
Colombia 2569314 0 66482 0 2408624 4299
Mexico 2286133 4293 210294 592 1815237 4798
Iran 2118212 0 65055 0 1729293 4481
Ukraine 1887338 14553 38225 467 1442618 177
Peru 1659707 0 55489 0 1584425 2599
Czechia 1590124 5033 28124 38 1480882 1097
Indonesia 1577526 0 42782 0 1426145 0
South Africa 1559960 0 53423 0 1485315 546
Netherlands 1364025 0 16822 0 782
Chile 1088710 0 24518 0 1020925 3203
Canada 1078562 0 23392 0 976877 928
Romania 1012373 0 25441 0 915464 1530
Iraq 941078 0 14796 0 826323 477
Belgium 930603 3374 23566 63 59964 919
Philippines 884783 0 15286 0 703963 750
Sweden 876506 0 13660 0 391
Israel 836334 0 6309 0 826768 231
Portugal 828173 0 16923 0 785809 118
Pakistan 734423 4503 15754 135 641912 4216
Hungary 728078 0 23980 0 431124 1209
Bangladesh 697985 0 9891 0 585966 0
Jordan 672090 0 7937 0 610614 729
Serbia 648745 0 5808 0 566122 247
Switzerland 625367 0 10472 0 560294 214
Austria 581263 0 9748 0 541786 599
Japan 508802 0 9425 0 468770 596
Morocco 502961 0 8915 0 489288 246
Lebanon 499839 0 6738 0 411710 844
UAE 487697 0 1537 0 471906 0
Saudi Arabia 400228 0 6773 0 384635 962
Bulgaria 378059 0 14746 0 293351 799
Slovakia 372038 0 10716 0 255300 506
Malaysia 363940 0 1345 0 346295 199
Panama 359121 0 6173 0 348953 105
Ecuador 347589 0 17351 0 298604 600
Belarus 337635 0 2373 0 327848 0
Greece 301103 0 9054 0 254804 802
Croatia 294874 0 6358 0 276420 192
Georgia 291214 1085 3901 7 278683 0
Azerbaijan 289601 0 3978 0 253762 0
Bolivia 284183 1099 12496 27 233646 71
Nepal 280984 0 3058 0 274318 0
Kazakhstan 276054 2229 3286 26 237446 221
Tunisia 274604 0 9396 0 228267 436
Palestine 272767 0 2901 0 237046 182
Dominican Republic 258637 0 3397 0 217008 148
Kuwait 250273 0 1419 0 233757 235
Moldova 242364 0 5438 0 225036 293
Ireland 241684 0 4803 0 23364 46
Paraguay 240141 0 4978 0 196718 485
Denmark 238869 0 2446 0 228007 39
Ethiopia 232512 0 3230 0 173818 967
Lithuania 227889 0 3713 0 207391 150
Slovenia 227836 0 4130 0 209920 146
Costa Rica 225343 0 3044 0 196060 221
Egypt 212130 0 12526 0 160431 90
Guatemala 205322 0 7057 0 187052 5
Armenia 204053 0 3775 0 183660 0
Honduras 196704 618 4873 12 76081 576
Qatar 191979 0 340 0 170787 479
Bosnia and Herzegovina 184698 0 7487 0 141602 0
Venezuela 176972 0 1815 0 159547 237
Oman 174364 0 1798 0 154771 250
Libya 169504 0 2830 0 154220 0
Nigeria 163911 0 2061 0 154225 11
Bahrain 158789 0 566 0 147162 84
Uruguay 149430 0 1595 0 116533 486
Kenya 147147 0 2394 0 99580 239
North Macedonia 143162 0 4289 0 118946 124
Myanmar 142596 0 3206 0 131869 0
Albania 128752 0 2326 0 98903 18
Algeria 118799 0 3137 0 82813 19
Estonia 115080 0 1049 0 96844 72
S. Korea 111419 731 1782 7 101983 100
Latvia 108355 0 2002 0 99840 94
Norway 105008 0 688 0 88952 57
Sri Lanka 95620 0 602 0 91926 0
Montenegro 94643 0 1391 0 89235 69
Ghana 91410 0 761 0 89219 10
Kyrgyzstan 90839 240 1534 2 86313 25
Zambia 90218 0 1229 0 88144 56
Cuba 88445 0 476 0 83087 61
Uzbekistan 85503 212 634 0 83264 23
Finland 82564 0 877 0 46000 38
Mozambique 68871 0 794 0 59901 68
El Salvador 66816 159 2057 3 63196 60
Luxembourg 64062 0 777 0 60012 30
Cameroon 61731 0 919 0 56926 385
Singapore 60692 0 30 0 60374 1
Afghanistan 57492 0 2532 0 52013 1124
Cyprus 52652 0 274 0 39061 63
Namibia 45949 0 586 0 43984 32
Ivory Coast 45265 0 269 0 44771 0
Botswana 43444 0 663 0 38923 1
Jamaica 42924 0 682 0 19136 37
Uganda 41204 0 337 0 40779 24
Senegal 39495 0 1081 0 38241 14
Zimbabwe 37330 0 1543 0 34932 12
Thailand 35910 1335 97 0 28322 1
Malawi 33872 0 1133 0 31572 19
Sudan 31700 0 2194 0 25451 0
Malta 29720 0 403 0 28756 0
Australia 29442 5 910 0 26380 0
Madagascar 28765 0 512 0 24410 246
DRC 28665 0 745 0 25841 0
Maldives 25759 0 67 0 22981 82
Angola 23697 0 554 0 22115 15
Rwanda 23603 0 316 0 21395 6
Guinea 21106 0 136 0 18686 24
Gabon 20971 0 129 0 17762 20
Syria 20435 0 1392 0 14230 0
Mayotte 19706 0 167 0 2964 8
Cabo Verde 19231 0 187 0 17487 23
French Polynesia 18678 0 141 0 4842 2
Réunion 18425 0 135 0 16794 54
Eswatini 18402 0 669 0 17682 3
Mauritania 18052 0 451 0 17398 14
Mongolia 17823 1220 29 2 10253 88
French Guiana 17806 0 95 0 9995 9
Tajikistan 13308 0 90 0 13218 0
Burkina Faso 12989 0 153 0 12627 0
Haiti 12855 0 251 0 11513 0
Guadeloupe 12717 0 176 0 2242 13
Andorra 12614 0 121 0 11932 29
Somalia 12566 0 618 0 5270 0
Belize 12513 0 318 0 12137 1
Mali 12179 0 417 0 7194 0
Togo 12034 0 116 0 9303 0
Hong Kong 11608 0 207 0 11227 7
Curaçao 11430 0 74 0 7189 22
Guyana 11277 0 258 0 9796 15
Lesotho 10709 0 315 0 5028 0
South Sudan 10387 0 114 0 10148 0
Aruba 10122 0 92 0 9515 14
Congo 10084 0 137 0 8208 0
Djibouti 10077 0 102 0 8394 0
Martinique 9890 0 64 0 98 24
Bahamas 9505 0 190 0 8965 3
Suriname 9363 0 184 0 8711 9
Papua New Guinea 8821 0 69 0 846 0
Trinidad and Tobago 8511 0 146 0 7799 14
Benin 7515 0 93 0 6452 35
Equatorial Guinea 7219 0 106 0 6799 11
Nicaragua 6778 0 180 0 4225 0
Iceland 6274 0 29 0 6152 0
CAR 5682 0 75 0 5112 2
Gambia 5602 0 168 0 5145 3
Yemen 5507 0 1073 0 2070 23
Niger 5081 0 189 0 4760 1
San Marino 4985 0 86 0 4568 8
Cambodia 4874 178 35 2 2290 0
Chad 4652 0 167 0 4306 0
Seychelles 4633 0 25 0 4310 0
Saint Lucia 4355 0 64 0 4179 1
Gibraltar 4277 0 94 0 4181 0
Channel Islands 4053 0 86 0 3956 1
Sierra Leone 4009 0 79 0 2832 0
Comoros 3796 0 146 0 3582 0
Barbados 3740 0 44 0 3623 0
Guinea-Bissau 3693 0 66 0 3083 9
Eritrea 3469 0 10 0 3231 0
Burundi 3262 0 6 0 773 0
Liechtenstein 2768 0 56 0 2634 5
Vietnam 2714 0 35 0 2445 0
New Zealand 2589 2 26 0 2462 0
Monaco 2378 0 31 0 2260 6
Turks and Caicos 2360 0 17 0 2285 2
Sao Tome and Principe 2268 0 35 0 2192 0
Sint Maarten 2188 0 27 0 2124 1
Liberia 2042 0 85 0 1899 2
Bermuda 1912 0 16 0 1037 41
St. Vincent Grenadines 1806 0 10 0 1665 2
Saint Martin 1693 0 12 0 1399 7
Isle of Man 1575 0 29 0 1445 0
Caribbean Netherlands 1526 0 14 0 1416 0
Antigua and Barbuda 1201 0 31 0 947 45
Mauritius 1198 0 15 0 797 0
Timor-Leste 1074 0 2 0 550 0
Taiwan 1067 5 11 0 1029 0
Bhutan 927 0 1 0 875 0
St. Barth 907 0 1 0 462 0
Diamond Princess 712 0 13 0 699 0
Faeroe Islands 661 0 1 0 660 0
Cayman Islands 523 0 2 0 498 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Wallis and Futuna 437 0 5 0 44 3
Brunei 219 0 3 0 206 0
British Virgin Islands 178 0 1 0 159 0
Dominica 165 0 0 0 159 0
Grenada 155 0 1 0 152 0
New Caledonia 121 0 0 0 58 0
Fiji 68 0 2 0 64 0
Falkland Islands 60 0 0 0 54 0
Laos 52 0 0 0 49 0
Macao 49 0 0 0 48 0
Saint Kitts and Nevis 44 0 0 0 44 0
Greenland 31 0 0 0 31 0
Vatican City 27 0 0 0 15 0
Anguilla 25 0 0 0 22 0
Saint Pierre Miquelon 24 0 0 0 24 0
Montserrat 20 0 1 0 19 0
Solomon Islands 19 0 0 0 18 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 7 0
Marshall Islands 4 0 0 0 4 0
Samoa 3 0 0 0 2 0
Vanuatu 3 0 0 0 1 0
Micronesia 1 0 0 0 1 0
China 90447 12 4636 0 85513 6
More

'जापानमा पढ्नकै लागि पेट भोको राख्नुपर्ने दु:ख भोगें'

Sangita Bista   POSTED ON : Monday, 29 March, 2021 | Views : 4540

'जापानमा पढ्नकै लागि पेट भोको राख्नुपर्ने दु:ख भोगें'


आफ्नै देशमा दुःख सुख गरी जीवन विताउने सोचाईमा नेपालमै संघर्ष गरिरहेको थिएं । २०१५ अप्रिलको फुईंचालोको कारण बेरोजगार अवस्थामा पुगें । त्यसपछि पनि नेपालमै अर्को जागीरको खोजी गरे । आफुले पनि खोजें र आफुले चिने जानेको अग्रज व्यक्तिहरुलाई पनि हार गुहार गरें तर जागीर पाउन सकिन । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिनुपर्छ भन्ने सोचाईमा हुर्केको भएर होला एउटा सामान्य गृहणी भएर पटक्कै बस्न पनि मन लागेन ।

त्यतिकै दिनहरु वित्दै थिए । जापान जान अरु देशभन्दा सजिलो हुने र सामान्य भाषा पढेमात्र पनि जापानको भिषा लाग्छ भन्ने कुरा धेरैले सुनाए । आफ्नो परिवारसँग सल्लाह पछि जापानी भाषा पढें र ३/४ महिना पछि जापानको भिषा पनि लाग्यो । सन् २०१६/४/२५ गते फ्लाईट थियो । सबै जनाको आँखामा आँसु थियो । आफ्नो सपना पुरा गर्न अनि उज्वल भविष्यको खोजीमा आफुलाई माया गर्ने सबै मान्छेहरु अनि आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो देश छोडेको दिन म कहिल्यै विर्सन सक्दिन ।

हिजो बिरानो देश, बिरानो ठाउँ अनि परिस्थिति मान्छे र अनौठो भाषा अचम्म लाग्यो । घर परिवार सबैको यादले सताइरहेको थियो, धेरै रुन मन लाग्यो, रोएर नि के गर्नु के भयो । किन रोएको भनेर सोध्ने मान्छे नि नभएपछि रुन पनि मन लागेन । धेरै सोच विचार गरेर आफुले जसरी हुन्छ दुःख संघर्ष गर्नुपर्छ, यहि नै मेरो कर्मभूमी हो दुःख गरेर भोलीको जीवन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो मनलाई बुझाई आफैंले अठोट गरें । त्यति गर्न भन्दा अरु कुनै विकल्प नै थिएन दुःखसँग हार्न पनि त मिलेन ।

त्यसपछि बहिनी रोशिका शर्मासँग भेट भयो । आफ्नै मान्छे जस्तो पहिले बाटै चिने जानेको जस्तो गरी विश्वास, मायाँ गर्ने मान्छे भेटेर दंग थिएं म । रोशिकासँगै काम अनि जापानीज भाषाको स्कुल पनि सँगै भएर धेरै सहज भएको थियो । धेरै दुःख कष्ट रातभरी नसुती काम गरियो । रातभरी कामगर्दा नेपालको धेरै याद आउँथ्यो । फुजिफुड मा काम गर्दा शिखा दिदीसँग भेट भयो । २/३ महिनापछि शिखा दिदिको रुममा सरियो । आफ्नै मान्छे, परिवार जस्तो लाग्ने । धेरै माया गर्ने अनि केयर गर्ने केही गल्ती भएमा धेरै सम्झाउने मान्छेको साथ पाएर होला परदेशमा पनि मायाको कमी भएको थिएन मलाई ।

जसोतसो जापानिज भाषाको स्कुल सकियो । त्यसपछि नारीतामा नै संचालित कोकुसाई फुकुसी सेनमोन गाक्कोउको पढाई सुरु भयो । खाइगो पढ्ने सोचाइका कारण खाइगो को १ बर्षको आधारभुत कोर्ष पढ्ने सोचेको थिएं, तर सोचे भन्दा पढाई धेरै कष्टकर थियो । काम पनि गर्नुपर्ने भएका कारण पनि सोचेजस्तो सामान्य पढाई नहुने रहेछ ।

त्यतीखेर विद्यार्थीहरुलाई धेरै काम गरेको नियम पालना नगरेको भनेर भिषामा असाध्यै कडाई गरिरहेको थियो । मेरो १ बर्षको भिषा त आयो तर म सँगै बस्ने बहिनीलाई भने नेपाल पठाईथियो । त्यो दिन म धेरै रोएकी थिए । यो विरानो ठाउँमा आफुलाई निस्वार्थ माया गर्ने मान्छे बिरलै भेटिन्छन् ।

खाइगोको पढाई गरीरहेको कारण शिक्षकले खाइगोको काम खोजीदिनु भयो । नारीतामा भएको तोकुवेचु योउगो रोजीन होम होउराई नो मोरीमा अन्तर्वार्ता भयो र काम पनि तुरुन्तै पाएं । बृद्धबृद्धाहरुको हेरचाह गर्ने काम सुरु गरें ।

त्यतीबेला मान्छेहरु म प्रति धेरै हाँसेका थिए, यस्तो घिनलाग्दो काम के गरेको ? छि, गु सोर्ने काम पनि गर्छन् भनेर धेरै मजाक पनि उडाए । पहिला त यस्तो भन्ने मान्छेहरुसँग झगडा पनि गरें तर पछि मुसुक्क हास्थें र म बोलीले होइन काम गरेर देखाउने छु भनेर मौन बसे । तर मलाई भने त्यो काम गर्दा धेरै खुसी अनि त्यहाँ काम गर्न जाँदा धेरै रमाइलो लाग्थ्यो । आफ्नो इच्छाको कुरा हो खाइगोमा अरु विषयहरु भन्दा धेरै सुविधाहरु छन् भन्ने कुराहरु मैंले बुझिसकेकी थिएं, अरुले मजाक उडाए के भयो र ?

धेरै कडा मेहेनत र परिश्रमका साथ खाइगोको आधारभुत कक्षा पनि सकियो । अब भने खाइगो अझै २ बर्षको कोर्ष पढ्न बाँकी नै थियो । जापानी विद्यार्थीहरुसँगै एउटै क्लासमा बसेर पढ्नु धेरै अफ्टेरो थियो । शिक्षकहरु पनि धेरै चिन्तित थिए । पहिलो पल्ट यतिधेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र जापानी विद्यार्थी एउटै कक्षामा पढ्ने कुराले ।

जापानी विद्यार्थी सँगसँगै पढ्ने कुराले गर्दा म पनि धेरै चिन्तित थिएं । भाषाको समस्या, पढाइको समस्या, उनीहरुको शान्त अनि लजाउने बानी प्रति, तर विस्तारै वानी पर्दै गयो । खाइगोको पढाई सोचेजस्तो कहाँ हुन्थ्यो र ? विहान ९:१० बजे बाट बेलुकी ५ बजेसम्म पढ्नु पर्ने, काम नगरी छाक नटर्ने । हप्ताको २८ घण्टा काम जीवन धेरै कस्ष्टकर बन्दै थियो । काम गरिरहेको कम्पनीबाट ३ बर्षको कन्ट्याक्टमा छात्रबृत्ति लिएर पढेको कारण स्कुलको पैसाको चिन्ता त थिएन तर त्यो बाहेकको दुःख त थियो नै । विस्तारै पढाइ अनि कामको व्यालेन्स पनि मिल्दै गयो । प्रयोगात्मक कक्षाहरु पनि धेरै हुने गर्दा काममा पनि धेरै विदा बस्नुपर्ने कारणले बारम्बार आर्थिक समस्या परिरहन्थ्यो ।

एकदिन काममा नजाँदा पनि अर्को महिनामा असर पर्ने ठाउँमा पढाईको कारणले धेरै हप्ता विदामा बस्दा खान बस्न पनि धौ धौ हुन जान्थ्यो । महंगो ठाउँमा बाँच्नको लागि धेरै दुःख कष्ट गर्नुपर्यो तर कहिल्यै हिम्मत हारिन । १ बर्षको कोर्ष विस्तारै सकिंदै थियो । नेपाल जाने चाहना भएकाले गर्दा टिकट पनि काटें कोरोनाले जापानमा पनि पेल्दै थियो । जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्ला भनेर टिकट क्यान्सल नगरी नेपाल जाने अठोट गरें । क्रमश...

संगिता विष्ट 'फुच्ची'


...

दोस्रो भाग आगामी सोमबार प्रकाशित हुनेछ !