(Japan) 25 th September | 2020 | Friday | 12:49:43 PM || (Nepal) 9:34:43 AM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 32413882 12159 987742 586 23928580 63338
USA 7185471 0 207538 0 4437575 14156
India 5818570 2467 92317 0 4756164 8944
Brazil 4659909 0 139883 0 4023789 8318
Russia 1128836 0 19948 0 929829 2300
Colombia 790823 0 24924 0 674961 863
Peru 788930 0 31938 0 644345 1382
Mexico 715457 5408 75439 490 514760 2622
Spain 704209 0 31118 0 1445
Argentina 678266 0 14766 0 536589 3527
South Africa 667049 0 16283 0 595916 539
France 497237 0 31511 0 94413 1048
Chile 451634 0 12469 0 426876 890
Iran 436319 0 25015 0 367829 3957
UK 416363 0 41902 0 228
Bangladesh 355384 0 5072 0 265092 0
Iraq 337106 0 8799 0 268761 527
Saudi Arabia 331857 0 4599 0 314793 1090
Turkey 309790 0 7785 0 271964 1573
Pakistan 309015 798 6444 7 294740 544
Italy 304323 0 35781 0 221762 246
Philippines 296755 0 5127 0 231928 1758
Germany 281345 0 9519 0 249500 293
Indonesia 262022 0 10105 0 191853 0
Israel 212115 0 1378 0 148813 685
Ukraine 188106 0 3757 0 83458 177
Canada 149094 0 9249 0 128707 88
Bolivia 132618 628 7765 34 92101 71
Ecuador 131146 0 11213 0 102852 361
Qatar 124425 0 212 0 121263 62
Romania 118054 0 4591 0 94877 506
Dominican Republic 110122 0 2076 0 84018 213
Morocco 110099 0 1956 0 90186 289
Belgium 108768 1881 9965 6 19123 104
Panama 108726 0 2297 0 85494 128
Kazakhstan 107590 61 1699 0 102360 221
Netherlands 103141 0 6312 0 121
Egypt 102513 0 5835 0 92644 41
Kuwait 101851 0 592 0 92961 101
Oman 95907 0 885 0 86765 185
Sweden 90289 0 5878 0 15
UAE 88532 0 407 0 77937 0
Guatemala 87933 0 3170 0 77125 5
Poland 82809 0 2369 0 66158 91
Japan 80041 0 1520 0 72538 166
Belarus 76651 0 802 0 73733 0
Honduras 73193 518 2249 27 24580 20
Ethiopia 71687 0 1148 0 29461 267
Portugal 71156 0 1931 0 46676 85
Venezuela 70406 0 581 0 59745 146
Costa Rica 69459 0 795 0 26554 253
Nepal 69301 0 453 0 50411 0
Bahrain 67701 0 231 0 60853 59
Czechia 58374 0 567 0 27382 120
Nigeria 57849 0 1102 0 49098 7
Singapore 57654 0 27 0 57333 0
Uzbekistan 53834 0 446 0 50230 283
Switzerland 51492 0 2061 0 42600 34
Algeria 50579 0 1703 0 35544 31
Moldova 48953 0 1252 0 36643 592
Armenia 48251 0 945 0 43266 0
Ghana 46222 0 299 0 45417 6
Kyrgyzstan 45757 0 1063 0 42005 24
Austria 40816 0 783 0 31661 78
Azerbaijan 39686 0 581 0 37255 0
Afghanistan 39170 0 1451 0 32619 93
Palestine 37591 0 274 0 26934 0
Kenya 37489 0 669 0 24334 44
Paraguay 36404 0 743 0 20502 157
Ireland 33994 0 1797 0 23364 16
Serbia 33163 0 745 0 31536 22
Lebanon 32819 0 329 0 14112 139
Libya 30632 0 474 0 16842 0
El Salvador 28201 0 823 0 22326 89
Australia 27000 17 869 8 24464 10
Bosnia and Herzegovina 26316 0 802 0 19142 0
Denmark 24916 0 645 0 18646 14
S. Korea 23455 114 395 2 20978 128
Hungary 21200 0 709 0 4818 32
Cameroon 20712 0 418 0 19440 30
Bulgaria 19573 0 785 0 14013 30
Ivory Coast 19501 0 120 0 19003 0
North Macedonia 17200 0 712 0 14312 3
Greece 16627 0 366 0 9989 68
Madagascar 16191 0 227 0 14833 15
Croatia 15572 0 261 0 14111 24
Senegal 14816 0 304 0 11818 24
Zambia 14491 0 332 0 13643 0
Sudan 13592 0 836 0 6764 0
Norway 13406 0 270 0 10371 2
Tunisia 13305 0 180 0 5032 74
Albania 12921 0 370 0 7239 18
Namibia 10740 0 119 0 8482 15
Malaysia 10576 0 133 0 9666 6
DRC 10555 0 271 0 10051 0
Guinea 10434 0 65 0 9801 24
Maldives 9939 0 34 0 8597 12
French Guiana 9790 0 65 0 9456 6
Montenegro 9717 0 154 0 5917 0
Tajikistan 9520 0 74 0 8296 0
Finland 9379 0 343 0 7850 4
Gabon 8716 0 54 0 7906 2
Haiti 8668 0 227 0 6551 0
Myanmar 8515 171 155 5 2381 0
Luxembourg 8158 0 124 0 6910 3
Zimbabwe 7752 0 227 0 6043 0
Slovakia 7629 0 41 0 3978 25
Mauritania 7433 0 161 0 7052 3
Mozambique 7399 0 51 0 4558 0
Uganda 7064 0 70 0 3226 0
Jordan 6591 0 36 0 3937 13
Malawi 5747 0 179 0 4163 4
Jamaica 5588 0 77 0 1490 7
Cabo Verde 5479 0 55 0 4917 0
Djibouti 5407 0 61 0 5339 0
Eswatini 5375 0 108 0 4724 11
Cuba 5310 0 118 0 4613 8
Nicaragua 5073 0 149 0 2913 0
Hong Kong 5057 0 104 0 4758 13
Equatorial Guinea 5018 0 83 0 4530 4
Congo 5005 0 89 0 3887 0
Slovenia 4816 0 145 0 3245 23
CAR 4804 0 62 0 1837 2
Suriname 4789 0 102 0 4578 5
Rwanda 4789 0 27 0 3050 0
Guadeloupe 4487 0 42 0 2199 24
Angola 4475 0 162 0 1503 8
Georgia 4399 0 26 0 1705 0
Trinidad and Tobago 4235 0 67 0 2047 11
Lithuania 4070 0 89 0 2253 0
Syria 3966 0 183 0 1013 0
Aruba 3756 0 25 0 2664 11
Bahamas 3699 81 86 6 1962 79
Gambia 3552 0 110 0 2012 0
Mayotte 3541 0 40 0 2964 2
Thailand 3516 0 59 0 3353 1
Réunion 3501 0 11 0 2482 0
Somalia 3465 0 98 0 2877 0
Sri Lanka 3333 0 13 0 3142 0
Estonia 3076 0 64 0 2395 2
Mali 3041 0 130 0 2391 0
Botswana 2921 0 16 0 701 1
Malta 2898 0 27 0 2191 0
South Sudan 2669 0 49 0 1290 0
Guyana 2579 0 71 0 1483 14
Iceland 2512 0 10 0 2150 0
Benin 2325 0 40 0 1954 0
Guinea-Bissau 2324 0 39 0 1549 5
Sierra Leone 2188 0 72 0 1666 0
Yemen 2029 0 586 0 1250 0
Uruguay 1959 0 47 0 1679 2
Burkina Faso 1950 0 56 0 1260 0
New Zealand 1829 2 25 0 1744 3
Andorra 1753 0 53 0 1203 4
Togo 1707 0 44 0 1307 0
Belize 1706 0 22 0 1019 3
Cyprus 1663 0 22 0 1369 1
Latvia 1594 0 36 0 1248 0
Lesotho 1554 0 35 0 782 0
French Polynesia 1469 0 5 0 1237 5
Liberia 1338 0 82 0 1221 0
Martinique 1290 0 20 0 98 9
Niger 1194 0 69 0 1107 0
Chad 1171 0 82 0 1003 0
Vietnam 1069 0 35 0 991 0
Sao Tome and Principe 910 0 15 0 881 0
San Marino 727 0 42 0 676 3
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
Turks and Caicos 679 3 5 0 602 3
Channel Islands 655 0 48 0 575 2
Sint Maarten 618 2 22 1 517 6
Papua New Guinea 531 0 7 0 516 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Taiwan 509 0 7 0 480 0
Burundi 477 0 1 0 462 0
Comoros 474 0 7 0 453 0
Faeroe Islands 455 0 0 0 416 0
Eritrea 369 0 0 0 330 0
Mauritius 367 0 10 0 343 0
Saint Martin 367 0 8 0 273 11
Gibraltar 361 0 0 0 331 0
Isle of Man 340 0 24 0 312 0
Curaçao 315 0 1 0 115 1
Mongolia 313 0 0 0 303 1
Cambodia 275 0 0 0 274 0
Bhutan 261 0 0 0 196 0
Cayman Islands 210 0 1 0 205 0
Monaco 205 0 1 0 166 1
Barbados 189 0 7 0 174 0
Bermuda 181 0 9 0 167 0
Brunei 146 0 3 0 142 0
Seychelles 143 0 0 0 140 0
Liechtenstein 116 0 1 0 110 0
Antigua and Barbuda 97 0 3 0 92 0
British Virgin Islands 71 0 1 0 62 2
Caribbean Netherlands 69 0 1 0 21 0
St. Vincent Grenadines 64 0 0 0 64 0
Macao 46 0 0 0 46 0
St. Barth 45 0 0 0 25 0
Fiji 32 0 2 0 28 1
Saint Lucia 27 0 0 0 26 0
Timor-Leste 27 0 0 0 27 0
New Caledonia 26 0 0 0 26 0
Dominica 24 0 0 0 18 0
Grenada 24 0 0 0 24 0
Laos 23 0 0 0 22 0
Saint Kitts and Nevis 19 0 0 0 17 0
Saint Pierre Miquelon 16 0 0 0 6 0
Greenland 14 0 0 0 14 0
Montserrat 13 0 1 0 12 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Vatican City 12 0 0 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
China 85322 8 4634 0 80522 4
More

भागेर टोकियो काम खोज्न आएका सुगा जापानका भावी प्रधानमन्त्री (संक्षिप्त जीवनी)

  POSTED ON : Tuesday, 15 September, 2020 | Views : 9074

भागेर टोकियो काम खोज्न आएका सुगा जापानका भावी प्रधानमन्त्री (संक्षिप्त जीवनी)


संभवत जापानमा कमजोर पारिवारिक पृष्ठभुमिबाट संघर्ष गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल व्यक्तिको पहिलो नम्वरमा पर्दैछन् योशिहिदे सुगा । बुधवार शिन्जो आबेलाई जापानी प्रधानमन्त्रीका रुपमा विस्थापन गर्ने भएका सुगा पछिल्लो पटक भने रेईवा बाजेले परिचित छन् ।

जापानमा सम्राट परिवर्तनसँगै फेरिने युगको नयाँ नाम सार्वजनिक रेईवा घोषणा गरेका सुगालाई अधिकाशं जापानीले त्यसपछि रेईवा सान् का रुपमा चिन्ने गरेको पाईन्छ ।

राजनीतिक रुपमा भने हालैका दिनमा उनलाई प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ९एलडीपी० को सम्भावित अध्यक्षका रुपमा नसोच्दासम्म उनी लो प्रोफाइलमै थिए ।  तर उनको काम गराईको शैलीकै कारण उनी प्रधानमन्त्रीका बलिया दाबेदारका रुपमा अगाडी देखापरे ।

सुगाको जन्म सन् १९४८ मा आकिता प्रिफेक्चरमा भएको थियो । उनका पिता वासाबुरो किसान थिए भने माता तासु विद्यालयकी शिक्षिका । उनी घरको सबैभन्दा ठूलो छोरा थिए । त्यसैले सानो छँदा उनी खेतबारीको काममा परिवारलाई सघाउँथे पनि । ठूलो भएपछि उनले पारिवारिक खेतीपाती नै सम्हाल्थे भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

वासाबुरो साउथ मन्चुरिया रेल्वे कम्पनीमा काम गर्थे । वर्ल्डवारको बेलामा जापानले आत्मसमर्पण गरेपछि उनी जापान फर्किए । यसबेला उनले बेमौसमी प्रजातीको स्ट्रबेरीको विकास गरे । स्ट्रबेरी खेतीबाट राम्रै आम्दानी भइरहेको थियो । तर सुगा भने किसान बन्न चाहेनन् । उच्च शिक्षा तहको पढाई पछि उनी टोकियोमा काम खोज्नका लागि भनेर घरबाट भागे ।

सन् १९९६ मा होसेई विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदै उनले कार्डबोर्ड कारखानामा काम गरे । त्यतिबेला विद्यार्थीहरुले जापान–अमेरिका सुरक्षा गठबन्ध विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । अनि भियतनाम  वार पनि चलिरहेको थियो । तर यतिबेला सुगा भने विद्यालयको पढाई खर्च जुटाउन सुरक्षा गार्ड, समाचार पत्रिकामा कनिष्ठ सहायकलगायत विविध काममा व्यस्त थिए ।

व्यस्त समयतालिकाबीच पनि उनी खेलकूदका लागि भने समय निकाल्थे । पछि उनी कराते टोलीका उप–क्याप्टेन भए । 

स्नातक तह पूरा गरेको केही वर्ष पछि सुगाले इलेक्ट्रिकल मर्मत कम्पनीमा आबद्ध भए । बिस्तारै उनमा राजनीति प्रति चासो पनि हुन थाल्यो । उनी डायट मेम्बर्सको सचिव भए । अनि एक दशकसम्म यही पदमा रहेर विभिन्न कुरा सिके । सन् १९८७ मा उनी योकोहामा शहर सभाको सभाध्यक्षमा चुनिए । उनी सन् १९९६ मा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन ।

प्रतिनिधि सभाका एक वृद्ध सदस्यको सट्टामा सदस्य बनेका नीति निर्माताको अचानक मृत्यु भएपछि सभामा एलडीपीको तर्फबाट एक सिट खाली भयो । सोही सिटका लागि चुनाव लडेपछि ४७ वर्षको उमेरमा सुगा प्रतिनिधि सभामा छिरे ।

सुगा आफ्नै बलबुतामा यो स्तरसम्म आइपुगेका थिए । उनको सिद्धान्त नै ‘जहाँ इच्छा त्यही उपाय’ भन्ने थियो । उनको पृष्ठभूमि बुधवार विस्थापित गर्ने आबेको भन्दा ठिक उल्टो छ । आबेको पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक छ । उनका हजुबुबा र काका हजुरबुबा समेत प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

सन् १९७० र ८० को दशकमा उत्तर कोरियाले अपहरण गरेका जापानी नागरिकहरुको स्वदेश फिर्तीको प्रयासमा आबे र सुगा एक अर्काको नजिक आए । सन् २००६ देखि सन् २००७ को बीचमा आबेको पहिलो कार्यकालको बेलामा सुगा पहिलो पटक मन्त्री बने । त्यही बेला उनलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो । यस क्रममा सुगाले ग्रामीण क्षेत्रको स्थानीय सरकारलाई दान दिनेलाई कर छूटको लगायत उपायसहितको कर कार्यक्रम ल्याए । सन् २०१२ को अन्त्यतिर आबे पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुमा सुगाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

सुगा काम भने पछि मरिहत्ते गर्थे । आठ वर्ष प्रमुख क्याबिनेट सचिवका रुपमा रहँदा उनी बिहान सबेरै उठेर मेल चेक गरेपछि हल्का व्यायाम गरेर नास्ता खाएर बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जान्थे । दिनको समयमा प्रधानमन्त्रीको शीर्ष प्रवक्ताको रुपमा उनले २ चोटी पत्रकार सम्मेलन गर्थे अनि २ दर्जन जति भेटघाट, छलफल र बैठक । समय बर्बाद नहोस् भनेर खाजामा उनी सोबा नूड्ल्ज खान रुचाउँथे ।

साँझ ६ः४५ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट बाहिरिएपछि उनी अन्य राजनीतिकर्मीका सगै प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुसँगका नीतिबारे धारणा आदानप्रदान गर्न भेटघाट गर्थे । हरेक रात खानपिनको वास्ता नै नगरी उनी यस्तै खालका २ ३ वटा भेटघाट गर्थे ।

उनी योकोहामास्थित आफ्नो घरमा विरलै सुत्थे । बरु आपतकालीन अवस्थामा प्रतिक्रिया जनाउन सहज होस् भनेर नजिकैको सरकारी क्वार्टरमा बस्थे ।

गत वर्षको अप्रिलअघि सुगालाई सर्वसाधारणले खासै चिन्दैनथे । त्यतिबेला जापानको नयाँ सम्राटको युग सार्वजनिक गर्ने बेलामा उनले ‘अंकल रेइवा’ भन्ने निकनेम पाए अनि उनको लोकप्रियता पनि चुलियो ।

सुगाकी श्रीमती मारिको पनि लो प्रोफाइलमै छिन् । सुगा र मारिको दम्पत्तिका तीन छोरा छन् । जापानको ‘फस्ट लेडी’ बन्न लागेकी मारिको सार्वजनिक रुपमा खासै उपस्थित भएको पाइएको छैन । एलडीपीको अध्यक्षको रुपमा आफ्नो उम्मेदवारीको लागि श्रीमतीलाई मनाउन निकै कठिन भएको सुगा बताउँछन् ।

आफू जति खटिन्छन् आफू मातहतका कर्मचारी पनि उतिनै खटिउन भन्ने सोच्छन् सुगा । क्याबिनेट ब्यूरो अफ पर्सनल अफेयर्समा राम्ररी काम नगर्ने अनि आफ्नो विचारसँग सहमत नहुनेलाई सुगाले पाखा लगाउने गरेका थिए । अरुले आफूलाई डरलाग्दो भनेपनि आफ्नो काम राम्ररी गर्नेको लागि आफू निकै राम्रो भएको सुगाले शनिवार एलडीपी नेतृत्वको अन्य दुई उम्मेदवारसँगको अनलाइन वहसमा भनेका थिए । तर उनका प्रतिद्वन्द्वीहरु पूर्व विदेशमन्त्री फुमियो किशिदा र पूर्व रक्षामन्त्री शिगेरु इशिबाको तुलनामा सुगाको कूटनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम अनुभव छ । उनी बरु मोबाइल फोनको शुल्क घटाउने, पयर्टन क्षेत्रलाई टेवा दिन ‘गो टू ट्राभल’ अभियान ल्याउने जस्ता घरेलु मुद्धामा बढी केन्द्रीत रहन मन पराउँछन् ।

जापानको लागि सुगासँग ‘ग्र्यान्ड भिजन’ छैन भन्छन् वासेदा विश्वविद्यालयमा पोलिटिकल साइन्सका प्राध्यापक इसुशी तानिफुजी । प्रमुख क्याबिनेट सचिवका रुपमा उनको यो नीतिले काम गरेपनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा यो समस्याकारी हुन सक्ने तानिफुजीको भनाइ छ । तर सुगासँग कुनै विचारधारा नभएको समेत उनले बताएका छन् ।

...

क्योदो न्युज