(Japan) 25 th September | 2020 | Friday | 11:53:05 AM || (Nepal) 8:38:05 AM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 32408504 6781 987724 568 23924977 63333
USA 7185471 0 207538 0 4437575 14156
India 5816103 0 92317 0 4752991 8944
Brazil 4659909 0 139883 0 4023789 8318
Russia 1128836 0 19948 0 929829 2300
Colombia 790823 0 24924 0 674961 863
Peru 788930 0 31938 0 644345 1382
Mexico 715457 5408 75439 490 514760 2622
Spain 704209 0 31118 0 1445
Argentina 678266 0 14766 0 536589 3527
South Africa 667049 0 16283 0 595916 539
France 497237 0 31511 0 94413 1048
Chile 451634 0 12469 0 426876 890
Iran 436319 0 25015 0 367829 3957
UK 416363 0 41902 0 228
Bangladesh 355384 0 5072 0 265092 0
Iraq 337106 0 8799 0 268761 527
Saudi Arabia 331857 0 4599 0 314793 1090
Turkey 309790 0 7785 0 271964 1573
Pakistan 308217 0 6437 0 294392 548
Italy 304323 0 35781 0 221762 246
Philippines 296755 0 5127 0 231928 1758
Germany 281345 0 9519 0 249500 293
Indonesia 262022 0 10105 0 191853 0
Israel 212115 0 1378 0 148813 685
Ukraine 188106 0 3757 0 83458 177
Canada 149094 0 9249 0 128707 88
Bolivia 132618 628 7765 34 92101 71
Ecuador 131146 0 11213 0 102852 361
Qatar 124425 0 212 0 121263 62
Romania 118054 0 4591 0 94877 506
Dominican Republic 110122 0 2076 0 84018 213
Morocco 110099 0 1956 0 90186 289
Panama 108726 0 2297 0 85494 128
Kazakhstan 107529 0 1699 0 102323 221
Belgium 106887 0 9959 0 19079 95
Netherlands 103141 0 6312 0 121
Egypt 102513 0 5835 0 92644 41
Kuwait 101851 0 592 0 92961 101
Oman 95907 0 885 0 86765 185
Sweden 90289 0 5878 0 15
UAE 88532 0 407 0 77937 0
Guatemala 87933 0 3170 0 77125 5
Poland 82809 0 2369 0 66158 91
Japan 80041 0 1520 0 72538 166
Belarus 76651 0 802 0 73733 0
Honduras 73193 518 2249 27 24580 20
Ethiopia 71687 0 1148 0 29461 267
Portugal 71156 0 1931 0 46676 85
Venezuela 70406 0 581 0 59745 146
Costa Rica 69459 0 795 0 26554 253
Nepal 69301 0 453 0 50411 0
Bahrain 67701 0 231 0 60853 59
Czechia 58374 0 567 0 27382 120
Nigeria 57849 0 1102 0 49098 7
Singapore 57654 0 27 0 57333 0
Uzbekistan 53834 0 446 0 50230 283
Switzerland 51492 0 2061 0 42600 34
Algeria 50579 0 1703 0 35544 31
Moldova 48953 0 1252 0 36643 592
Armenia 48251 0 945 0 43266 0
Ghana 46222 0 299 0 45417 6
Kyrgyzstan 45757 0 1063 0 42005 24
Austria 40816 0 783 0 31661 78
Azerbaijan 39686 0 581 0 37255 0
Afghanistan 39170 0 1451 0 32619 93
Palestine 37591 0 274 0 26934 0
Kenya 37489 0 669 0 24334 44
Paraguay 36404 0 743 0 20502 157
Ireland 33994 0 1797 0 23364 16
Serbia 33163 0 745 0 31536 22
Lebanon 32819 0 329 0 14112 139
Libya 30632 0 474 0 16842 0
El Salvador 28201 0 823 0 22326 89
Australia 27000 17 869 8 24464 10
Bosnia and Herzegovina 26316 0 802 0 19142 0
Denmark 24916 0 645 0 18646 14
S. Korea 23455 114 395 2 20978 128
Hungary 21200 0 709 0 4818 32
Cameroon 20712 0 418 0 19440 30
Bulgaria 19573 0 785 0 14013 30
Ivory Coast 19501 0 120 0 19003 0
North Macedonia 17200 0 712 0 14312 3
Greece 16627 0 366 0 9989 68
Madagascar 16191 0 227 0 14833 15
Croatia 15572 0 261 0 14111 24
Senegal 14816 0 304 0 11818 24
Zambia 14491 0 332 0 13643 0
Sudan 13592 0 836 0 6764 0
Norway 13406 0 270 0 10371 2
Tunisia 13305 0 180 0 5032 74
Albania 12921 0 370 0 7239 18
Namibia 10740 0 119 0 8482 15
Malaysia 10576 0 133 0 9666 6
DRC 10555 0 271 0 10051 0
Guinea 10434 0 65 0 9801 24
Maldives 9939 0 34 0 8597 12
French Guiana 9790 0 65 0 9456 6
Montenegro 9717 0 154 0 5917 0
Tajikistan 9520 0 74 0 8296 0
Finland 9379 0 343 0 7850 4
Gabon 8716 0 54 0 7906 2
Haiti 8668 0 227 0 6551 0
Myanmar 8344 0 150 0 2381 0
Luxembourg 8158 0 124 0 6910 3
Zimbabwe 7752 0 227 0 6043 0
Slovakia 7629 0 41 0 3978 25
Mauritania 7433 0 161 0 7052 3
Mozambique 7399 0 51 0 4558 0
Uganda 7064 0 70 0 3226 0
Jordan 6591 0 36 0 3937 13
Malawi 5747 0 179 0 4163 4
Jamaica 5588 0 77 0 1490 7
Cabo Verde 5479 0 55 0 4917 0
Djibouti 5407 0 61 0 5339 0
Eswatini 5375 0 108 0 4724 11
Cuba 5310 0 118 0 4613 8
Nicaragua 5073 0 149 0 2913 0
Hong Kong 5057 0 104 0 4758 13
Equatorial Guinea 5018 0 83 0 4530 4
Congo 5005 0 89 0 3887 0
Slovenia 4816 0 145 0 3245 23
CAR 4804 0 62 0 1837 2
Suriname 4789 0 102 0 4578 5
Rwanda 4789 0 27 0 3050 0
Guadeloupe 4487 0 42 0 2199 24
Angola 4475 0 162 0 1503 8
Georgia 4399 0 26 0 1705 0
Trinidad and Tobago 4235 0 67 0 2047 11
Lithuania 4070 0 89 0 2253 0
Syria 3966 0 183 0 1013 0
Aruba 3756 0 25 0 2664 11
Bahamas 3699 81 86 6 1962 79
Gambia 3552 0 110 0 2012 0
Mayotte 3541 0 40 0 2964 2
Thailand 3516 0 59 0 3353 1
Réunion 3501 0 11 0 2482 0
Somalia 3465 0 98 0 2877 0
Sri Lanka 3333 0 13 0 3142 0
Estonia 3076 0 64 0 2395 2
Mali 3041 0 130 0 2391 0
Botswana 2921 0 16 0 701 1
Malta 2898 0 27 0 2191 0
South Sudan 2669 0 49 0 1290 0
Guyana 2579 0 71 0 1483 14
Iceland 2512 0 10 0 2150 0
Benin 2325 0 40 0 1954 0
Guinea-Bissau 2324 0 39 0 1549 5
Sierra Leone 2188 0 72 0 1666 0
Yemen 2029 0 586 0 1250 0
Uruguay 1959 0 47 0 1679 2
Burkina Faso 1950 0 56 0 1260 0
New Zealand 1829 2 25 0 1744 3
Andorra 1753 0 53 0 1203 4
Togo 1707 0 44 0 1307 0
Belize 1706 0 22 0 1019 3
Cyprus 1663 0 22 0 1369 1
Latvia 1594 0 36 0 1248 0
Lesotho 1554 0 35 0 782 0
French Polynesia 1469 0 5 0 1237 5
Liberia 1338 0 82 0 1221 0
Martinique 1290 0 20 0 98 9
Niger 1194 0 69 0 1107 0
Chad 1171 0 82 0 1003 0
Vietnam 1069 0 35 0 991 0
Sao Tome and Principe 910 0 15 0 881 0
San Marino 727 0 42 0 676 3
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
Turks and Caicos 679 3 5 0 602 3
Channel Islands 655 0 48 0 575 2
Sint Maarten 618 2 22 1 517 6
Papua New Guinea 531 0 7 0 516 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Taiwan 509 0 7 0 480 0
Burundi 477 0 1 0 462 0
Comoros 474 0 7 0 453 0
Faeroe Islands 455 0 0 0 416 0
Eritrea 369 0 0 0 330 0
Mauritius 367 0 10 0 343 0
Saint Martin 367 0 8 0 273 11
Gibraltar 361 0 0 0 331 0
Isle of Man 340 0 24 0 312 0
Curaçao 315 0 1 0 115 1
Mongolia 313 0 0 0 302 1
Cambodia 275 0 0 0 274 0
Bhutan 261 0 0 0 196 0
Cayman Islands 210 0 1 0 205 0
Monaco 205 0 1 0 166 1
Barbados 189 0 7 0 174 0
Bermuda 181 0 9 0 167 0
Brunei 146 0 3 0 142 0
Seychelles 143 0 0 0 140 0
Liechtenstein 116 0 1 0 110 0
Antigua and Barbuda 97 0 3 0 92 0
British Virgin Islands 71 0 1 0 62 2
Caribbean Netherlands 69 0 1 0 21 0
St. Vincent Grenadines 64 0 0 0 64 0
Macao 46 0 0 0 46 0
St. Barth 45 0 0 0 25 0
Fiji 32 0 2 0 28 1
Saint Lucia 27 0 0 0 26 0
Timor-Leste 27 0 0 0 27 0
New Caledonia 26 0 0 0 26 0
Dominica 24 0 0 0 18 0
Grenada 24 0 0 0 24 0
Laos 23 0 0 0 22 0
Saint Kitts and Nevis 19 0 0 0 17 0
Saint Pierre Miquelon 16 0 0 0 6 0
Greenland 14 0 0 0 14 0
Montserrat 13 0 1 0 12 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Vatican City 12 0 0 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
China 85322 8 4634 0 80522 4
More

पिडा र जिम्मेवारी बोध नेतृत्व अर्थात् आबे भर्सेस ओली !

Gokarna Adhikari   POSTED ON : Sunday, 30 August, 2020 | Views : 1020

पिडा र जिम्मेवारी बोध नेतृत्व अर्थात् आबे भर्सेस ओली !


गोकर्ण अधिकारी-

यसअघि नै बेसारको महात्य गाएर बेतुकको गफ गर्दा जनताबाट आलोचित भएका नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले फेरी शुक्रबारको एक अन्तर्वार्तामा उस्तै बखान गर्न भ्याए 'बेसार'को !

ठिक त्यसको एकदिन अघि म अहिले बसेको देशका प्रधानमन्त्री आबे शिन्जोले स्वास्थ्य अनुकुल नरहेको भन्दै पदबाट राजिनामा घोषणा गरेका थिए । जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्रीले भने 'आगामी बर्षको मध्यसम्ममा सबै जापानवासीहरुको लागि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।'

अर्थात् खरिदको लागि रकम व्यवस्थापन सहित वितरण गर्ने निकाय समेत छनौट गरिएको छ ।

परम्परागत उपचार पद्धती सहित आधुनिक विज्ञानको हरसम्भव उपाय अपनाईरहेको र अपनाउन सक्ने क्षमता राख्ने जापान अबको उपाय भ्याक्सिन मात्र हो भनेर संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्दै त्यस तर्फ अघि बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली जी, तपाईंले भनेजस्तो बेसारले सबै ठिक हुने भए दुई सय जना नेपालीले ज्यान गुमाईसक्दा तपाईंले जाबो बेसार पनी व्यवस्था गर्न नसक्ने कस्तो शासन चलाईराख्नुभएको छ, लाज लाग्नुपर्ने हैन ?

महिना दिन अघि ८ बर्ष अघिको जस्तै पेटमा आन्द्राको एक किसिमको क्यान्सर जस्तो रोग बल्झिएपछी प्रधानमन्त्री आबे अस्वस्थ देखिन्थे ।

लगातार डेढ सय दिन एकदिन पनि विश्राम नगरी महामारीको चरणमा पुगेको कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएका आबे बढी खटाईले होला लगत्तै बिरामी हुन पुगे । त्यहि बिरामीका कारण जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पुरा गर्न नसक्ने भएं भन्ने अनुभुत गरेर आबेले पदत्याग गरिदिए ।

पद त्याग घोषणा मात्र गरेनन् नागरिक र देशसँग क्षमा माग्दै मलिन अनुहारमा पिडा आत्मबोध गर्दै भनेका छन् 'ओलम्पिक आयोजना गर्न सकिएन, उत्तर कोरियाले अपहरण गरेका नागरिकको टुंगो लगाउन सकिएन, संविधान संशोधनबारे मैंले अघि बढाएको विषय टुंगोमा पुर्याउन सकिन, कोरोना संक्रमणको यस्तो महामारीमा अकस्मात बिरामी भएर राजिनामा दिनुपर्यो, मलाई माफ गरिदिनुहोला ।'

'कोरोना भाइरसका कारण सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाईसके उनिहरुप्रती श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु र यसमा मलाई दुख लागेको छ उनिहरुको ज्यान बचाउन सकिएन । अनि धन्यवाद यस्तो महामारीमा पनि ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुप्रती ।'

म अहिले कर्मले यो देशमा भएपनी यहाँका प्रधानमन्त्रीको यो महानता देखेर लज्जित छु तपाईको अनुहार हेर्दैमा ! मलाई पिडाबोध हुन्छ तपाईका हरेक शब्दमा ।

एक पटक हिजैको अनि दुई हप्ता अघिको दुई अन्तर्वार्ता हेर्नुस् त ! तपाईंलाई नागरिकको ज्यान गएकोमा कहाँ कहिले पिडा भएको छ ?

देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुगिसक्यो, तपाईंलाई त्यहि महामारीमा लुट मच्चाउने आफ्ना आसेपासेको बचाउ गर्नु बाहेक देशलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन के गर्ने भन्ने योजना कस्तो छ ? कसैलाई बताउन सक्नुहुन्छ ?

जनता परिक्षण समेत समयमा नभएर, संक्रमणपछि उपचार गर्ने ठाउँ समेत कतै नभेटेर, सामान्य उपचार पनि नपाएर दैनिक मरिरहेका कहालिलाग्दो खवर सुनिरहनुपरेको छ । तलाईंको मन, मन होकी ढुंगा ? अलिकति पिडा हुँदैन ? लाज लाग्नुपर्ने होईन ? मैंले नागरिकलाई बाँच्ने वातावरण समेत बनाउन सकिन माफ गर्नुस् भनेर पद त्याग गर्नुपर्ने होईन ?

कोरोनाका कारण भन्दा धेरै गरिबि र यससँग जोडिएका आहतमा राज्यबाट केही राहत पाउन नसकेका हजार बढी व्यक्तिले आत्महत्या गरेको खवर तपाईको कानमा कहिल्यै पुग्दैन हो ?

राजनीतिक आन्दोलनमा जेल बसें भन्दैमा एउटा जुनी सर्लक्कै अमृत पिएझैं अजर अमर भएर अलौकिक व्यक्ती यो दुनियाँमा कहाँ को भएको छ ? तपाईं, तपाईंका आउरे पाउरे धुपाउरेकै कारण कहिल्यै सुध्रिनु भएन ।

'मृगौला रोगी, सन्तान पनि छैनन् देशलाई केही गर्लान्' भनेर धेरै पटक जनताले माफ दिईसके । दियौं हामीले ! तर अरुले गरेका काममा जस लिने र फुर्ती लाउने 'चोरको ठूलो स्वर' भने जस्तो बाहेक तपाईंले केही गर्नुभएको छैन ।

काठमाडौंका खाली र चिल्ला सडकको तस्विर राखेर देश स्वर्ग भईसक्यो भन्ने 'तोरी लाउरेहरु' 'मुर्दा शहर' भईरहेको छ भन्ने बुझ्दैनन् र तपाईलाईं बुझ्न पनि दिंदैनन् ।

'मैंले पद छाडे सबै नासिन्छ, सत्यानासै हुन्छ' भन्ने मनोरोग त्याग्नुस् । तपाईकै पार्टीमा कोहि त होला जो बालुवाटार, सम्धी, करोड देखी यती र उती भन्दै नहिँड्नेहरु ।

उखान तुक्कामा तपाई त बिख्यात मान्छे, हाँसो पनी उखानमा-पिडा पनी उखानमा भन्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे । उखान त नभनौं आम लोकोत्ती याद राख्नुस् प्रधानमन्त्री ओली जि ! 'राजा मर्दैमा राज्य अड्किंदैन ।'

राजा बिरेन्द्र मरे, मरे के भनौं बंश नास भयो । त्यसको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र आए । खराबै सही, जनताले चाल पाए र ठेगान लगाएर भनेपनी बिकल्प खोजे ।

तर बिकल्पकै यो गती भयो भने त अतिमा खती हुन्छ । यो अब तपाईका लागि अन्तिम समय र अवसर हो । अर्को मृगौला फेरुन्जेल जनताको अवस्था फेर्न तिर लाग्नुस्, सक्नुहुन्न भने मैदान छाड्नुस्, क्षमतावान अर्को आउँछ ।

त्यसले पनि नसके अर्को खोजौंला । चुनाव पनी नजिक आउँदैछ । हामी बिकल्प रोजौंला ।

तपाईंहरुले 'दुई तिहाईको कुशासन' हामीलाई देखाउनु भयो, अबको चुनावमा हामीले के देखाउनु पर्छ "हामीले जान्या छ ।"

...

यसअघि आजको लागि प्रकाशित गर्ने भनिएको लेख समय सन्दर्भ अनुसार नपरेकाले आगामी हप्ता प्रकाशित गरिनेछ ।