(Japan) 25 th September | 2020 | Friday | 12:00:27 PM || (Nepal) 8:45:27 AM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 32410446 8723 987730 574 23925058 63342
USA 7185471 0 207538 0 4437575 14156
India 5816103 0 92317 0 4752991 8944
Brazil 4659909 0 139883 0 4023789 8318
Russia 1128836 0 19948 0 929829 2300
Colombia 790823 0 24924 0 674961 863
Peru 788930 0 31938 0 644345 1382
Mexico 715457 5408 75439 490 514760 2622
Spain 704209 0 31118 0 1445
Argentina 678266 0 14766 0 536589 3527
South Africa 667049 0 16283 0 595916 539
France 497237 0 31511 0 94413 1048
Chile 451634 0 12469 0 426876 890
Iran 436319 0 25015 0 367829 3957
UK 416363 0 41902 0 228
Bangladesh 355384 0 5072 0 265092 0
Iraq 337106 0 8799 0 268761 527
Saudi Arabia 331857 0 4599 0 314793 1090
Turkey 309790 0 7785 0 271964 1573
Pakistan 308217 0 6437 0 294392 548
Italy 304323 0 35781 0 221762 246
Philippines 296755 0 5127 0 231928 1758
Germany 281345 0 9519 0 249500 293
Indonesia 262022 0 10105 0 191853 0
Israel 212115 0 1378 0 148813 685
Ukraine 188106 0 3757 0 83458 177
Canada 149094 0 9249 0 128707 88
Bolivia 132618 628 7765 34 92101 71
Ecuador 131146 0 11213 0 102852 361
Qatar 124425 0 212 0 121263 62
Romania 118054 0 4591 0 94877 506
Dominican Republic 110122 0 2076 0 84018 213
Morocco 110099 0 1956 0 90186 289
Belgium 108768 1881 9965 6 19123 104
Panama 108726 0 2297 0 85494 128
Kazakhstan 107590 61 1699 0 102360 221
Netherlands 103141 0 6312 0 121
Egypt 102513 0 5835 0 92644 41
Kuwait 101851 0 592 0 92961 101
Oman 95907 0 885 0 86765 185
Sweden 90289 0 5878 0 15
UAE 88532 0 407 0 77937 0
Guatemala 87933 0 3170 0 77125 5
Poland 82809 0 2369 0 66158 91
Japan 80041 0 1520 0 72538 166
Belarus 76651 0 802 0 73733 0
Honduras 73193 518 2249 27 24580 20
Ethiopia 71687 0 1148 0 29461 267
Portugal 71156 0 1931 0 46676 85
Venezuela 70406 0 581 0 59745 146
Costa Rica 69459 0 795 0 26554 253
Nepal 69301 0 453 0 50411 0
Bahrain 67701 0 231 0 60853 59
Czechia 58374 0 567 0 27382 120
Nigeria 57849 0 1102 0 49098 7
Singapore 57654 0 27 0 57333 0
Uzbekistan 53834 0 446 0 50230 283
Switzerland 51492 0 2061 0 42600 34
Algeria 50579 0 1703 0 35544 31
Moldova 48953 0 1252 0 36643 592
Armenia 48251 0 945 0 43266 0
Ghana 46222 0 299 0 45417 6
Kyrgyzstan 45757 0 1063 0 42005 24
Austria 40816 0 783 0 31661 78
Azerbaijan 39686 0 581 0 37255 0
Afghanistan 39170 0 1451 0 32619 93
Palestine 37591 0 274 0 26934 0
Kenya 37489 0 669 0 24334 44
Paraguay 36404 0 743 0 20502 157
Ireland 33994 0 1797 0 23364 16
Serbia 33163 0 745 0 31536 22
Lebanon 32819 0 329 0 14112 139
Libya 30632 0 474 0 16842 0
El Salvador 28201 0 823 0 22326 89
Australia 27000 17 869 8 24464 10
Bosnia and Herzegovina 26316 0 802 0 19142 0
Denmark 24916 0 645 0 18646 14
S. Korea 23455 114 395 2 20978 128
Hungary 21200 0 709 0 4818 32
Cameroon 20712 0 418 0 19440 30
Bulgaria 19573 0 785 0 14013 30
Ivory Coast 19501 0 120 0 19003 0
North Macedonia 17200 0 712 0 14312 3
Greece 16627 0 366 0 9989 68
Madagascar 16191 0 227 0 14833 15
Croatia 15572 0 261 0 14111 24
Senegal 14816 0 304 0 11818 24
Zambia 14491 0 332 0 13643 0
Sudan 13592 0 836 0 6764 0
Norway 13406 0 270 0 10371 2
Tunisia 13305 0 180 0 5032 74
Albania 12921 0 370 0 7239 18
Namibia 10740 0 119 0 8482 15
Malaysia 10576 0 133 0 9666 6
DRC 10555 0 271 0 10051 0
Guinea 10434 0 65 0 9801 24
Maldives 9939 0 34 0 8597 12
French Guiana 9790 0 65 0 9456 6
Montenegro 9717 0 154 0 5917 0
Tajikistan 9520 0 74 0 8296 0
Finland 9379 0 343 0 7850 4
Gabon 8716 0 54 0 7906 2
Haiti 8668 0 227 0 6551 0
Myanmar 8344 0 150 0 2381 0
Luxembourg 8158 0 124 0 6910 3
Zimbabwe 7752 0 227 0 6043 0
Slovakia 7629 0 41 0 3978 25
Mauritania 7433 0 161 0 7052 3
Mozambique 7399 0 51 0 4558 0
Uganda 7064 0 70 0 3226 0
Jordan 6591 0 36 0 3937 13
Malawi 5747 0 179 0 4163 4
Jamaica 5588 0 77 0 1490 7
Cabo Verde 5479 0 55 0 4917 0
Djibouti 5407 0 61 0 5339 0
Eswatini 5375 0 108 0 4724 11
Cuba 5310 0 118 0 4613 8
Nicaragua 5073 0 149 0 2913 0
Hong Kong 5057 0 104 0 4758 13
Equatorial Guinea 5018 0 83 0 4530 4
Congo 5005 0 89 0 3887 0
Slovenia 4816 0 145 0 3245 23
CAR 4804 0 62 0 1837 2
Suriname 4789 0 102 0 4578 5
Rwanda 4789 0 27 0 3050 0
Guadeloupe 4487 0 42 0 2199 24
Angola 4475 0 162 0 1503 8
Georgia 4399 0 26 0 1705 0
Trinidad and Tobago 4235 0 67 0 2047 11
Lithuania 4070 0 89 0 2253 0
Syria 3966 0 183 0 1013 0
Aruba 3756 0 25 0 2664 11
Bahamas 3699 81 86 6 1962 79
Gambia 3552 0 110 0 2012 0
Mayotte 3541 0 40 0 2964 2
Thailand 3516 0 59 0 3353 1
Réunion 3501 0 11 0 2482 0
Somalia 3465 0 98 0 2877 0
Sri Lanka 3333 0 13 0 3142 0
Estonia 3076 0 64 0 2395 2
Mali 3041 0 130 0 2391 0
Botswana 2921 0 16 0 701 1
Malta 2898 0 27 0 2191 0
South Sudan 2669 0 49 0 1290 0
Guyana 2579 0 71 0 1483 14
Iceland 2512 0 10 0 2150 0
Benin 2325 0 40 0 1954 0
Guinea-Bissau 2324 0 39 0 1549 5
Sierra Leone 2188 0 72 0 1666 0
Yemen 2029 0 586 0 1250 0
Uruguay 1959 0 47 0 1679 2
Burkina Faso 1950 0 56 0 1260 0
New Zealand 1829 2 25 0 1744 3
Andorra 1753 0 53 0 1203 4
Togo 1707 0 44 0 1307 0
Belize 1706 0 22 0 1019 3
Cyprus 1663 0 22 0 1369 1
Latvia 1594 0 36 0 1248 0
Lesotho 1554 0 35 0 782 0
French Polynesia 1469 0 5 0 1237 5
Liberia 1338 0 82 0 1221 0
Martinique 1290 0 20 0 98 9
Niger 1194 0 69 0 1107 0
Chad 1171 0 82 0 1003 0
Vietnam 1069 0 35 0 991 0
Sao Tome and Principe 910 0 15 0 881 0
San Marino 727 0 42 0 676 3
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
Turks and Caicos 679 3 5 0 602 3
Channel Islands 655 0 48 0 575 2
Sint Maarten 618 2 22 1 517 6
Papua New Guinea 531 0 7 0 516 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Taiwan 509 0 7 0 480 0
Burundi 477 0 1 0 462 0
Comoros 474 0 7 0 453 0
Faeroe Islands 455 0 0 0 416 0
Eritrea 369 0 0 0 330 0
Mauritius 367 0 10 0 343 0
Saint Martin 367 0 8 0 273 11
Gibraltar 361 0 0 0 331 0
Isle of Man 340 0 24 0 312 0
Curaçao 315 0 1 0 115 1
Mongolia 313 0 0 0 302 1
Cambodia 275 0 0 0 274 0
Bhutan 261 0 0 0 196 0
Cayman Islands 210 0 1 0 205 0
Monaco 205 0 1 0 166 1
Barbados 189 0 7 0 174 0
Bermuda 181 0 9 0 167 0
Brunei 146 0 3 0 142 0
Seychelles 143 0 0 0 140 0
Liechtenstein 116 0 1 0 110 0
Antigua and Barbuda 97 0 3 0 92 0
British Virgin Islands 71 0 1 0 62 2
Caribbean Netherlands 69 0 1 0 21 0
St. Vincent Grenadines 64 0 0 0 64 0
Macao 46 0 0 0 46 0
St. Barth 45 0 0 0 25 0
Fiji 32 0 2 0 28 1
Saint Lucia 27 0 0 0 26 0
Timor-Leste 27 0 0 0 27 0
New Caledonia 26 0 0 0 26 0
Dominica 24 0 0 0 18 0
Grenada 24 0 0 0 24 0
Laos 23 0 0 0 22 0
Saint Kitts and Nevis 19 0 0 0 17 0
Saint Pierre Miquelon 16 0 0 0 6 0
Greenland 14 0 0 0 14 0
Montserrat 13 0 1 0 12 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Vatican City 12 0 0 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
China 85322 8 4634 0 80522 4
More

'माई लाईफ माई च्वाईस'को 'छाडा' सोचले बिदेशमा बाटो बिराउँदै नेपाली युवा !

Nawina Bhandari   POSTED ON : Wednesday, 26 August, 2020 | Views : 5452

'माई लाईफ माई च्वाईस'को 'छाडा' सोचले बिदेशमा बाटो बिराउँदै नेपाली युवा !


माई लाईफ माई रुल यसो भन्दै गर्दा म आफ्नो परिवार आफन्त र समाजबाट टाढा भन्दा पनि धेरैनै टाढा परदेशमा छु । मैले यहाँ जे गरेपनि खासै कसैलाई थाहा हुँदैन । जे गरे पनि कसैले देख्दैन । यसको मतलव यो होइन कि, मैले यहाँ जे गरे पनि हुन्छ ।

३ वर्ष अगाडिमात्र पनि नेपालमा हुँदा सधैंको खर्च भन्दा १०० रुपैया बढी पैसा चाहियो भने पनि त्यो पाउनको लागी पर्फेक्ट रिजन भएन भने पाउन असम्भव जस्तै हुन्थ्यो । अझ भनौ पाईंदैन थियो ।

एक दिन साथिहरुसंग बाहिर घुम्न जानको लागि मम्मिलाई कति फकाउनु पर्थ्यो, अझ घरको काममा यति हेल्प गरिन्थ्यो फकाउनलाई भनि साध्य छैन । त्यतिले मात्र पनि कहाँ हुन्थ्यो र कहाँ जाने, को संग जाने रु सँगै जाने साथिलाई पनि घरमा उपस्थित नगरार्इ हुँदैन थियो । बेलुका बाहिर बस्नेत कुरानै नगरौं वेलुका भनेको समय भन्दा थोरै मात्र ढिला भयो भने पनि घरको ढोकाबाट छिर्न पाईंदैन थियो ।

छिमेकिहरुले सोथ घरको बरण्डनान आएर सोधेर हैरान पार्थे के भयो भनेर । विल्ला को त नकुरा गरम । त्यति महाभारत गरेर गेटबाट भित्र त गयो अव १ २ कुच्चो नभेट्नेत कुरै भएन ।

हप्ता दिन जती त घर बाट स्कुटर स्टार्ट बन्द गरेर वा कसैले थाहा नपाउने चाल गरेर बाहिर हिँड्नु पर्थ्यो । फर्किंदा त म्यानेज हुन्थ्यो । विहान घरबाट निस्किदा नै स्कुटर स्टार्ट नै नगरी हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । स्टार्ट गरेपछि यताउता साउन्ड सुनेर छिमेकीहरु कसैले देख्ने पो हो कि भनेर मनमा कुरा खेलिरहन्थ्यो । महिनौं सम्म घरमा आफूले भने जस्तो गर्न पाइदैन थियो ।

अझ बाहिर जाने कुरा गर्‍यो भनेत अव बेलुका ढिला आउने हो भने आउनु पर्दैन । जहाँ जो सँग गएको त्यहि उसैसँग बसे हुन्छ भन्नु हुन्थ्यो । अब बस्नू चाँहि कहाँ रु साथिको घरमा गएको हुन्थ्यो । उसकोमा सँधै  कसरी राख्नु मलाई ।

यस्तो पारिवारिक वातावरणबाट आएको म कुनैदिन घुम्न जानलाई अलिधेरै पैसा खर्चे हुने ठाउँछ भने कलेज जाँदा खाजाखानको लागी पाएको खर्च जोगाएर राख्नु पर्थ्यो ।

महिना दिन अगाडिदेखि कलेजमा साथिहरुले क्यान्टिन जाउँ भन्दा मलाई आजकल क्यान्टिनको खाजा मिठो लाग्दैन । वा अनेक बहाना गरेर टार्नुपर्थ्यो ।

मिठो भैन भन्दा त्यहिकुरा साथिहरुले क्यानटिन को अंकललाई भनेर बिचरा क्यान्टिनको अंकल के भएर मिठो नभएको होला आजकाल खाजा भनेर मिठो बनाउन लागिपर्नु हुन्थ्यो । त्यति गरेर १ महिनादेखि पैसा कलेक्सन गरेर राख्यो त्यै पनि कुनैबेला मम्मिले पैसा भेट्नुभयो भने अर्को महाभारत सुरु हुन्थ्यो । ल भन यो पैसा कहाँबाट लेराएको कसले दिएको भनेर । हे भगवान उल्टो पिटाई पो खानु पर्थ्यो ।

हो यस्तो पारिवारिक व्याकराउण्ड बाट आएको हुँ म । मँ एक पात्र हुँला तर अधिकांशको वास्तविक विगतको हविगत यो भन्दा धेरै फरक छैन ।

यहाँ आँफै महिनाको दुई देखी ३ लाख कमाउछु । आफूलाई जे गर्न मन लागेपनि अरु संग पैसा देउन भनेर भन्नु पर्दैन । विदेसमा छु, जे गरेपनि कसैले देख्दैन । देखेपनि खासै मतलव हुदैन । घरबाट फोन आउदा फोन रिसिभ नगरेर काममा थिए भन्दिए हुन्छ । मलाई हप्तामा १ पटक फोन गर्दिए भयो घरमा । घरबाट पनि जतिबेला पनि फोन गर्नु हुन्न । गरेको बेलामा पनि उठेन भने ममिबावालाई बिजि होला छोरि भन्ने हुन्छ । यहाँ म आफूले भने झैं गर्न सक्छु । कसैले पनि रोक्ने वाला छैन । कोहि कसैले केहि भन्यो भने मैले के भन्छु थाहा छ माई लाईफ माई च्वाईस वा माई लाईफ माई रुल ।

त्यस्तै परे फेसबुक सम्म माई लाईफ माई रुल वाला ट्रोल सेयर गर्छु । म आफ्नो लागि चाहिने पैसा आफैँ कमाउन सक्ने भएको छु । नेपालमा हुँदा अरुको घरको दहिसम्म खानलाई मन नलाग्ने म, यहाँ रेस्टुरेन्ट अनि वारमा गएर बियर अनि वाईन खाम्पाई गर्दै घण्टौं पिएर बस्न सक्ने सक्षम भएकि छु ।

आफुभन्दा ठूलो मान्छे आफनो आफन्त कोहि घरमा खाना खाने गरि आउदा पेटमा चाँहि भोक लागेर मुसाले झगडा गर्न थालेको हुन्थ्यो र पनि मम्मिले खानाखान बोलाउदा भोक लागेको छैन, पछि खान्छु भन्थे । किनभने मलाई अड लाग्थ्यो आफूभन्दा ठूलो मान्छे आफन्त संगसँगै बसेर खाना खान । यस्तो मान्छे म अहिले त्यहि मान्छेसंग संगै बसेर बियर अनि वाइन पिउने भएको छु । घर बाहिरको मान्छेको अगाडि कपाल कोर्न सम्म लजाउने म अहिले पब्लिक ट्रेनमा मेकअप गर्दै हिडने भएकी छु ।

कलेजको ओरिएन्टेसन डे को दिन कोहि साथिहरुले ट्याटु हानेको देख्दा यो मान्छे चाही मेरो सेक्सनमा नपरेपनि हुन्थ्यो भन्ने म आज आँफै ट्याटु खोपेर ट्याटु सहित आउनेगरी त्यो पनी अर्धनग्न शरिर देखाएर अनेक पोजमा फोटो र भिडियो खिच्दै सामाजिक संजालमा प्रोफाइल फोटो राख्ने भएको छु ।

नेपालमा हुदाँ विहान ५ बजे उठेर सँधैजसो घर नजिकैको मन्दिरमा गएर पूजागर्ने म, अहिले कोहि साथिहरुले पूजागरेको फोटो फेसबूकमा हालेको देख्दा पनि यसको नाटक पूजापाठ गर्दै बस्ने भए नेपालमै बस्नूनि भन्ने सम्म भएको छु ।

केहि हदसम्म ठिकै हो समय परिस्थिति अनि ठाउँ अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ । तरपनि हामि आफ्नो लागि मात्र नभएर परिवार आफन्त अनि आफू कस्तो सोसाइटि बाट हुर्केर आएको हो भन्ने पनि सोच्नुपर्छ ।

जापान आउने बेलामा बाबा मम्मीले कतिधेरै सपनाहरु मनमा राखेर हामिलाई पठाउनु भएको हुन्छ । कयौंसंग हात जोडेर बिन्ति गरेर पैसा मागेर यहाँसम्म पठाउनु भएको हुन्छ । उहाँलाई पनि कहाँ मन हुन्छ अरुको अगाडि दुईहात जोडेर विन्तिगर्न । त्यो सबै आफ्ना सन्ततिको खुसिको लागि हो भन्ने हेक्का हामीलाई सँधै हुनुपर्छ ।

तर हामिलाई त्यो कुरा कहिल्यै मनमा आउदैन । कसरी हुन्छ आफूलाई आफ्नो लाइफ रिल्याक्स पारामा जिउनु छ । आफन्त अनि समाजको मान्छेले के सोच्छन् खासै मतलव हुन्न ।

हो बावामम्मि ले आफ्नो बच्चाहरु खुसि भएको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यहि भएर आफ्नो मनमा लागेको कुरा पनि भन्नु हुन्न । घरका देखी पारिवारिक समस्या र पिडाका कुरा सुनाहुनुहुन्न हामीलाई मनमा पिर र चिन्ता पर्छ भनेर । किनकि हामि विदेशमा छौं । यसको मतलव त्यो पनि हैनकि हामिले जे गरेपनि हुन्छ । हामी आँफै सामान्य रूपमा पनि सोच्न सक्छौँ विदेशमा भएको हामीले केहि नराम्रो गर्दा हाम्रो बारेमा अरुकसैले त्यो कुरा नेपालमा बाबा मम्मिलाई सुनाइदिदाँ मनमा कस्तो पर्छ होला उहाँलाई भनेर ।

हामिले एउटा सानो फूलको विरुवा कहिँबाट किनेर लेराएर रोप्यौँ भने त्यसलाई सधैँ पानी हाल्छौं । कसरि हुन्छ त्यो सानो विरुवालाई राम्रो बनाउन लागि पर्छौं । हामी चाहान्छौ आफूले रोपेको त्यो विरुवा हेरेर आफ्नो रुम वा घर करेसामा कोहि आउदा कति राम्रो विरुवा रहेछ भन्दियोस । साथिहरु रुममा आउदा आहा तिमिले रोपेको फूलको विरुवा कति राम्रो भएको भन्दा हामि कति खुसि हुन्छौँ ।

त्यसैमा कोही एक जनाले मात्र तिमिले रोपेको विरुवा खासै राम्रो रहेनछ भनिदियो भने कति नराम्रो लाग्छ हामिलाई ।

त्यो त केवल एउटा फूलको विरुवा न हो । हामिले अर्को बिरुवा लेराएर फेरी रोप्न पनि त सक्छौं । तर बाबा मम्मिसंग हाम्रो बारेमा नराम्रो कसैले भन्यो भने उहाँहरुलाई कति नराम्रो लाग्छ होला फूलको विरुवा जस्तो उहाँहरुले आफ्नो बच्चाहरु लाई त चेन्ज गर्न पनि सक्नु हुन्न ।

त्यसैले कसैले देख्दैन मैले आफ्नो कमाइले गरेको हो भनेर नचाहिने गलत र लाजमर्दो असामाजिक काम नगरौँ । बिदेशमा छौं भन्दैमा नेपाली परम्परा, संस्कृती र आफ्नो कर्मलाई नभुलौं ।

विदेशमा अरु कसैले नदेखेपनि भगवानले त देख्नुहुन्छ । अरुलाई झूट बोलेपनि आफ्नो मनलाई कहिलेपनि झूटवोल्न सकिदैन । हामीले गलत काम गरेमा कुनैन कुनै रुपमा त्यसको सजाय ढिलो चाँडो भोग्छौं नै ।

त्यसैले अरुसंग उनिहरुको अगाडि आँफैले या आफ्नो कारणले आफ्नो परिवार, समाज र देशले शिर झुकाउनु पर्ने काम नगरौँ । पहिला परिवारलाई खुसी बनाऔ अनि आफू खुशी बनौं ।

परिवार र आफु राम्रो कामले खुशी बन्न सके संसारमा सबैजना खुसि भएको देख्न सक्छौं ।