(Japan) 4 th August | 2020 | Tuesday | 8:25:03 PM || (Nepal) 5:10:03 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 18476324 40983 698224 1134 11702403 64723
USA 4862513 339 158968 39 2448295 18725
Brazil 2751665 0 94702 0 1912319 8318
India 1861821 6490 39044 73 1233589 8944
Russia 861423 5159 14351 144 661471 2300
South Africa 516862 0 8539 0 358037 539
Mexico 443813 4767 48012 266 295677 3883
Peru 433100 0 19811 0 298091 1419
Chile 361493 0 9707 0 333976 235
Spain 344134 0 28472 0 617
Colombia 327850 0 11017 0 173727 1493
Iran 314786 2751 17617 212 272535 4132
UK 305623 0 46210 0 86
Pakistan 280461 432 5999 15 249397 1013
Saudi Arabia 280093 0 2949 0 242055 2017
Italy 248229 0 35166 0 200589 41
Bangladesh 244020 1918 3234 50 139860 0
Turkey 233851 0 5747 0 217497 580
Germany 212331 11 9232 0 194700 270
Argentina 206743 0 3813 0 91302 1150
France 191295 0 30294 0 81500 371
Iraq 131886 0 4934 0 94111 514
Canada 117031 0 8947 0 101597 2253
Indonesia 115056 1922 5388 86 72050 0
Philippines 112593 6352 2115 11 66049 351
Qatar 111322 0 177 0 108002 75
Egypt 94640 0 4888 0 44066 41
Kazakhstan 93820 1158 1058 0 65132 221
Ecuador 87041 0 5767 0 59344 366
Bolivia 81846 1693 3228 75 24510 71
Sweden 81012 0 5744 0 37
Oman 79159 0 421 0 61421 187
Israel 75083 653 554 8 49763 349
Ukraine 74219 1061 1764 26 40613 132
Dominican Republic 73117 0 1183 0 38824 385
Belgium 70314 465 9850 5 17598 54
Panama 68456 0 1497 0 42093 164
Kuwait 68299 0 461 0 59739 126
Belarus 68166 0 571 0 62943 0
UAE 61352 189 351 0 55090 0
Netherlands 55470 0 6149 0 27
Romania 55241 1232 2480 48 28006 436
Singapore 53346 295 27 0 47179 1
Portugal 51569 0 1738 0 37111 42
Guatemala 51542 0 2013 0 39346 5
Poland 48149 680 1738 6 35056 65
Nigeria 44129 0 896 0 20663 7
Honduras 43794 597 1384 7 5854 48
Bahrain 41835 0 150 0 39007 48
Armenia 39298 196 768 6 30372 10
Japan 38687 0 1012 0 26487 87
Ghana 37812 0 191 0 34313 8
Kyrgyzstan 37541 412 1427 7 28743 24
Afghanistan 36747 0 1288 0 25669 31
Switzerland 35746 130 1981 0 31500 24
Azerbaijan 32684 0 468 0 27760 66
Algeria 31972 0 1239 0 21901 57
Uzbekistan 26550 484 161 4 17262 224
Serbia 26451 0 598 0 14047 146
Ireland 26208 0 1763 0 23364 4
Morocco 26196 0 401 0 18968 31
Moldova 25482 0 800 0 17942 362
Kenya 22597 0 382 0 8740 44
Austria 21385 0 718 0 19063 21
Nepal 21009 259 58 1 15026 0
Venezuela 20754 0 180 0 11622 25
Costa Rica 19402 0 171 0 4689 97
Ethiopia 19289 0 336 0 7931 153
Australia 18730 412 232 11 10622 44
El Salvador 17843 0 486 9 8845 496
Cameroon 17255 0 391 0 15320 30
Czechia 17008 0 386 0 11708 19
Ivory Coast 16220 0 102 0 11887 0
S. Korea 14423 34 301 0 13352 13
Denmark 13996 0 616 0 12682 2
Palestine 12770 229 84 0 6419 0
Bosnia and Herzegovina 12462 0 362 0 6359 0
Bulgaria 12159 0 404 0 6684 43
Madagascar 11895 235 123 5 9286 79
Sudan 11780 42 763 11 6194 0
North Macedonia 11128 0 500 0 6972 5
Senegal 10432 46 214 3 6920 41
Norway 9334 0 256 0 8752 1
DRC 9178 45 215 0 7727 0
Malaysia 9002 1 125 0 8684 1
French Guiana 7948 0 44 0 6767 25
Gabon 7646 0 51 0 5408 11
Tajikistan 7538 0 61 0 6317 0
Haiti 7511 35 166 1 4832 0
Finland 7483 17 329 0 6950 0
Guinea 7364 0 46 0 6505 24
Luxembourg 6864 0 118 0 5498 7
Zambia 6580 0 171 0 4701 0
Mauritania 6382 0 157 0 5174 3
Paraguay 5724 0 55 0 4249 14
Albania 5620 0 172 0 3031 16
Croatia 5294 0 153 0 4438 6
Djibouti 5240 0 59 0 5028 0
Lebanon 5062 0 65 0 1837 40
Equatorial Guinea 4821 0 83 0 2182 0
Greece 4737 0 209 0 1374 13
CAR 4614 0 59 0 1635 2
Hungary 4553 9 598 1 3415 7
Maldives 4293 0 18 0 2670 12
Malawi 4272 0 123 0 1945 4
Zimbabwe 4075 0 80 0 1057 0
Libya 4063 0 93 0 625 0
Nicaragua 3672 0 116 0 2492 0
Hong Kong 3670 80 41 1 2141 43
Congo 3546 0 58 0 1589 0
Thailand 3321 1 58 0 3142 1
Montenegro 3301 0 52 0 1445 0
Somalia 3220 0 93 0 1598 2
Mayotte 3008 0 39 0 2738 1
Eswatini 2838 0 45 0 1253 5
Sri Lanka 2828 0 11 0 2524 1
Cuba 2670 0 87 0 2373 1
Cabo Verde 2583 0 25 0 1911 0
Mali 2543 0 124 0 1943 0
South Sudan 2429 0 46 0 1175 0
Namibia 2406 0 12 0 187 24
Slovakia 2368 14 29 0 1771 2
Slovenia 2190 9 123 1 1854 2
Lithuania 2137 17 80 0 1647 6
Rwanda 2092 0 5 0 1169 0
Estonia 2091 11 63 0 1937 0
Guinea-Bissau 1981 0 27 0 803 5
Mozambique 1973 0 14 0 676 0
Iceland 1915 0 10 0 1825 0
Suriname 1893 0 27 0 1227 12
Sierra Leone 1848 0 67 0 1375 0
Benin 1805 0 36 0 1036 1
Yemen 1734 0 499 0 863 0
New Zealand 1567 0 22 0 1523 0
Tunisia 1565 0 51 0 1225 3
Uruguay 1291 0 36 0 1023 4
Angola 1280 0 58 0 476 20
Latvia 1249 3 32 0 1070 0
Jordan 1218 0 11 0 1131 3
Liberia 1214 0 78 0 696 0
Uganda 1203 8 5 0 1073 0
Georgia 1182 3 17 0 962 5
Cyprus 1155 0 19 0 856 0
Niger 1152 0 69 0 1032 0
Burkina Faso 1150 0 53 0 947 0
Togo 976 0 19 0 663 2
Andorra 937 0 52 0 821 0
Chad 936 0 75 0 814 0
Jamaica 905 11 12 0 743 0
Malta 890 16 9 0 666 0
Sao Tome and Principe 874 0 15 0 787 0
Syria 847 0 46 0 268 0
Botswana 804 0 2 0 63 1
Lesotho 718 0 19 0 173 0
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
San Marino 699 0 42 0 657 0
Bahamas 679 0 14 0 91 1
Vietnam 670 18 8 2 374 0
Réunion 667 0 4 0 592 3
Channel Islands 591 0 47 0 533 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Gambia 498 0 9 0 68 0
Taiwan 476 1 7 0 441 0
Guyana 474 0 21 0 185 3
Burundi 395 0 1 0 304 0
Comoros 386 0 7 0 330 0
Myanmar 355 0 6 0 302 0
Mauritius 344 0 10 0 334 0
Isle of Man 336 0 24 0 312 0
Mongolia 293 0 0 0 230 1
Eritrea 282 0 0 0 225 0
Guadeloupe 272 0 14 0 179 0
Martinique 269 0 15 0 98 4
Cambodia 240 0 0 0 197 1
Faeroe Islands 225 0 0 0 192 1
Cayman Islands 203 0 1 0 202 0
Gibraltar 189 1 0 0 183 0
Trinidad and Tobago 182 0 8 0 135 0
Bermuda 157 0 9 0 144 0
Sint Maarten 150 4 16 0 64 0
Brunei 141 0 3 0 138 0
Barbados 132 0 7 0 98 0
Aruba 124 0 3 0 112 0
Monaco 121 0 4 0 105 1
Turks and Caicos 116 0 2 0 38 3
Seychelles 114 0 0 0 113 0
Papua New Guinea 111 0 2 0 34 0
Bhutan 103 0 0 0 90 0
Antigua and Barbuda 92 0 3 0 75 1
Liechtenstein 89 0 1 0 85 0
French Polynesia 62 0 0 0 62 0
Belize 57 0 2 0 30 2
St. Vincent Grenadines 55 0 0 0 45 0
Saint Martin 53 0 3 0 41 1
Macao 46 0 0 0 46 0
Curaçao 29 0 1 0 24 0
Fiji 27 0 1 0 18 0
Saint Lucia 25 0 0 0 22 0
Grenada 24 0 0 0 23 0
Timor-Leste 24 0 0 0 24 0
New Caledonia 22 0 0 0 22 0
Laos 20 0 0 0 19 0
Dominica 18 0 0 0 18 0
Saint Kitts and Nevis 17 0 0 0 16 0
Greenland 14 0 0 0 13 0
Montserrat 13 0 1 0 10 0
Caribbean Netherlands 13 0 0 0 7 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Vatican City 12 0 0 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
St. Barth 9 0 0 0 6 0
British Virgin Islands 8 0 1 0 7 0
Saint Pierre Miquelon 4 0 0 0 1 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
China 84464 36 4634 0 79030 36
More

शक्तिशाली हागिबिस ताईफुबिच सिँगो बस्तीमा एक्लै बितेको त्यो रात !

  POSTED ON : Tuesday, 15 October, 2019 | Views : 1607

शक्तिशाली हागिबिस ताईफुबिच सिँगो बस्तीमा एक्लै बितेको त्यो रात !


गत शनिवार र आईतबार जापानमा १९५८ सालपछि इतिहासकै ठुलो अनि बिनाशकारी ताइफु 'हागिबिस' आउने खबरले जापानी नागरिक र जापानमा रहेका बिदेशी नागरिकहरुलार्इ केहीदिन अघिदेखीनै त्रसित बनाएको थियो ।

जापानमा रहेका करिव ९० हजार नेपाली समुदायपनि ताइफु देखि डराउन थालिसकेका थिए । नभन्दै शुक्रबार मध्यरातबाटै जापानमा हागिबिस ताइफुले वितण्डा मच्चाउन सरु गरिहाल्यो ।

सामान्यतया धेरैजसो जापानबासी नेपालीहरु ताइफुसंग परिचित नै थिए तर हागिबिस ताइफु बिनाशकारी भनेपछि धेरै जना आत्तिएको र डराइरहेको अबस्था थियो ।

भर्खरै जापान आएका नेपालीहरुको त मुटुले ठाँउनै छाडेको अवस्था थियो भन्दा फरक नपर्ला ।

किनकि यहाँको भाषा, भुगोल, बिपदबाट कसरी बच्ने आदि कुराहरुको जानकारी राम्ररी नभएकालाई अरुलाई भन्दा धेरै समस्या पर्नु स्वाभाविक नै थियो ।

हागिबिसु ताइफुको असर शनिबार बिहानदेखि मध्य जापानमा पर्न थालिसकेको थियो । बिस्तारै बिस्तारै भारी बर्षा संगै हावाको बेगले तीब्ररुपमा गतिलिन थालिसकेको थियो । म बस्ने ठाउं टोक्यो एदोगावा कु ,कोइवा चारै तिर समुन्द्रले घेरिएको र नजिकै '१५मिनेट टाडा' एदोगावा नदीपनि रहेको छ ।

हावा र पानी गतिरोध हुन सकेन । साँच्चिकै आज हागिबिस ताइफुले टोक्यो डुबाउने भयो मेरो कोठा र नजिकको बस्तीहरु के सुरक्षित रहला रुआफैले आफैलाइ प्रश्न गरिरहे ,आफैले आफ्नै मनको डरलाइ नियन्त्रणमा लिने कोशिस गरे ।

काम गर्ने कम्पनिबाटपनि फोनआयो कम्पनिले रेल नचल्ने भएकोले बिदा बस्नु ,केयर गर्नु भनेर जानकारी दिएको थियो ।

साँझपख सम्म स्थिति सामान्यनै थियो तर नजिकै चिवा एरियामा ताइफुको प्रभाब बढ्दै गइरहेकोले बिद्युत प्रसारण बन्द गरिएको र ताइफुले निम्त्याएको क्षतिहरु भिडियोसहितका समाचारहरु नेपाली तथा जापानी समाचार संस्थाहरुले दिइरहेका थिए ।

केही बेरमा नजिकै रहेको खाचुसिका वडा कार्यालयले दिएको चेतावनीको सूचना अलर्ट म्यासेज मोबाइलमा बच्न थाल्यो । हतार हतार स्कृनसट गरी हेरे । पानीको बहाव बेढिरहेकोले घरको माथिल्लो तलामा नरहनु, खाचुसिका वडामा रहेको सेल्टरमा जानु भनेर पुर्व जानकारी दिइरहेको थियो ।

त्यो अलर्ट पटक पटक बज्न थालेपछि झनै डर लाग्न थाल्यो । कोठाको झ्याल खासै बलियो थिएन । सटरमात्र भैदिएपनि केही हदसम्म सुरक्षित होला भनेर सोचें ।

वरिपरि रहेका जापानिज छिमेकीहरु अघिनै कोठा छाडेर कुलेलाम ठोकिसकेकाले सुनसान थियो । म धेरैबेर झ्यालबाट चियाएर हेरे आफै बसेको वडा कार्यालय एदोगावाले पनि मोबाइलमा अलर्ट दिन थाल्यो ।

केहीबेरमा म बसेको अपार्टको मात्र बत्ती आउने जाने भयो । एक्लै छु कोठा छाडेर जाउ भारी बर्षा संगै ताइफुको झनै खतरा, साथीहरु भेट्न जाउ निस्पट्ट अँध्यारो अनि रेल पनि त चलेको थिएन ।

बेलुकी हुदै गएपछि ताइफुले टोक्योलाइ राम्ररी हल्लाइरहेको थियो ।कामले थकित ज्यान आरामपनि पुगेको थिएन अनि निद्गा पनि लागिरहेको थियो ।

ताइफुले पसल सुपा ,कम्बिनीहरु बन्द हुने भएकोले पाउरोटी र कप नुडल्स ल्याएर राखेको थिएँ ।

डराउदै थर्मसमा राखेको तातो पानी हालेर एक कप नुडल्स खाएँ । बत्ति गएकाले अँध्यारो कोठामा उभिएरै बसे । पानीका बाक्षिटाहरु झ्यालमा जोडले ठाक्किन थालेको थियो ।

समाचारहरुमा मध्य टोकियोलाइ क्षति पुराउन सक्ने भन्दै सचेत गराइरहेको थियो ।

मैले सुरुदेखि नै जापानको मिडियाहरु एनएचके, क्योदो, जापान टुडेले अपडेट गरेको लाइभ भिडियोहरु हेर्दै ताइफुबारे जानकारी लिने गरेको थिए ।

जापानमा रहनुभएका पत्रकारमित्रहरु बिशेषगरी राजन गौतम, गोकर्ण अधिकारी, आनन्द अधिकारी, शान्त पहरीले २४ सै घण्टा ताइफुको बारे अपडेटहरु दिइरहनुभएको थियो ।

त्यस्तै नेपाली इन जापानलेपनि राम्रो जानकारी तथा महत्वपुर्ण सुचनाहरु दिएर सहयोग पुराइरहेको थियो ।

उहाँहरुकै सहायतामा सुचना लिए । जापानको बिभिन्न केनहरुमा रहेका साथीहरुसंग कुराकानी पनी गर्न थालेँ । यसैक्रममा योकोहामा बस्नुहुने पुरानो मित्र एल.बि रुचालले अब ताइफु रोकियो । डराउनु पर्दैन भन्नुभएपछि आरामले सुते ।

तर चिवाको क्षति संगै ताइफुले कानागावा स्थित सिरोयामा ड्यामले बस्तीमा क्षति पुराउन सक्ने समाचार ,नागानो, इबाराकी, फुकुसिमाको डुवान, साइतामामा गएको पहिरो, मियाजाकी, तोचिकी लगाएत क्षेत्रमा परेको असरले दुखिद तुल्यायो ।

मैंले यी घटनाहरु सुन्दा र देख्दा जापान समृद्धी र बिकासले जति माथि पुगेको छ प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा त्यतिनै ठगिएको छ भन्ने बुझाईलाई राम्रोसँग अनुभुती गर्न पाएं ।

डरलाग्दो भूकम्प, सुनामी, तार्इफुलार्इ जित्न जापानसंग मात्र होईन कुनैपनि देश वा कसैसँगपनि कुनै अस्त्र छैन  ।

तर जापान सरकारले जनताहरुलार्इ दिने राहत र सुचना लगायत संयन्त्र भने अत्यन्तै अनुकरणीय छ ।

यहाँ जतिनै ठुलो प्राकृतिक बिपत्ति आएपनि उद्दार टोली, दमकल, प्रहरी, एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशलेपनि यस्ता महत्वपुर्ण कुराहरु बेलैमा सिको गर्न सकेको भए २०७२ सालको महभुकम्पबाट दशौ हजार नेपालीहरुले ज्यान गुमाउन पर्नेथिएन सायद ।

अन्तमा जापान सरकारले सुरक्षाका लागि बिभिन्न संयन्त्र अपनाए पनि हालसम्म करिव ६० जनाको मृत्यु मृत्यु, बेपत्ता र सयौको संख्यामा घाइते भएका छन् ।

ताइफुसँगै आएको वर्षाले गर्दा नदिहरुमा पानीको बहाव बढेसँगै शनिवार टोकियो महानगर क्षेत्र लगायत जापानका कयौं स्थानमा आवासीय क्षेत्रहरु डुबानमा परेको छ ।

कर्मभूमिको रुपमा रहिरहँदा यो देशले बिदेशी नागरिक भएरपनि हामीहरु प्रति निभाएको अभिभावकिय भूमिका, जिम्मेवारी बोध, सहयोग अनि नेपालको हितैसी मित्रदेश भएको नाता समेतले जापानलाई परेको यो बिपद्ध र भौतिक सहित मानविय क्षतीप्रती गहिरो सहानुभूति प्रकद गर्दछु । मृतकहरुमा हार्दिक श्रद्धान्जली, घाइतेहरुको सिघ्रउपचार र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

फुर्वा शेर्पा-टोक्यो