(Japan) 31 st May | 2020 | Sunday | 2:00:58 AM || (Nepal) 10:45:58 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 6087409 60991 368494 2072 2697332 781
USA 1803135 9605 104812 270 520996 5450
Brazil 469510 1172 28015 71 193181 2210
Russia 396575 8952 4555 181 167469 2718
Spain 285644 0 27121 0 196958 6110
UK 272826 1604 38376 215 4021
Italy 232664 416 33340 111 155633 3848
France 186835 0 28714 0 67803 2863
Germany 183149 130 8598 4 164900 2187
India 181401 7910 5170 190 86668 132
Turkey 162120 0 4489 0 125963 1924
Iran 148950 2282 7734 57 116827 1775
Peru 148285 0 4230 0 62791 4503
Chile 94858 4220 997 53 40431 4966
Canada 90161 743 7073 94 48050 2391
Mexico 84627 3227 9415 371 59610 657
Saudi Arabia 83384 1618 480 22 58883 2399
Pakistan 66457 2429 1395 78 24131 301
Belgium 58186 125 9453 23 15769 5022
Qatar 55262 2355 36 0 25839 19211
Netherlands 46257 131 5951 20 2700
Bangladesh 44608 1764 610 28 9375 271
Belarus 41658 894 229 5 17964 4408
Ecuador 38571 0 3334 0 19190 2189
Sweden 37113 637 4395 45 4971 3677
Singapore 34366 506 23 0 20727 5878
UAE 33170 0 260 0 17097 3357
Portugal 32203 257 1396 13 19186 3157
Switzerland 30845 17 1919 0 28400 3566
South Africa 29240 0 611 0 15093 494
Colombia 26688 0 853 0 6913 525
Kuwait 26192 1008 205 11 10156 6142
Indonesia 25773 557 1573 53 7015 94
Ireland 24929 53 1651 6 22089 5054
Poland 23571 416 1061 10 11016 623
Ukraine 23204 393 696 17 9311 530
Egypt 22082 0 879 0 5511 216
Romania 19133 151 1259 11 13046 994
Philippines 17224 590 950 8 3808 157
Israel 17008 21 284 0 14776 1849
Japan 16719 0 874 0 14254 132
Austria 16685 30 668 0 15520 1853
Dominican Republic 16531 0 488 0 9266 1525
Argentina 15419 0 524 4 4788 341
Afghanistan 14525 866 249 3 1303 374
Panama 12531 0 326 0 7540 2908
Denmark 11633 40 571 3 10327 2009
S. Korea 11441 39 269 0 10398 223
Serbia 11381 27 242 0 6606 1302
Bahrain 10740 291 15 0 5811 6335
Oman 10423 603 42 1 2396 2046
Kazakhstan 10382 450 38 1 5220 554
Nigeria 9302 0 261 0 2697 45
Algeria 9267 133 646 8 5549 212
Czechia 9226 30 319 0 6532 862
Armenia 8927 251 127 7 3317 3013
Bolivia 8731 344 300 7 749 749
Norway 8435 13 236 0 7727 1557
Moldova 8098 202 291 3 4455 2007
Ghana 7768 152 35 1 2540 250
Malaysia 7762 30 115 0 6330 240
Morocco 7740 26 203 1 5377 210
Australia 7185 12 103 0 6606 282
Finland 6826 50 316 2 5500 1232
Iraq 6179 306 195 10 3110 154
Cameroon 5659 223 185 8 3441 214
Azerbaijan 5246 257 61 3 3327 518
Honduras 4886 134 199 3 528 494
Guatemala 4607 259 90 10 648 258
Sudan 4521 0 233 0 816 103
Luxembourg 4016 4 110 0 3815 6425
Hungary 3867 26 524 7 2142 400
Tajikistan 3807 121 47 0 1865 400
Guinea 3656 0 22 0 2000 279
Senegal 3535 106 42 1 1761 212
Uzbekistan 3523 55 14 0 2783 105
Djibouti 3194 280 22 2 1286 3237
Thailand 3077 1 57 0 2961 44
DRC 2966 133 69 0 428 33
Greece 2915 6 175 0 1374 280
Ivory Coast 2750 0 32 0 1370 105
Gabon 2613 0 15 0 709 1177
Bulgaria 2499 14 139 3 1064 359
Bosnia and Herzegovina 2494 9 153 0 1831 760
El Salvador 2395 117 44 2 1026 369
Croatia 2246 1 103 0 2063 547
North Macedonia 2164 35 131 5 1535 1039
Cuba 2025 20 83 1 1795 179
Somalia 1916 88 73 1 327 121
Kenya 1888 143 63 1 464 35
Estonia 1865 6 67 0 1622 1406
Iceland 1806 1 10 0 1794 5295
Kyrgyzstan 1722 60 16 0 1113 264
Mayotte 1699 0 21 0 1385 6242
Lithuania 1670 8 70 2 1229 613
Maldives 1633 42 5 0 230 3026
Haiti 1584 141 35 0 22 139
Sri Lanka 1566 8 10 0 781 73
Slovakia 1521 1 28 0 1356 279
New Zealand 1504 0 22 0 1481 301
Slovenia 1473 0 108 0 1357 709
Nepal 1401 189 6 0 219 48
Venezuela 1370 0 14 0 302 48
Equatorial Guinea 1306 0 12 0 200 934
Guinea-Bissau 1256 0 8 0 42 640
Mali 1250 24 76 3 696 62
Lebanon 1191 19 26 0 708 174
Albania 1122 23 33 0 857 390
Hong Kong 1083 3 4 0 1036 145
Tunisia 1076 5 48 0 950 91
Latvia 1065 1 24 0 745 564
Ethiopia 1063 95 8 0 208 9
Zambia 1057 0 7 0 779 58
Costa Rica 1022 0 10 0 653 201
South Sudan 994 0 10 0 6 89
Paraguay 964 47 11 0 466 135
Niger 955 0 64 0 813 40
Cyprus 944 2 17 0 784 782
CAR 874 0 1 0 23 181
Sierra Leone 852 23 46 1 415 107
Burkina Faso 847 0 53 0 720 41
Uruguay 816 0 22 0 680 235
Andorra 764 0 51 0 692 9889
Chad 759 0 65 0 470 46
Nicaragua 759 0 35 0 370 115
Madagascar 758 60 6 1 165 27
Georgia 757 11 12 0 600 190
Jordan 734 4 9 0 507 72
Diamond Princess 712 0 13 0 651 0
San Marino 671 0 42 0 357 19779
Malta 618 2 9 0 525 1400
Jamaica 575 6 9 0 289 194
Congo 571 0 19 0 161 104
Channel Islands 560 0 45 0 512 3224
Tanzania 509 0 21 0 183 9
Réunion 471 1 1 0 411 526
Sao Tome and Principe 463 0 12 0 68 2116
French Guiana 450 0 1 0 172 1510
Palestine 447 1 3 0 368 88
Taiwan 442 0 7 0 421 19
Togo 428 0 13 0 202 52
Mauritania 423 0 20 0 21 91
Cabo Verde 421 16 4 0 167 758
Rwanda 355 0 0 0 247 27
Isle of Man 336 0 24 0 309 3953
Mauritius 335 0 10 0 322 263
Uganda 329 0 0 0 72 7
Vietnam 328 1 0 0 279 3
Montenegro 324 0 9 0 315 516
Yemen 283 0 65 0 11 10
Liberia 280 7 27 0 148 55
Eswatini 279 0 2 0 168 241
Malawi 273 0 4 0 42 14
Mozambique 244 10 2 0 90 8
Myanmar 224 17 6 0 130 4
Benin 224 0 3 0 136 19
Martinique 200 0 14 0 98 533
Faeroe Islands 187 0 0 0 187 3828
Mongolia 179 0 0 0 44 55
Gibraltar 169 8 0 0 149 5016
Guadeloupe 162 0 14 0 138 405
Zimbabwe 160 11 4 0 29 11
Guyana 150 0 11 0 67 191
Brunei 141 0 2 0 138 323
Cayman Islands 141 0 1 0 68 2148
Bermuda 140 0 9 0 92 2247
Cambodia 125 1 0 0 123 7
Syria 122 0 4 0 43 7
Libya 118 0 5 0 41 17
Trinidad and Tobago 116 0 8 0 108 83
Comoros 106 19 2 0 26 122
Bahamas 102 0 11 0 48 260
Aruba 101 0 3 0 98 946
Monaco 98 0 4 0 90 2499
Barbados 92 0 7 0 76 320
Liechtenstein 82 0 1 0 55 2151
Angola 81 0 4 0 18 2
Sint Maarten 77 0 15 0 60 1798
French Polynesia 60 0 0 0 60 214
Macao 45 0 0 0 45 69
Burundi 42 0 1 0 20 4
Saint Martin 41 1 3 0 33 1062
Eritrea 39 0 0 0 39 11
Botswana 35 0 1 0 20 15
Bhutan 33 2 0 0 6 43
St. Vincent Grenadines 26 0 0 0 14 234
Antigua and Barbuda 25 0 3 0 19 255
Gambia 25 0 1 0 20 10
Timor-Leste 24 0 0 0 24 18
Grenada 23 0 0 0 18 204
Namibia 23 0 0 0 14 9
Curaçao 19 1 1 0 14 116
Laos 19 0 0 0 16 3
New Caledonia 19 0 0 0 18 67
Belize 18 0 2 0 16 45
Fiji 18 0 0 0 15 20
Saint Lucia 18 0 0 0 18 98
Dominica 16 0 0 0 16 222
Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 15 282
Falkland Islands 13 0 0 0 13 3746
Greenland 13 0 0 0 11 229
Suriname 12 0 1 0 9 20
Turks and Caicos 12 0 1 0 10 310
Vatican City 12 0 0 0 2 14981
Montserrat 11 0 1 0 10 2204
Seychelles 11 0 0 0 11 112
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Western Sahara 9 0 1 0 6 15
British Virgin Islands 8 0 1 0 7 265
Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0
Caribbean Netherlands 6 0 0 0 6 229
St. Barth 6 0 0 0 6 608
Anguilla 3 0 0 0 3 200
Lesotho 2 0 0 0 1 0
Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 173
China 82999 4 4634 0 78302 58
More

आज जापानको रेलवे दिवस, नेपालमा मोनोरेल कि मनोदशा !

  POSTED ON : Monday, 14 October, 2019 | Views : 696

आज जापानको रेलवे दिवस, नेपालमा मोनोरेल कि मनोदशा !


आज जापानको राष्ट्रीय रेलवे दिवस हो । रेल सेवा तथा रेल टेक्नोलोजीको लागि जापान आज विश्वको कुन स्थानमा छ, भनिरहनु नपर्ला ।

हुन त साथीहरूलाई कुराहरू तुलना गरेको मन नपर्न सक्छ तर समय र सन्दर्भले हरेक कुराहरूलाई तुलना आफै गराउँदो रहेछ ।

जापानमा रेलवे सेवा सन १८७२ मा सुरु भएको रहेछ । हाम्रो देशमा भर्खर सुरु हुने कुरा छ ।

छिमेकी भारतमा चाहिं सन १८५३ अर्थात जापान भन्दा झन्डै २० वर्ष अघि रेल सेवा सुरु भएको रहेछ र बंगलादेश(पूर्वी बंगाल)मा सन १८६२ मा,जापान भन्दा दश वर्ष अघि ।

अहिले भारत लगायत विश्वका धेरै देशमा जापानले मेट्रो तथा मोनोरेल विस्तार र विकास गर्न सघाइरहेको छ ।

भारतको रेल सेवा बिस्तारित र व्यापक भए पनि गुणस्तर युक्त र सेवामुखी छैन । बंगलादेशको त झन कुरै नगरौं । हाम्रो देशमा कहिले हुने होला, त्यो धेरै टाढाको कुरो छ ।

प्रायः साथीहरूको आपत्ति मैले जापान संग जब देशलाई जोडेर लेख्छु तब हुँदो रहेछ । धेरैको दलील हुन्छ- ‘हाम्रो देश जापान भन्दा सय वर्ष पछाडि छ कसरी कम्पेयर हुन सक्छ । नेपाल नेपाल हो,जापान जापान हो । यस्तै यस्तै..!’

तर होइन, नेपाल र जापान दुबै पृथ्वीका हिस्सा हुन । दुबैको उत्पत्ति संगै भएको हो । दुबै देश संग झन्डै उस्तै भु-बनोट र प्राकृतिक संसाधन थिए । दुबै देशले राजतन्त्र र प्रजातन्त्र दुबैको अभ्यास गरे (नेपालमा प्रगतिको बाधक भनिएको राजतन्त्र जापानमा अझै छ बरु )।


जापान युद्ध र प्राकृतिक प्रकोपले थिलो थिलो भयो बरु तुलनात्मक रुपमा । जापानमा अहिले पनि अमेरिकी नीति अख़्तियार गरिन्छ तर नेपाल आज सम्म पराधीन भएको छैन । किन फरक छ त सयौं वर्षको ?!

किनकि,

एउटा देशले हरेक कुराहरूलाई ‘सिरियस्ली’ लियो । अर्को देशले हरेक कुराहरूलाई ‘दम्भ’को रुपमा लियो । एउटा देशले गल्ती र क्षतिहरू बाट सिकिरह्यो अर्को देशले ‘गल्ती नै गर्दिन’ भनेर दावी गरिरह्यो ।

जापानले आफूलाई बाँकि विश्व संग ‘कम्पेयर’ गर्यो र अघि जान खोज्यो, नेपालले बाँकी विश्व संग हामीले आफूलाई ‘कम्पेयर’ गर्नु हुँदैन भनेर बस्यो ।

फरक यहीं नेर पर्यो । ‘कम्प्यारिजन’ भनेको ‘कम्पिटिसन’ पनि हो र ‘हेल्दि कम्पिटिसन’ प्रगतिको मार्गनिर्देशक पनि हो ।

‘उसको जति मार्क मेरो किन आएन’ भनेर कम्पेयर गर्ने र त्यही अनुसार मेहेनत गर्ने विद्यार्थीले नै परीक्षामा राम्रो रिजल्ट ल्याउँछ ।

‘म म हुँ, ऊ ऊ हो’ भनेर बस्ने विद्यार्थी जहाँको त्यहिं रहन्छ । विकासले प्रतिष्पर्धाको माग गर्छ-स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको ।

यो कुरालाई भारत जस्ता देशहरू र त्याहाँका राजनीतिज्ञ तथा नागरिकहरूले हृदयंगम गरेको भए आफु भन्दा झन्डै दुई दशक पछि रेल चलाउन थालेको जापानले आज भारतमा मेट्रो लाइन बनाइदिइरहेको हुँदैन्थ्यो ।

हामीले पनि सोंच्ने तारिका फेर्यौं भने मात्र केही दशक पछि नेपाल माथि गर्व गरेर मेरो सन्तानले स्टाटस लेख्नेछन । नत्र त यही स्टाटस कपी गर्न बाध्य हुनेछन !

हेमन्त गिरीको फेसबुकबाट साभार