(JAPAN) 16 th October | 2019 | Wednesday | 6:17:17 PM
(Nepal) 16 th October | 2019 | Wednesday | 3:02:17 PM
 

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्

  POSTED ON : Friday, 03 May, 2019 | Views : 594

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्


New Nepali lok dohori song 2076 | Sarhai Man Atyaune by Bishnu Majhi & Bikram Malla 
सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्