(JAPAN) 21 st July | 2019 | Sunday | 9:01:55 AM
(Nepal) 21 st July | 2019 | Sunday | 5:46:55 AM
 

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्

  POSTED ON : Friday, 03 May, 2019 | Views : 383

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्


New Nepali lok dohori song 2076 | Sarhai Man Atyaune by Bishnu Majhi & Bikram Malla 
सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्