JAPAN: 13 th December | 2019 | Friday | 7:55:10 PM || Nepal: 4:40:10 PM
 
 

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्

  POSTED ON : Friday, 03 May, 2019 | Views : 848

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्


New Nepali lok dohori song 2076 | Sarhai Man Atyaune by Bishnu Majhi & Bikram Malla 
सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्