(Japan) 25 th January | 2020 | Saturday | 5:32:47 AM || (Nepal) 2:17:47 AM
 
 

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्

  POSTED ON : Friday, 03 May, 2019 | Views : 1126

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्


New Nepali lok dohori song 2076 | Sarhai Man Atyaune by Bishnu Majhi & Bikram Malla 
सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्