(JAPAN) 25 th May | 2019 | Saturday | 1:57:33 PM
(Nepal) 25 th May | 2019 | Saturday | 10:42:33 AM
 

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्

  POSTED ON : Friday, 03 May, 2019 | Views : 164

सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्


New Nepali lok dohori song 2076 | Sarhai Man Atyaune by Bishnu Majhi & Bikram Malla 
सालको पातको टपरीकी पछि मरिस्का आईन् सारै मन अत्याउनी गीत मार्फत्