(JAPAN) 16 th January | 2019 | Wednesday | 4:40:47 PM
(Nepal) 16 th January | 2019 | Wednesday | 1:25:47 PM
 

'जापान विद्यार्थी पठाउनेले जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ'

: Thursday, 15 March, 2018

नेपालमा जापानी भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरु खुल्ने क्रम बढ्दो छ । जापानप्रति नेपाली विद्यार्थीहरुको चासो बढ्दै...