(JAPAN) 25 th September | 2018 | Tuesday | 4:00:57 AM
(Nepal) 25 th September | 2018 | Tuesday | 12:45:57 AM
 

'जापान विद्यार्थी पठाउनेले जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ'

: Thursday, 15 March, 2018

नेपालमा जापानी भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरु खुल्ने क्रम बढ्दो छ । जापानप्रति नेपाली विद्यार्थीहरुको चासो बढ्दै...