(Japan) 14 th April | 2021 | Wednesday | 3:55:44 PM || (Nepal) 12:40:44 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Recovered Critical
World 138050376 43390 2972669 111080597 106127
USA 32070784 0 577179 24626410 9505
India 13873825 2504 172115 12336036 8944
Brazil 13601566 0 358718 12074798 8318
France 5106329 0 99480 313051 5952
Russia 4657883 0 103601 4281776 2300
UK 4375814 0 127123 3992416 377
Turkey 3962760 0 34455 3424733 2951
Italy 3793033 0 115088 3158725 3526
Spain 3376548 0 76625 3114053 2152
Germany 3031836 0 79408 2718700 4662
Poland 2599850 0 59126 2219655 3513
Argentina 2579000 0 58174 2262875 3836
Colombia 2569314 0 66482 2408624 4299
Mexico 2286133 4293 210294 1815237 4798
Iran 2118212 0 65055 1729293 4481
Ukraine 1887338 14553 38225 1442618 177
Peru 1659707 0 55489 1584425 2599
Czechia 1590124 5033 28124 1480882 1097
Indonesia 1577526 0 42782 1426145 0
South Africa 1559960 0 53423 1485315 546
Netherlands 1364025 0 16822 782
Chile 1088710 0 24518 1020925 3203
Canada 1078562 0 23392 976877 928
Romania 1012373 0 25441 915464 1530
Iraq 941078 0 14796 826323 477
Belgium 930603 3374 23566 59964 919
Philippines 884783 0 15286 703963 750
Sweden 876506 0 13660 391
Israel 836334 0 6309 826768 231
Portugal 828173 0 16923 785809 118
Pakistan 734423 4503 15754 641912 4216
Hungary 728078 0 23980 431124 1209
Bangladesh 697985 0 9891 585966 0
Jordan 672090 0 7937 610614 729
Serbia 648745 0 5808 566122 247
Switzerland 625367 0 10472 560294 214
Austria 581263 0 9748 541786 599
Japan 508802 0 9425 468770 596
Morocco 502961 0 8915 489288 246
Lebanon 499839 0 6738 411710 844
UAE 487697 0 1537 471906 0
Saudi Arabia 400228 0 6773 384635 962
Bulgaria 378059 0 14746 293351 799
Slovakia 372038 0 10716 255300 506
Malaysia 363940 0 1345 346295 199
Panama 359121 0 6173 348953 105
Ecuador 347589 0 17351 298604 600
Belarus 337635 0 2373 327848 0
Greece 301103 0 9054 254804 802
Croatia 294874 0 6358 276420 192
Georgia 291214 1085 3901 278683 0
Azerbaijan 289601 0 3978 253762 0
Bolivia 284183 1099 12496 233646 71
Nepal 280984 0 3058 274318 0
Kazakhstan 276054 2229 3286 237446 221
Tunisia 274604 0 9396 228267 436
Palestine 272767 0 2901 237046 182
Dominican Republic 258637 0 3397 217008 148
Kuwait 250273 0 1419 233757 235
Moldova 242364 0 5438 225036 293
Ireland 241684 0 4803 23364 46
Paraguay 240141 0 4978 196718 485
Denmark 238869 0 2446 228007 39
Ethiopia 232512 0 3230 173818 967
Lithuania 227889 0 3713 207391 150
Slovenia 227836 0 4130 209920 146
Costa Rica 225343 0 3044 196060 221
Egypt 212130 0 12526 160431 90
Guatemala 205322 0 7057 187052 5
Armenia 204053 0 3775 183660 0
Honduras 196704 618 4873 76081 576
Qatar 191979 0 340 170787 479
Bosnia and Herzegovina 184698 0 7487 141602 0
Venezuela 176972 0 1815 159547 237
Oman 174364 0 1798 154771 250
Libya 169504 0 2830 154220 0
Nigeria 163911 0 2061 154225 11
Bahrain 158789 0 566 147162 84
Uruguay 149430 0 1595 116533 486
Kenya 147147 0 2394 99580 239
North Macedonia 143162 0 4289 118946 124
Myanmar 142596 0 3206 131869 0
Albania 128752 0 2326 98903 18
Algeria 118799 0 3137 82813 19
Estonia 115080 0 1049 96844 72
S. Korea 111419 731 1782 101983 100
Latvia 108355 0 2002 99840 94
Norway 105008 0 688 88952 57
Sri Lanka 95620 0 602 91926 0
Montenegro 94643 0 1391 89235 69
Ghana 91410 0 761 89219 10
Kyrgyzstan 90839 240 1534 86313 25
Zambia 90218 0 1229 88144 56
Cuba 88445 0 476 83087 61
Uzbekistan 85503 212 634 83264 23
Finland 82564 0 877 46000 38
Mozambique 68871 0 794 59901 68
El Salvador 66816 159 2057 63196 60
Luxembourg 64062 0 777 60012 30
Cameroon 61731 0 919 56926 385
Singapore 60692 0 30 60374 1
Afghanistan 57492 0 2532 52013 1124
Cyprus 52652 0 274 39061 63
Namibia 45949 0 586 43984 32
Ivory Coast 45265 0 269 44771 0
Botswana 43444 0 663 38923 1
Jamaica 42924 0 682 19136 37
Uganda 41204 0 337 40779 24
Senegal 39495 0 1081 38241 14
Zimbabwe 37330 0 1543 34932 12
Thailand 35910 1335 97 28322 1
Malawi 33872 0 1133 31572 19
Sudan 31700 0 2194 25451 0
Malta 29720 0 403 28756 0
Australia 29442 5 910 26380 0
Madagascar 28765 0 512 24410 246
DRC 28665 0 745 25841 0
Maldives 25759 0 67 22981 82
Angola 23697 0 554 22115 15
Rwanda 23603 0 316 21395 6
Guinea 21106 0 136 18686 24
Gabon 20971 0 129 17762 20
Syria 20435 0 1392 14230 0
Mayotte 19706 0 167 2964 8
Cabo Verde 19231 0 187 17487 23
French Polynesia 18678 0 141 4842 2
Réunion 18425 0 135 16794 54
Eswatini 18402 0 669 17682 3
Mauritania 18052 0 451 17398 14
Mongolia 17823 1220 29 10253 88
French Guiana 17806 0 95 9995 9
Tajikistan 13308 0 90 13218 0
Burkina Faso 12989 0 153 12627 0
Haiti 12855 0 251 11513 0
Guadeloupe 12717 0 176 2242 13
Andorra 12614 0 121 11932 29
Somalia 12566 0 618 5270 0
Belize 12513 0 318 12137 1
Mali 12179 0 417 7194 0
Togo 12034 0 116 9303 0
Hong Kong 11608 0 207 11227 7
Curaçao 11430 0 74 7189 22
Guyana 11277 0 258 9796 15
Lesotho 10709 0 315 5028 0
South Sudan 10387 0 114 10148 0
Aruba 10122 0 92 9515 14
Congo 10084 0 137 8208 0
Djibouti 10077 0 102 8394 0
Martinique 9890 0 64 98 24
Bahamas 9505 0 190 8965 3
Suriname 9363 0 184 8711 9
Papua New Guinea 8821 0 69 846 0
Trinidad and Tobago 8511 0 146 7799 14
Benin 7515 0 93 6452 35
Equatorial Guinea 7219 0 106 6799 11
Nicaragua 6778 0 180 4225 0
Iceland 6274 0 29 6152 0
CAR 5682 0 75 5112 2
Gambia 5602 0 168 5145 3
Yemen 5507 0 1073 2070 23
Niger 5081 0 189 4760 1
San Marino 4985 0 86 4568 8
Cambodia 4874 178 35 2290 0
Chad 4652 0 167 4306 0
Seychelles 4633 0 25 4310 0
Saint Lucia 4355 0 64 4179 1
Gibraltar 4277 0 94 4181 0
Channel Islands 4053 0 86 3956 1
Sierra Leone 4009 0 79 2832 0
Comoros 3796 0 146 3582 0
Barbados 3740 0 44 3623 0
Guinea-Bissau 3693 0 66 3083 9
Eritrea 3469 0 10 3231 0
Burundi 3262 0 6 773 0
Liechtenstein 2768 0 56 2634 5
Vietnam 2714 0 35 2445 0
New Zealand 2589 2 26 2462 0
Monaco 2378 0 31 2260 6
Turks and Caicos 2360 0 17 2285 2
Sao Tome and Principe 2268 0 35 2192 0
Sint Maarten 2188 0 27 2124 1
Liberia 2042 0 85 1899 2
Bermuda 1912 0 16 1037 41
St. Vincent Grenadines 1806 0 10 1665 2
Saint Martin 1693 0 12 1399 7
Isle of Man 1575 0 29 1445 0
Caribbean Netherlands 1526 0 14 1416 0
Antigua and Barbuda 1201 0 31 947 45
Mauritius 1198 0 15 797 0
Timor-Leste 1074 0 2 550 0
Taiwan 1067 5 11 1029 0
Bhutan 927 0 1 875 0
St. Barth 907 0 1 462 0
Diamond Princess 712 0 13 699 0
Faeroe Islands 661 0 1 660 0
Cayman Islands 523 0 2 498 0
Tanzania 509 0 21 183 7
Wallis and Futuna 437 0 5 44 3
Brunei 219 0 3 206 0
British Virgin Islands 178 0 1 159 0
Dominica 165 0 0 159 0
Grenada 155 0 1 152 0
New Caledonia 121 0 0 58 0
Fiji 68 0 2 64 0
Falkland Islands 60 0 0 54 0
Laos 52 0 0 49 0
Macao 49 0 0 48 0
Saint Kitts and Nevis 44 0 0 44 0
Greenland 31 0 0 31 0
Vatican City 27 0 0 15 0
Anguilla 25 0 0 22 0
Saint Pierre Miquelon 24 0 0 24 0
Montserrat 20 0 1 19 0
Solomon Islands 19 0 0 18 0
Western Sahara 10 0 1 8 0
MS Zaandam 9 0 2 7 0
Marshall Islands 4 0 0 4 0
Samoa 3 0 0 2 0
Vanuatu 3 0 0 1 0
Micronesia 1 0 0 1 0
China 90447 12 4636 85513 6
More

विदेशीहरूले जापानमा कोरोना भाइरस खोप लगाउने बारेको महत्वपूर्ण सूचना

: Monday, 15 February, 2021

questions that foreign residents may have about the coming rollout, including when they might expect...

यसकारण जापानी घडीहरु उत्कृष्ट हुन्छन्

: Sunday, 14 February, 2021

जापानका कयौं कुरा राम्रा छन् । यहाँको संस्कृति, रमणीय दृश्य र खानेुकरा सबै विश्वभर परिचित...

जापानमा पारपाचुकेको पिरलो-कोची प्रिफेक्चरमा सबैभन्दा धेरै

: Wednesday, 10 February, 2021

टोकियो, जापान ।जापानमा यसैपनि बिवाह कम हुन्छ । विवाह गर्न चाहनेको संख्या बढ्नुका साटो घट्दो...

लामो आयु जिउने जापानी राज : तातो पानीमा दैनिक नुहाउनु

: Sunday, 07 February, 2021

गोकर्ण अधिकारी-टोकियो, जापान ।जापानी नागरिक लामो आयु मात्र बाँच्दैनन् स्वस्थ जीवन पनि जिउँछन् । यसको...

जापानमा नेपालीको संख्या ९९,६२८ पुग्यो, कुन भिषामा कति नेपाली तथ्यांक सहित

: Thursday, 04 February, 2021

गोकर्ण अधिकारी-टोकियो, जापान ।जापानमा नेपालीहरुको संख्या करिव १ लाख पुगेको छ । जापानको स्वास्थ्य, श्रम...

जापानमा उपलब्ध छात्रबृत्तिहरु पाउन यस्ता प्रक्रिया अपनाउनुस

: Tuesday, 02 February, 2021

जापान बिश्वको अति बिकसित राष्ट्र जुन पूर्बि एशियामा छ, जसले मानवले गरेका अहिले सम्म संभव...

जापान सरकारले परिवारलाई दिने दिने सेवा सुविधाहरु बुझिराख्नुस्

: Saturday, 30 January, 2021

टोकियो, जापान ।जापानमा बसोबास गर्दै आइरहेकाहरुले यहाँका सामाजिक कल्याण प्रणालीबारे सबै कुरा जान्न र बुझ्न...

जापानमा नेपाली भाषामा कुन जनावरलाई के भनिन्छ ?

: Sunday, 24 January, 2021

टोकियो, जापान ।जापानी भाषाको सामान्य ज्ञान जान्न चाहनेहरुका लागि यो जानकारी उपयोगी हुने अपेक्षा गरेका...

आफ्नो जाइर्यु कार्ड सक्कली वा नक्कली यसरी थाहा पाउनुस्

: Saturday, 23 January, 2021

टोकियो, जापान ।जापानमा वस्नकै लागि अवैध रुपमा नक्कली आवासीय अनुमति अनुमति पत्र बनाउने र बोकेर...

जापान इमिग्रेशनले जारी गर्यो जापान आउन चाहनेको लागि जरुरी सूचना

: Friday, 22 January, 2021

टोकियो, जापान ।विश्वभर फैलिइरहेको कोरोनाभाइरसको महामारीपश्चात जापानले पनि यात्रा प्रतिबन्ध लगायो ।विशेषगरि पहिलो आपतकालका क्रममा...

'चेरी ब्लुम्स्' जापानमा यस बर्ष तपाईको शहरमा साकुरा फूल्ने समय थाहा पाईराख्नुस्

Gokarna Adhikari : Monday, 18 January, 2021

टोकियो, जापान ।जापानमा सन् २०२१ मा साकुरा फुल्ने अनुमानित समय तालिका सार्वजनिक भएको छ ।...

जापानमा कुन पेशालाई के भनिन्छ ? जानी राखौं जापानी शब्दको नेपाली अर्थ

: Sunday, 17 January, 2021

जापानमा काम गर्दै हुनुहुन्छ वा काम गर्न आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको जापानी भाषामा पेशासँग...

जापानमा 'आरुबाईतो' (Part Time Job) को लागि फोन गर्दा सरल जापानी भाषामा कुरा गर्ने तयारी

: Sunday, 17 January, 2021

जापान आएको लामो समय होस् या भर्खरै आएको बेला होस्, विशेषगरि विद्यार्थी र डिपेन्डेन्ट भिषामा...

जापानको अर्को कडा निर्णय-क्वारिन्टिन नियम नमाने परिचय सार्वजनिक सहित देश निकाला गर्ने

: Thursday, 14 January, 2021

टोकियो, जापान ।जापानले विदेशी प्रवेश सम्वन्धि नियमलाई कडाई पार्दै लाने क्रममा आजबाट थप कडा नयाँ...

जापानद्धारा पूर्ण रूपमा विदेशीहरूको प्रवेश बन्द गर्ने तयारी

Gokarna Adhikari : Wednesday, 13 January, 2021

Prime Minister Yoshihide Suga overrode coronavirus-prevention plans to impose a blanket ban on entry into...