(Japan) 25 th November | 2020 | Wednesday | 7:39:47 PM || (Nepal) 4:24:47 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 60197027 108468 1417001 3202 41653269 103489
USA 12956992 1847 265970 72 7639084 23591
India 9222216 218 134743 0 8642771 8944
Brazil 6121449 0 170179 0 5476018 8318
Russia 2162503 23675 37538 507 1660419 2300
France 2153815 0 50237 0 154679 4289
Spain 1614126 0 43668 0 2853
UK 1538794 0 55838 0 1487
Italy 1455022 0 51306 0 605330 3816
Argentina 1381795 0 37432 0 1210634 4148
Colombia 1262494 0 35677 0 1167857 2376
Mexico 1060152 10794 102739 813 791516 2852
Germany 964909 2003 15007 42 656400 3742
Peru 952439 0 35685 0 882600 983
Poland 924422 15362 14988 674 469527 2073
Iran 880542 0 45738 0 617715 5824
South Africa 772252 0 21083 0 716444 546
Ukraine 661858 13882 11492 229 307778 177
Belgium 561803 1901 15938 183 36569 1106
Chile 543087 0 15131 0 518834 695
Iraq 539749 0 12031 0 469784 365
Indonesia 511836 5534 16225 114 429807 0
Czechia 502534 0 7499 0 416832 839
Netherlands 493744 0 9035 0 542
Turkey 460916 0 12672 0 381569 4543
Bangladesh 451990 0 6448 0 366877 0
Romania 430605 0 10373 0 304188 1204
Philippines 422915 1202 8215 31 386955 1449
Pakistan 382892 3009 7803 59 332974 1867
Saudi Arabia 355741 0 5811 0 344311 743
Canada 342444 0 11618 0 273391 431
Morocco 331527 0 5469 0 279276 1015
Israel 331299 364 2826 4 319300 285
Switzerland 304593 0 4308 0 211500 524
Portugal 268721 0 4056 0 184233 506
Austria 260512 5802 2667 90 189059 709
Sweden 225560 0 6500 0 192
Nepal 224078 0 1361 0 204858 0
Jordan 192996 0 2380 0 125433 460
Ecuador 186436 0 13264 0 164009 367
Hungary 185687 3806 4114 106 44020 656
UAE 161365 0 559 0 150261 0
Panama 156930 0 2986 0 138007 149
Bolivia 144147 113 8928 12 119835 71
Kuwait 140795 0 870 0 133407 75
Dominican Republic 139111 0 2313 0 113134 172
Qatar 137642 0 236 0 134698 38
Japan 133929 0 1989 0 113340 345
Costa Rica 133190 0 1662 0 81973 208
Serbia 133029 0 1274 0 31536 225
Bulgaria 129348 0 3226 0 40102 392
Armenia 129085 1563 2040 38 100913 0
Kazakhstan 127580 720 1945 0 114347 221
Belarus 126953 0 1112 0 105835 0
Oman 122579 0 1391 0 113856 121
Guatemala 119349 0 4099 0 108338 5
Lebanon 118705 0 934 0 70555 341
Georgia 114889 3071 1085 34 95581 0
Egypt 113742 0 6573 0 102103 46
Croatia 111617 3603 1501 56 89425 240
Ethiopia 106591 0 1661 0 66018 334
Honduras 105211 0 2869 0 46616 140
Venezuela 100498 0 876 0 95344 117
Moldova 99633 0 2188 0 82335 245
Slovakia 99304 1811 732 23 53547 213
Azerbaijan 98927 0 1194 0 65734 0
Greece 95137 0 1815 0 9989 562
Tunisia 90213 0 2935 0 65303 287
Bahrain 86016 0 340 0 84166 10
Myanmar 82236 0 1784 0 60965 0
Bosnia and Herzegovina 81739 0 2394 0 47525 0
Libya 79797 617 1125 15 50914 0
Kenya 78512 0 1409 0 52709 52
Paraguay 77891 0 1677 0 55531 119
Algeria 77000 0 2309 0 50070 37
Palestine 75007 0 656 0 60009 0
Denmark 73021 0 797 0 57075 40
Uzbekistan 72039 54 605 1 69302 199
Ireland 70930 0 2028 0 23364 37
Kyrgyzstan 70744 378 1245 4 62048 133
Slovenia 69306 2226 1199 43 47770 202
Nigeria 66607 0 1169 0 62311 10
Malaysia 59817 970 345 4 46501 110
Singapore 58190 7 28 0 58079 1
North Macedonia 56164 0 1561 0 33892 138
Lithuania 51655 2289 432 23 12282 117
Ghana 51184 0 323 0 50029 17
Afghanistan 45490 210 1725 13 36145 93
El Salvador 37884 0 1086 0 34595 38
Albania 34300 0 735 0 16666 16
Norway 33717 0 314 0 20956 35
Montenegro 32188 0 450 0 20627 61
S. Korea 31735 382 513 3 26825 81
Luxembourg 31484 0 283 0 22189 46
Australia 27854 5 907 0 25538 0
Cameroon 23869 0 436 0 22177 52
Finland 22652 363 384 0 15300 15
Ivory Coast 21156 0 131 0 20833 0
Sri Lanka 20967 0 94 0 15447 0
Uganda 18406 0 186 0 8764 0
Zambia 17466 0 357 0 16707 0
Madagascar 17341 0 251 0 16657 16
Sudan 16431 0 1202 0 9854 0
Senegal 15908 0 331 0 15527 3
Mozambique 15231 0 127 0 13408 0
Angola 14742 0 338 0 7444 16
Namibia 13938 0 145 0 13272 6
Latvia 13693 0 175 0 1651 27
French Polynesia 13517 0 70 0 4842 22
Guinea 12929 66 76 1 11902 24
Maldives 12810 0 46 0 11660 12
DRC 12310 0 331 0 11433 0
Tajikistan 11971 0 86 0 11355 0
French Guiana 11079 0 70 0 9995 1
Estonia 10541 384 97 3 6052 17
Jamaica 10422 0 243 0 5572 14
Cabo Verde 10400 0 104 0 9833 23
Botswana 9992 0 31 0 7692 1
Zimbabwe 9398 0 274 0 8297 0
Haiti 9229 0 232 0 7886 0
Cyprus 9199 0 46 0 2055 15
Gabon 9150 0 59 0 8999 8
Malta 9137 0 117 0 6938 13
Guadeloupe 8344 0 149 0 2242 9
Mauritania 8193 0 169 0 7636 4
Cuba 7950 0 133 0 7428 3
Réunion 7689 0 35 0 6660 17
Bahamas 7460 0 163 0 5708 1
Syria 7369 0 385 0 3213 0
Trinidad and Tobago 6488 0 115 0 5639 3
Andorra 6351 0 76 0 5503 20
Eswatini 6247 0 120 0 5878 11
Malawi 6017 0 185 0 5445 4
Hong Kong 5867 85 108 0 5295 7
Nicaragua 5784 0 160 0 4225 0
Rwanda 5750 0 47 0 5241 0
Djibouti 5669 0 61 0 5569 0
Congo 5632 0 93 0 4988 0
Martinique 5413 0 37 0 98 16
Belize 5335 86 125 5 2899 7
Suriname 5300 0 117 0 5177 3
Iceland 5298 0 26 0 5086 2
Guyana 5189 0 147 0 4204 7
Equatorial Guinea 5137 0 85 0 5005 0
Mayotte 5122 0 49 0 2964 4
CAR 4911 0 63 0 1924 2
Uruguay 4870 0 72 0 3827 13
Aruba 4751 0 45 0 4618 4
Somalia 4445 0 113 0 3412 0
Mali 4417 0 148 0 3054 0
Thailand 3926 4 60 0 3780 1
Gambia 3726 0 123 0 3585 2
South Sudan 3069 0 61 0 2938 0
Benin 2916 0 43 0 2579 0
Togo 2872 0 64 0 2295 0
Burkina Faso 2757 0 68 0 2557 0
Guinea-Bissau 2422 0 43 0 2309 5
Sierra Leone 2406 0 74 0 1829 0
Yemen 2114 0 609 0 1467 7
Lesotho 2092 0 44 0 1277 0
New Zealand 2039 8 25 0 1955 0
Curaçao 1827 0 3 0 1043 9
Chad 1649 0 101 0 1493 0
Liberia 1551 0 82 0 1331 2
San Marino 1428 0 44 0 1149 7
Niger 1406 0 70 0 1169 9
Vietnam 1316 0 35 0 1153 0
Liechtenstein 1158 0 13 0 952 13
Channel Islands 1124 0 48 0 937 10
Sint Maarten 1020 0 25 0 906 6
Sao Tome and Principe 981 0 17 0 926 0
Gibraltar 981 0 5 0 885 3
Turks and Caicos 746 0 6 0 700 1
Diamond Princess 712 0 13 0 659 4
Mongolia 699 27 0 0 342 3
Saint Martin 690 0 12 0 598 7
Burundi 673 0 1 0 575 0
Papua New Guinea 630 0 7 0 588 0
Taiwan 623 5 7 0 553 0
Comoros 607 0 7 0 579 0
Monaco 587 0 3 0 523 5
Eritrea 558 0 0 0 473 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Faeroe Islands 500 0 0 0 498 0
Mauritius 494 0 10 0 433 0
Bhutan 386 0 0 0 363 0
Isle of Man 369 0 25 0 336 1
Cambodia 307 1 0 0 298 0
Cayman Islands 266 0 2 0 249 1
Barbados 262 0 7 0 242 0
Bermuda 239 12 9 0 205 0
Saint Lucia 226 0 2 0 109 0
Seychelles 166 0 0 0 159 0
Caribbean Netherlands 161 0 3 0 155 0
Brunei 150 0 3 0 145 0
Antigua and Barbuda 140 1 4 0 129 2
St. Barth 127 0 0 0 94 0
St. Vincent Grenadines 84 0 0 0 78 0
Dominica 77 0 0 0 63 0
British Virgin Islands 71 0 1 0 70 0
Macao 46 0 0 0 46 0
Grenada 41 0 0 0 30 0
Laos 39 0 0 0 24 0
Fiji 38 3 2 0 33 0
New Caledonia 32 0 0 0 32 0
Timor-Leste 30 0 0 0 30 0
Vatican City 27 0 0 0 15 0
Saint Kitts and Nevis 22 0 0 0 19 0
Greenland 18 0 0 0 18 0
Solomon Islands 17 0 0 0 5 0
Falkland Islands 16 0 0 0 13 0
Saint Pierre Miquelon 16 0 0 0 12 0
Montserrat 13 0 1 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Anguilla 4 0 0 0 3 0
Marshall Islands 4 0 0 0 1 0
Wallis and Futuna 2 0 0 0 1 0
Samoa 1 0 0 0 0 0
Vanuatu 1 0 0 0 0 0
China 86469 5 4634 0 81530 6
More

‘गोकिबुरी’ अर्थात् साङ्ले किराबाट छुटकारा पाउने उपायहरु

  POSTED ON : Friday, 30 October, 2020 | Views : 1390

‘गोकिबुरी’ अर्थात् साङ्ले किराबाट छुटकारा पाउने उपायहरु


गर्मी समयमा तपाई हामीमध्ये धेरैजना व्यस्त हुन्छौ, घुमघाममा पनि जाडो समयमा भन्दा बढि बाहिर निस्कन्छौं । त्यसैले यो सानो तर महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान नपुग्न सक्छ ।

त्यो हो कोठामा सलबलाइरहने ‘साङ्लेकिरा’ । कोठामा भेटिने पाहुना–’गोकिबुरी (ゴキブリ) अर्थात सांङ्लेकिरा’ धेरै जनाको टाउको दुखाईको विषय बन्छ ।

विश्वमा जापान सफा देशहरु मध्यको एक हो र जापानिजहरु सरसफाईमा अलि संवेदनशील छन । जति सफा भए पनि कुनै र कुनै प्रजातिका साङ्गलेकिरा यहाँ पाइन्छन । विशेषत ठूलो र कालो प्रजातिको साङ्लेकिरा यहाँ भेटिन्छन । यी साङ्लेकिरा हरु गर्मी याममा (जून देखि सेप्टेम्बर) जब मौसम न्यानो हुन्छ तब धेरै संख्यामा सक्रिय हुन्छन। कुनै सांङ्लेकिराहरु भने अप्रिलको अन्तिमतिर देखिनै देखिन थाल्छन।

तपाईको कोठामा पनि साङ्लेकिरा लाग्ने समस्या छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कोठाको सरसफाइ नै हो । फोहरहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने, खानेकुरा छोपेर राख्ने, खानेकुरा जथाभावी नफाल्ने, कोठामा लामो समयसम्म फोहोर जम्मा हुन नदिने कोठाको सरसफाई नियमित गर्नेगरेमा यस्ता किराहरुबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।

तपाई घर छेउमा रेस्टुरेण्ट छ भने वा वरपर बस्ने मानिसहरुले सरसफाईमा ध्यान दिएनन् भने पनि साङ्लेकिरा तपाईको कोठामा आउन सक्छन । यिनै साङ्लेकिरा निर्मुल पर्न बजारमा धेरै थरिका उत्पादनहरु पाइन्छन । ति मध्ये कम लाग्ने समानहरु तल दिइएका छन् । यिनको प्रयोगले तपाईको कोठाबाट साङ्लेकिरा हराउन सक्छन्, एकपटक हराएपछि कोठाको सरसफाइमा ध्यान दिनुभएन भने फेरि देखापर्न सक्दछन् ।


१. गोजिकेट लगायतका किटनाशक स्प्रेहरु


यी हाते स्प्रेहरु कोठामा देखा पर्ने सांङ्लेकिरा मार्नका लागि धेरैले प्रयोग गर्नेमध्येको एक हो । गोकिबुरीलाई छोटकरीमा ‘गोकी’ पनि भनिन्छ जसको जापानिज अर्थ साङ्लेकिरा हो । तुरुन्तै साङ्लेकिरा मार्नको लागि यस्ता स्प्रे प्रयोग हुन्छन । तर यसको गन्ध भने तपाईलाई मन नपर्न पनि सक्छ । त्यसैले पनि टाढाबाट छर्कने स्प्रेहरुको व्यवस्था गोजिकेटले गरेको छ ।

तपाईलाई भाषा राम्रोसंग पढ्न सक्नुहुन्न भने ‘ゴキジェット’ लेखिएका हरियो रंग भएका स्प्रेहरु साङ्गलेकिराका लागि हुन् भन्ने बुझुहोस । बजारमा यो बाहेक अरु पनि स्प्रेहरु पाइन्छन् । यदी तपार्इ विशेष तेल र प्राकृतिक कुराहरुबाट बनेको स्प्रेहरु चाहनुहुन्छ भने ‘मुसी–सान बाईबाई’ पनि अर्को यस्तै स्प्रे हो । गोकीजेटले गोकी वारिएर भन्ने अर्को स्प्रे पनि बनाएको छ जस्ले गोकिबुरी देखिनुअगावै कोठामा छर्ने गरेमा गोकिबुरी लाग्नबाट जोगाउँछ ।


२. बिषादी चाराहरु


‘ゴキブリキャップ'(गोकिबुरी क्याप्पु) लगायका साङ्लेकिरा हटाउने विसादीहरुको प्रयोगबट पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यस्ता चाराहरु डल्लो आकारमा हुन्छन् र सांङ्लेकिरा बढि देखिने र हिड्ने स्थानमा यिनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । यो सजिलो तरिकामध्ये एक हो ।


३. साङ्लेकिरा फसाउँने पासो


साङ्लेकिरा धेरै हिड्ने ठाउँमा राख्दा ति किराहरु टाँसिने खालका पासोहरुको प्रयोगले पनि साङ्लेकिरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बजारमा पाइने यस्ता पासोहरु ‘गोकिबुरी किन्चो’, ‘गोकिबुरी होइहोई’ चलेका नामहरु हुन् । केमिकलको प्रयोग नहुने हुँदा सांङ्लेकिरा नियन्त्रणको यो सजिलो र सुरक्षित तरिका पनि हो । यसले सांङ्लेकिरा मात्र नभएर अन्य किराहरुलाई पनि ट्रयापमा पार्छ ।

यि वाहेक पनि अन्य केही तरिकाहरु छन् सांङ्लेकिरा नियन्त्रण गर्नका लागि । धेरैले प्रयोग गर्ने र प्रयोगको सहजताका आधारमा माथि उल्लेख गरिएका ३ तरिकाहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्राय सबै ड्रग स्टोर तथा सुपरमार्केटहरुमा गोकिबुरी नियन्त्रण गर्ने स्प्रे तथा ट्रयापहरु पाइन्छ । सुपरमार्केट तथा स्टोरहरुमा गएर ‘गोकिबुरी कुजो–जाइ’ (ゴキブリ駆除剤) भनेर माग्नुभए पनि हुन्छ । अनलाइनबाट किन्न चाहानुहुन्छ भने अमाजोनबाट किन्न सक्नुहुन्छ ।

माथि नै उल्लेख गरिसकियो मुख्य सरसफाइकै कारणले सांङ्लेकिरा कोठामा देखा पर्ने गर्दछन् । मुख्यगरि किचन सधै सफा राख्ने गर्नुपर्दछ । किचन र भाँडा माझ्ने सिंकलाई सकेसम्म सुख्खा नै राख्नुपर्छ । सांङ्लेकिराहरु अन्य घर वा कोठाबाट आउन नदिनका लागि कोठामा स–साना प्वाल भए बन्द गर्नुपर्छ ।

केही बर्ष पहिले कुन समयमा गोकिबुरी जापानको कुन स्थानमा बढि देखा पर्दछन् भनेर वेव फोरकास्ट ‘गोकितेन'(gokiten.varsan.jp) नै सुरु गरिएको थियो जसले जापानको नक्शामा कुन स्थानमा सांङ्लेकिराको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँथ्यो, हालका लागि भने त्यो वेवसाइट बन्द छ ।

यि त भए हामीलाई जानकारीमा भएका तरिकाहरु, तपाईका पनि आफ्नै तरिकाहरु छन् कि गोकिबुरी भगाउने ? छन् भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोला है । यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने सेयर गर्न नबिर्सनुहोला ।

...

Source : Nepaaru.com