(JAPAN) 21 st November | 2018 | Wednesday | 3:17:12 AM
(Nepal) 21 st November | 2018 | Wednesday | 12:02:12 AM
 

महामहिम राजदूत प्रतिभा राणाद्धारा जापानवासी नेपालीमा दशैं शुभकामना व्यक्त

: Thursday, 18 October, 2018

टोकियो ।जापानका लागि नेपालका राजदूत प्रतिभा राणाले जापानवासी नेपालीहरुमा बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको...

राहदानी पठाईएको सम्बन्धी नेपाली राजदूतावास जापानको जरुरी सूचना

: Friday, 31 August, 2018

मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि हुलाक मार्फत यस राजदूतावासमा आवदेन फाराम पठाएका देहायका व्यक्तिहरुको...

राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना !!

: Friday, 10 August, 2018

मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि राजदूतावासमा आफै आई आवदेन फाराम बुझाएका देहायका व्यक्तिहरुको राहदानी...

राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना !!

: Friday, 15 June, 2018

मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि राजदूतावासमा आफै आई आवदेन फाराम बुझाएका देहायका व्यक्तिहरुको राहदानी...

राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना !!

: Friday, 01 June, 2018

मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि राजदूतावासमा आफै आई आवदेन फाराम बुझाएका देहायका व्यक्तिहरुको राहदानी...

नेपाली राजदुतावास जापानको राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना

: Friday, 25 May, 2018

मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि राजदूतावासमा आफै आई आवदेन फाराम बुझाएका देहायका व्यक्तिहरुको राहदानी...

राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना !!

: Friday, 06 April, 2018

राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना !!मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि राजदूतावासमा आफै आई आवदेन...

राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना !!

: Friday, 16 March, 2018

मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि राजदूतावासमा आफै आई आवदेन फाराम बुझाएका देहायका व्यक्तिहरुको राहदानी...