(Japan) 2 nd April | 2020 | Thursday | 6:34:04 PM || (Nepal) 3:19:04 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
USA 215300 297 5110 8 8878 5005
Italy 110574 0 13155 0 16847 4035
Spain 104118 0 9387 0 22647 5872
Germany 77981 0 931 0 18700 3408
France 56989 0 4032 0 10935 6017
Iran 47593 0 3036 0 15473 3871
UK 29474 0 2352 0 135 163
Switzerland 17768 0 488 0 2967 348
Turkey 15679 0 277 0 333 979
Belgium 13964 0 828 0 2132 1088
Netherlands 13614 0 1173 0 250 1053
Austria 10711 0 146 0 1436 215
S. Korea 9976 89 169 4 5828 55
Canada 9731 0 129 15 1736 120
Portugal 8251 0 187 0 43 230
Brazil 6931 51 244 2 127 296
Israel 6092 0 26 0 241 95
Australia 5106 58 23 0 345 50
Sweden 4947 0 239 0 103 393
Norway 4877 0 44 0 13 105
Czechia 3589 0 39 0 61 70
Ireland 3447 0 85 0 5 103
Denmark 3107 0 104 0 894 145
Chile 3031 0 16 0 234 31
Malaysia 2908 0 45 0 645 102
Russia 2777 0 24 0 190 8
Ecuador 2758 0 98 0 58 100
Poland 2554 0 43 0 56 50
Romania 2460 0 92 0 252 57
Japan 2384 0 57 0 472 69
Luxembourg 2319 0 29 0 80 31
Philippines 2311 0 96 0 50 1
Pakistan 2238 120 31 4 94 12
India 2032 34 58 0 148 0
Thailand 1771 0 12 0 505 23
Saudi Arabia 1720 0 16 0 264 31
Indonesia 1677 0 157 0 103 0
Finland 1446 0 17 0 300 62
Greece 1415 0 51 0 52 90
South Africa 1380 0 5 0 50 7
Mexico 1378 163 37 8 35 1
Peru 1323 0 47 9 394 49
Panama 1317 0 32 0 9 50
Dominican Republic 1284 0 57 0 9 0
Iceland 1220 0 2 0 236 12
Argentina 1133 0 33 1 248 0
Colombia 1065 0 17 0 39 47
Serbia 1060 0 28 0 42 62
Singapore 1000 0 4 1 245 24
Croatia 963 0 6 0 73 34
Algeria 847 0 58 0 61 0
Slovenia 841 0 15 0 10 31
Qatar 835 0 2 0 71 37
UAE 814 0 8 0 61 2
New Zealand 797 89 1 0 92 2
Ukraine 794 0 20 0 13 0
Egypt 779 0 52 0 179 0
Estonia 779 0 5 0 33 15
Hong Kong 766 0 4 0 147 5
Iraq 728 0 52 0 182 0
Diamond Princess 712 0 11 0 619 15
Morocco 654 0 39 0 29 1
Lithuania 581 0 8 0 7 11
Armenia 571 0 4 0 31 30
Bahrain 569 0 4 0 337 3
Hungary 525 0 20 0 40 17
Lebanon 479 0 14 0 43 5
Bosnia and Herzegovina 459 0 13 0 19 1
Latvia 446 0 0 0 1 3
Tunisia 423 0 12 0 5 10
Moldova 423 0 5 0 23 44
Bulgaria 422 0 10 0 20 18
Kazakhstan 402 22 3 0 26 6
Slovakia 400 0 1 0 3 1
Andorra 390 0 14 0 10 12
Costa Rica 375 0 2 0 4 9
Azerbaijan 359 0 5 0 26 7
North Macedonia 354 0 11 0 17 4
Uruguay 350 0 2 0 62 15
Taiwan 329 0 5 0 45 0
Cyprus 320 0 9 0 28 11
Kuwait 317 0 0 0 80 14
Burkina Faso 282 0 16 0 46 0
Réunion 281 0 0 0 40 3
Jordan 278 0 5 0 36 5
Albania 259 0 15 0 67 7
Afghanistan 237 0 4 0 5 0
San Marino 236 0 28 0 13 16
Cameroon 233 0 6 0 10 0
Vietnam 222 4 0 0 63 3
Honduras 219 47 14 4 3 4
Cuba 212 0 6 0 12 3
Oman 210 0 1 0 34 3
Ghana 195 0 5 0 31 1
Ivory Coast 190 0 1 0 9 0
Senegal 190 0 1 0 45 0
Malta 188 0 0 0 2 2
Uzbekistan 181 0 2 0 12 8
Nigeria 174 0 2 0 9 0
Faeroe Islands 173 0 0 0 75 1
Channel Islands 172 0 3 0 0 0
Belarus 163 0 2 0 53 2
Mauritius 161 0 6 0 0 1
Sri Lanka 146 0 3 0 21 5
Venezuela 144 0 3 0 43 6
Martinique 135 0 3 0 27 16
Palestine 134 0 1 0 18 0
Brunei 131 0 1 0 52 3
Guadeloupe 125 0 6 0 24 14
Montenegro 123 0 2 0 0 4
Georgia 117 0 0 0 23 6
Kyrgyzstan 116 5 0 0 5 5
Bolivia 115 0 7 0 1 3
Cambodia 110 1 0 0 34 1
DRC 109 0 9 0 3 0
Mayotte 101 0 1 0 10 3
Trinidad and Tobago 90 0 5 0 1 0
Rwanda 82 0 0 0 0 0
Kenya 81 0 1 0 3 2
Gibraltar 81 0 0 0 34 0
Paraguay 77 8 3 0 2 4
Niger 74 0 5 0 0 0
Liechtenstein 72 0 0 0 0 0
Isle of Man 68 0 1 0 0 0
Madagascar 57 0 0 0 0 6
Monaco 55 0 1 0 2 2
Aruba 55 0 0 0 1 0
Bangladesh 54 0 6 0 25 1
French Guiana 51 0 0 0 15 0
Guatemala 46 7 1 0 12 1
Barbados 45 0 0 0 0 0
Jamaica 44 0 3 0 2 0
Uganda 44 0 0 0 0 0
El Salvador 41 8 2 0 0 4
Macao 41 0 0 0 10 0
French Polynesia 37 0 0 0 0 1
Togo 36 0 2 0 10 0
Zambia 36 0 0 0 0 0
Djibouti 33 0 0 0 0 0
Bermuda 32 0 0 0 10 0
Mali 31 0 3 0 0 0
Guinea 30 0 0 0 0 0
Ethiopia 29 0 0 0 2 2
Congo 22 0 2 0 0 0
Cayman Islands 22 0 1 0 0 0
Saint Martin 22 0 1 0 2 0
Bahamas 21 0 1 0 1 0
Tanzania 20 0 1 0 1 0
Guyana 19 0 4 1 0 0
Maldives 19 0 0 0 13 0
Gabon 18 0 1 0 0 0
Myanmar 16 0 1 0 0 0
Sint Maarten 16 0 1 0 6 0
Haiti 16 0 0 0 1 0
New Caledonia 16 0 0 0 1 0
Equatorial Guinea 15 0 0 0 1 0
Eritrea 15 0 0 0 0 0
Mongolia 14 0 0 0 2 0
Namibia 14 0 0 0 2 0
Benin 13 0 0 0 1 0
Saint Lucia 13 0 0 0 1 0
Dominica 12 0 0 0 0 0
Curaçao 11 0 1 0 3 0
Syria 10 0 2 0 0 0
Greenland 10 0 0 0 2 0
Grenada 10 1 0 0 0 0
Laos 10 0 0 0 0 0
Libya 10 0 0 0 0 0
Mozambique 10 0 0 0 0 0
Seychelles 10 0 0 0 0 0
Suriname 10 0 0 0 0 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Guinea-Bissau 9 0 0 0 0 0
Eswatini 9 0 0 0 0 0
Angola 8 0 2 0 1 0
Zimbabwe 8 0 1 0 0 0
Saint Kitts and Nevis 8 0 0 0 0 0
Sudan 7 0 2 0 2 0
Antigua and Barbuda 7 0 0 0 0 0
Chad 7 0 0 0 0 0
Fiji 7 2 0 0 0 0
Cabo Verde 6 0 1 0 0 0
Mauritania 6 0 1 0 2 0
Vatican City 6 0 0 0 0 0
Liberia 6 0 0 0 0 0
St. Barth 6 0 0 0 1 0
Turks and Caicos 6 0 0 0 0 0
Nicaragua 5 0 1 0 0 0
Nepal 5 0 0 0 1 0
Bhutan 5 1 0 0 1 0
Montserrat 5 0 0 0 0 0
Somalia 5 0 0 0 1 0
Botswana 4 0 1 0 0 0
Gambia 4 0 1 0 2 0
Belize 3 0 0 0 0 0
British Virgin Islands 3 0 0 0 0 0
CAR 3 0 0 0 0 0
Anguilla 2 0 0 0 0 0
Burundi 2 0 0 0 0 0
Caribbean Netherlands 2 0 0 0 0 0
St. Vincent Grenadines 2 0 0 0 1 0
Sierra Leone 2 0 0 0 0 0
Papua New Guinea 1 0 0 0 0 0
Timor-Leste 1 0 0 0 0 0
China 81554 0 3312 0 76238 466
More

जापानको जीवनशैली र सभ्यता जसले कोरोना भाईरस संक्रमण बढ्न दिएको छैन !

  POSTED ON : Tuesday, 24 March, 2020 | Views : 4318

जापानको जीवनशैली र सभ्यता जसले कोरोना भाईरस संक्रमण बढ्न दिएको छैन !


मास्कले कोरोनाको संक्रमण रोक्छ वा रोक्दैन थाहा भएन तर कोरोना संक्रमण सुरु हुनु धेरै अघि देखि नै धेरै जसो जापानी नागरिकहरू मास्कको प्रयोग गर्थे !

अल्कोहलले कोरोनाको संक्रमण रोक्छ वा रोक्दैन थाहा भएन तर रेस्टुरेन्ट, होटेल लगायत खाना बेचिने स्थानहरूमा जापानीहरू पहिले देखि नै अल्कोहलको प्रयोग गर्थे !

मानिसहरू संग कम क्लोज हुने, अंकमाल नगर्ने, हात पनि अत्यन्त कम मिलाउने, सट्टामा केही दूरी बाट झुकेर अभिवादन गर्ने जापानी शैली वैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुरो हाल आएर प्रमाणित भएको देखिन्छ !

काम गर्दा अनिवार्य ग्लोभ्स र पन्जाहरू लगाउने, एप्रोन र टोपीहरू लगाउने प्रथा पनि जापानको वैज्ञानिक प्रथा रहेछ ।

काम गर्दा लगाइने छुट्टै प्रकारका लुगा, जुत्ता र अन्य सामग्रीहरूमा जापान पहिले देखि नै पृथक रहेछ ।

विकास निर्माणका काम गर्दा प्रायः रातीमा गर्ने, घर तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सो स्थानलाई पूरै बारेर (लक डाउन गरेर ) गर्ने जापानी शैली पनि गज्जब रहेछ ।

‘सभ्य मानिसको भान्सा र चर्पी सफा हुनु पर्छ’ भन्ने जापानी मान्यता पनि गज्जबको रहेछ ।

तातो पानीमा बस्ने (ओफुरो बस्ने) जापानी चलनमा मेडिकल साइन्सको ठूलो स्थान रहेछ ।

मौसम चिसिंदा तातो रामेंन खाने तथा पसल र स्वचालित मेसिनमा तातो पेय पदार्थ बेच्ने अनि गर्मी चर्किंदा चिसा पेय पदार्थलाई जोड दिने जापानी शैली पनि जन स्वस्थ्यको हिसाबले वैज्ञानिक रहेछ ।

सडक पेटी, पार्कहरू तथा खोला किनारको सर सफाई देख्दा दङग परिन्छ । यी स्थानहरू मानिसका प्रयोग र आकर्षणका केन्द्र हुन । यिनको सरसफाई र व्यवस्थापनमा जापान एक कदम अगाडी देखिन्छ ।

हल्ला गरी रमाईलो गर्ने स्थान छुट्टै, भेला हुने स्थान छुट्टै अनि शान्त वातावरणमा बस्ने स्थान छुट्टै गरी जापानमा अपनाइएको तरिका पनि विशेष प्रभावकारी रहेछ ।

आफू बस्ने घरमा पाहुनाहरूको ज्यादा भिडभाड गराई हल्ला गर्ने र फोहोर गर्ने व्यवहारलाई जापानीहरू राम्रो मान्दैनन । यो पनि गज्जबको सोंच रहेछ । पार्टी र रमाईलोको लगि घर भन्दा रेस्टूरेन्ट,क्लब र बारहरू नै उपयुक्त हुँदा रहेछन ।

वृद्ध वृद्धामा रोगको संक्रमणको सम्भावना छिटो र ज्यादा हुन्छ । उनीहरूलाई छुट्टै राखेर रेखदेख गर्ने जापानी चलन पनि वैज्ञानिक नै रहेछ ।

स्कूलमा बच्चाहरूलाई उही जुत्ता,उही लुगामा बिहान देखि साँझ सम्म राखिंदैन । भित्र छुट्टै,बाहिर छुट्टै जुत्ता चप्पल तथा पोशाकको व्यवस्था गर्ने जापानी चलन पनि प्रभावकारी रहेछ ।

यो कसैलाई उचाल्न र कसैलाई होंच्याउन लेखिएको आलेख हैन । अनुभवमा आधारित जानकारी हो !

दाग खोज्ने हो भने चन्द्रमामा पनि भेटिन्छन । हामीले लिने भनेको उज्यालो हो । ‘हेल्थ एण्ड सेनिटेसन’ को मामिलामा जापान उदाहरणीय देश हो । राम्रा कुरा सिकेर, लेखेर र सेयर गरेर कहिलै घटिंदैन ।

यहाँहरूको स्वस्थ जीवनको कामना सहित !

-हेमन्त गिरी