(Japan) 24 th September | 2020 | Thursday | 6:46:37 PM || (Nepal) 3:31:37 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 32126541 40770 982442 1158 23699810 62373
USA 7140137 584 206598 5 4399996 14086
India 5737197 7013 91204 31 4674987 8944
Brazil 4627780 0 139065 0 3992886 8318
Russia 1128836 6595 19948 149 929829 2300
Colombia 784268 0 24746 0 662277 863
Peru 782695 0 31870 0 636489 1381
Mexico 710049 4786 74949 601 510237 2677
Spain 693556 0 31034 0 1436
South Africa 665188 0 16206 0 594229 539
Argentina 664799 0 14376 0 525486 3511
France 481141 0 31459 0 93538 951
Chile 449903 0 12345 0 425165 907
Iran 432798 0 24840 0 365846 3948
UK 409729 0 41862 0 211
Bangladesh 353844 0 5044 0 262953 0
Iraq 332635 0 8754 0 264988 541
Saudi Arabia 331359 0 4569 0 313786 1095
Pakistan 308217 799 6437 5 294392 548
Turkey 308069 0 7711 0 270723 1561
Italy 302537 0 35758 0 220665 244
Philippines 296755 2180 5127 36 231928 1048
Germany 279205 0 9508 0 249500 293
Indonesia 262022 4634 10105 128 191853 0
Israel 206332 1642 1335 10 148075 667
Ukraine 188106 3372 3757 52 83458 177
Canada 147756 3 9243 0 127788 86
Bolivia 131990 537 7731 38 91556 71
Ecuador 129892 0 11171 0 102852 360
Qatar 124175 0 212 0 121006 64
Romania 116415 0 4550 0 93558 498
Dominican Republic 109737 0 2074 0 83434 208
Panama 107990 0 2291 0 84437 122
Morocco 107743 0 1918 0 88244 281
Kazakhstan 107529 79 1699 0 102323 221
Belgium 106887 1661 9959 4 19079 95
Egypt 102375 0 5822 0 91843 41
Kuwait 101299 0 590 0 92341 101
Netherlands 100597 0 6296 0 104
Oman 95907 568 885 10 86765 185
Sweden 89756 0 5876 0 15
UAE 87530 0 406 0 76995 0
Guatemala 87442 0 3154 0 76459 5
Poland 82809 1136 2369 25 66158 91
Japan 79768 0 1512 0 71981 165
Belarus 76357 0 796 0 73564 0
Honduras 72675 369 2222 16 24022 20
Ethiopia 71083 0 1141 0 29253 269
Portugal 70465 0 1928 0 46290 77
Venezuela 69439 0 574 0 58759 146
Costa Rica 68059 0 781 0 26136 249
Nepal 67804 0 436 0 49954 0
Bahrain 67014 0 231 0 60117 54
Nigeria 57724 0 1102 0 48985 7
Singapore 57654 15 27 0 57291 0
Czechia 55464 0 555 0 26709 120
Uzbekistan 53667 392 445 1 49832 283
Switzerland 51101 0 2060 0 42300 35
Algeria 50400 0 1698 0 35428 31
Armenia 48251 374 945 3 43266 0
Moldova 48232 0 1244 0 36071 564
Ghana 46153 0 299 0 45299 6
Kyrgyzstan 45757 127 1063 0 42005 24
Austria 40816 832 783 6 31661 78
Azerbaijan 39524 0 580 0 37122 0
Afghanistan 39170 25 1451 5 32619 93
Kenya 37348 0 664 0 24253 44
Palestine 37083 0 272 0 26288 0
Paraguay 35571 0 727 0 19867 157
Ireland 33675 0 1794 0 23364 16
Serbia 33080 0 744 0 31536 22
Lebanon 31792 0 328 0 13527 126
Libya 30097 0 469 0 16430 0
El Salvador 28201 247 823 4 22326 89
Australia 26980 6 861 2 24448 10
Bosnia and Herzegovina 26081 0 790 0 18634 0
Denmark 24357 0 643 0 18359 15
S. Korea 23341 125 393 5 20832 126
Hungary 21200 750 709 7 4818 32
Cameroon 20690 0 416 0 19124 30
Ivory Coast 19430 0 120 0 18875 0
Bulgaria 19283 0 779 0 13867 29
North Macedonia 17049 0 710 0 14186 3
Greece 16286 0 357 0 9989 73
Madagascar 16167 0 226 0 14788 20
Croatia 15572 232 261 4 14111 24
Senegal 14795 0 303 0 11718 23
Zambia 14443 0 332 0 13629 0
Sudan 13578 0 836 0 6760 0
Norway 13277 0 267 0 10371 2
Albania 12787 0 370 0 7139 18
Tunisia 12479 0 174 0 2386 88
Namibia 10663 0 117 0 8431 11
Malaysia 10576 71 133 0 9666 6
DRC 10537 0 271 0 10041 0
Guinea 10434 0 65 0 9801 24
Maldives 9885 0 34 0 8530 12
French Guiana 9762 0 65 0 9431 6
Tajikistan 9475 0 74 0 8244 0
Montenegro 9428 0 151 0 5728 0
Finland 9379 91 343 0 7850 4
Gabon 8716 0 54 0 7906 2
Haiti 8646 0 225 0 6551 0
Luxembourg 8090 0 124 0 6862 1
Myanmar 7827 535 133 3 2085 0
Zimbabwe 7725 0 227 0 6007 0
Slovakia 7629 360 41 0 3978 25
Mauritania 7425 0 161 0 7028 3
Mozambique 7262 0 49 0 4350 0
Uganda 6879 0 69 0 2961 0
Jordan 6042 0 35 0 3812 13
Malawi 5746 0 179 0 4140 4
Cabo Verde 5412 0 54 0 4837 0
Djibouti 5407 0 61 0 5338 0
Jamaica 5395 0 76 0 1444 7
Eswatini 5343 0 108 0 4693 11
Cuba 5270 0 118 0 4582 8
Nicaragua 5073 0 149 0 2913 0
Hong Kong 5057 7 104 1 4749 12
Equatorial Guinea 5018 0 83 0 4509 4
Congo 5005 0 89 0 3887 0
CAR 4802 0 62 0 1830 2
Suriname 4779 0 101 0 4560 5
Rwanda 4779 0 27 0 2995 0
Slovenia 4694 0 143 0 3168 20
Guadeloupe 4487 0 42 0 2199 24
Georgia 4399 259 25 0 1705 0
Angola 4363 0 159 0 1473 8
Trinidad and Tobago 4136 0 67 0 1960 11
Lithuania 4070 138 89 2 2253 0
Syria 3924 0 181 0 998 0
Aruba 3721 0 25 0 2501 11
Bahamas 3618 0 80 0 1915 79
Gambia 3552 10 110 0 2012 0
Mayotte 3541 0 40 0 2964 2
Thailand 3516 2 59 0 3353 1
Réunion 3501 0 11 0 2482 0
Somalia 3465 0 98 0 2877 0
Sri Lanka 3324 0 13 0 3129 0
Estonia 3076 44 64 0 2395 2
Mali 3034 0 130 0 2382 0
Malta 2856 0 25 0 2173 0
South Sudan 2664 0 49 0 1290 0
Botswana 2567 0 13 0 624 1
Guyana 2535 0 69 0 1464 14
Iceland 2476 0 10 0 2142 0
Benin 2325 0 40 0 1954 0
Guinea-Bissau 2324 0 39 0 1549 5
Sierra Leone 2183 0 72 0 1665 0
Yemen 2029 0 586 0 1245 0
Uruguay 1946 0 47 0 1661 2
Burkina Faso 1929 0 56 0 1252 0
New Zealand 1827 3 25 0 1737 3
Andorra 1753 0 53 0 1203 4
Belize 1706 37 22 1 1019 3
Togo 1701 0 41 0 1297 0
Cyprus 1654 0 22 0 1369 1
Latvia 1594 22 36 0 1248 0
Lesotho 1507 0 35 0 766 0
French Polynesia 1469 75 5 3 1237 5
Liberia 1337 0 82 0 1219 0
Martinique 1290 0 20 0 98 9
Niger 1193 0 69 0 1107 0
Chad 1164 0 82 0 997 0
Vietnam 1069 0 35 0 991 0
Sao Tome and Principe 908 0 15 0 880 0
San Marino 723 0 42 0 669 3
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
Turks and Caicos 676 4 5 0 588 3
Channel Islands 654 0 48 0 575 2
Sint Maarten 616 22 21 1 517 6
Papua New Guinea 527 0 7 0 232 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Taiwan 509 0 7 0 480 0
Burundi 476 0 1 0 462 0
Comoros 470 0 7 0 453 0
Faeroe Islands 451 0 0 0 416 0
Mauritius 367 0 10 0 339 0
Saint Martin 367 0 8 0 273 11
Eritrea 364 0 0 0 309 0
Gibraltar 357 0 0 0 324 0
Isle of Man 340 0 24 0 312 0
Mongolia 313 0 0 0 302 1
Curaçao 301 0 1 0 104 1
Cambodia 275 0 0 0 274 0
Bhutan 261 0 0 0 196 0
Cayman Islands 210 0 1 0 205 0
Monaco 199 0 1 0 165 1
Barbados 189 0 7 0 174 0
Bermuda 181 0 9 0 167 0
Brunei 145 0 3 0 142 0
Seychelles 143 0 0 0 136 0
Liechtenstein 116 0 1 0 110 0
Antigua and Barbuda 97 0 3 0 92 0
British Virgin Islands 69 0 1 0 48 2
Caribbean Netherlands 69 0 1 0 21 0
St. Vincent Grenadines 64 0 0 0 64 0
Macao 46 0 0 0 46 0
St. Barth 45 0 0 0 25 0
Fiji 32 0 2 0 28 1
Saint Lucia 27 0 0 0 26 0
Timor-Leste 27 0 0 0 27 0
New Caledonia 26 0 0 0 26 0
Dominica 24 0 0 0 18 0
Grenada 24 0 0 0 24 0
Laos 23 0 0 0 22 0
Saint Kitts and Nevis 19 0 0 0 17 0
Greenland 14 0 0 0 14 0
Montserrat 13 0 1 0 12 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Vatican City 12 0 0 0 12 0
Saint Pierre Miquelon 12 0 0 0 6 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
China 85314 7 4634 0 80513 4
More

तपाईको यो साताको राशिफल

  POSTED ON : Friday, 20 March, 2020 | Views : 680

तपाईको यो साताको राशिफल


मेषः तपाईँले धार्मिक कार्यमा रकम खर्च गर्ने योग रहेको हुँदा तपाईँको मन प्रसन्न रहनेछ । बोल्दा विचार नपुर्याउँदा कसैसँगको सम्बन्ध बिग्रनबाट बच्नुस् । पारिवारिक जीवन राम्रो रहनेछ तर कुटुम्ब र आफन्तसँग विवाद निम्तिन सक्छ । सन्तान पक्षको लागि राम्रो समय छ । विद्यार्थी वर्गले पनि मेहनत अनुसारको फल प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ र नयाँ ठाउँमा जोडिन गरिएको प्रयास सफल हुन सक्छ । 

वृषः तपाईँको उत्साह बढ्नेछ । लामो तथा छोटो दुरीको यात्राको सम्भावना छ । साथीहरुसँग भेट हुन सक्छ । सबै विषयमा भाइबहिनीको सहयोग पाइनेछ । पारिवारिक जीवन शान्तिपूर्ण रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा उन्नति हुनेछ र सहकर्मीको पनि साथ पाइनेछ । विदेश यात्राको सम्भावना पनि प्रबल छ । यद्यपि शारीरिक कष्ट भोग्नु पर्नेछ । 

मिथुनः तपाईँको मन प्रसन्न रहनेछ । एकै प्रयासमा धेरै काम हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा तपाईँको प्रभाव रहनेछ । केही कारणले कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । मानसिक अशान्तिको सामना गर्नुपर्ला । पारिवारिक जीवनमा पनि अशान्तको वातावरण हुँदा मनमा निराशा छाउनेछ । आफ्नो मनोरञ्जनमा धेरै रकम खर्च हुन सक्छ । विद्यार्थी वर्गका लागि पनि कष्टपूर्ण रहेको छ । 

कर्कटः तपाईँमा उग्रता बढ्दा कसैसँगको सम्बन्ध बिग्रने डर छ । थोरै संयम रहँदा नै फाइदा पुग्छ । नोकरी र व्यवसायमा बढोत्तरी हुनेछ । पारिवारिक जीवन शान्ति र सद्भावपूर्ण रहनेछ । यस अवधिमा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन सक्छ । परीक्षार्थीहरुको प्रदर्शन पनि राम्रो रहनेछ । सवारीसाधन सावधानीपूर्वक हाँक्नुस् । सामान्य रुपमा पनि धन लाभ हुन्छ र घरको सजावटमा रकम खर्च हुन्छ । 

सिंहः फजुल खर्च र अनावश्यक यात्रा नगरेकै राम्रो हुनेछ । पारिवारिक जीवनमा सद्भाव र शान्ति बनिरहनेछ । मनोविज्ञान जस्तो विषयमा तपाईँको समय व्यतित हुनेछ । धार्मिक कार्यमा पनि बढी सहभागी हुने अवसर छ । सन्तान हुनेहरुले उनीहरुको शारीरिक समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ । नोकरी र व्यवसायमा अचानक उतारचढाव देख्न पाइनेछ । 

कन्याः तपाईँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । व्यस्तता धेरै हुँदा शारीरिक समस्या निम्तिन सक्छ । पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो रहनेछ भने स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ । नोकरी परिवर्तन हुने योग पनि छ । सन्तानहरुले पढाइमा राम्रो गर्नेछन् । खर्चमा कमी आउँदा लाभ पनि हुने देखिन्छ । 

तुलाः यो समय खर्च बढ्नेछ र आम्दानी पनि सामान्य रहनेछ । आफूभन्दा अग्रजको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । परिवारकै व्यक्तिसँग मतभेद हुने हुँदा संयम अपनाउनुस् । विदेशमा गएर पढ्ने योजना बनाएकाका लागि राम्रो छ । नोकरी र व्यवसायमा सोचेको अनुसार सफलता पाइनेछ । विद्यार्थी वर्गका लागि पनि चुनौतीको समय छ । 

वृश्चिकः धन लाभ हुने र आम्दानीको नयाँ स्रोत देखिने सम्भावना छ । यो अवधिमा महत्त्वाकांक्षा पूरा हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । कार्यस्थलमा कुनै गुप्त षड्यन्त्रको सामना गर्नबाट बच्नुस् । अचानक धन हानी हुने हुँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । तपाईँको साहस भने बढ्नेछ । पारिवारिक जीवन पनि सामान्य नै रहेको छ । 

धनुः तपाईँको लागि अनेक यात्राको योग छ । अग्रजसँगको सम्बन्ध पहिलेको तुलनामा सुधार हुनेछ । पारिवारिक जीवन सुखमय रहनेछ । चल–अचल सम्पत्ति र धन लाभको योग छ । तपाईँ आफ्ना विरोधीमाथि हाबी रहनु हुनेछ । छात्रछात्राका लागि पनि समय राम्रो छ । विदेशबाट लाभ हुने सम्भावना पनि छ । 

मकरः यो अवधि व्यावसायिक साझेदारी र विदेशी सम्बन्धबाट लाभ हुने योग छ । पारिवारिक जीवनमा भने अशान्ति निम्तिन सक्छ । परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ । नोकरी र व्यापारमा स्तर वृद्धि हुनेछ । विद्यार्थी वर्गले मेहनत गर्दा त्यसै अनुसारको फल प्राप्त गर्नेछन् । सबै क्षेत्रमा आफन्तकै सहयोग पाइनेछ । 

कुम्भः यो अवधिमा तपाईँको कामको चर्चा हुनेछ र सम्मानित पनि हुने योग छ । कार्यक्षेत्रमा उतारचढाव भए पनि मेहनतको असर देखिनेछ । केही कारणले पारिवारिक जीवन भने अशान्तिपूर्ण रहनेछ । कतैबाट शुभ समाचार सुन्न पाइएला । दिनचर्या पनि केही व्यस्त रहनेछ । सन्तान पक्ष र विद्यार्थी वर्गका लागि समय अनुकुल छ । 

मीनः घरपरिवारमा कुनै उत्सव र समारोह सम्पन्न हुने सम्भावना छ । कार्यक्षेत्रमा प्रगति, आम्दानीमा वृद्धि र धन लाभ पनि हुनेछ । घरमा आफन्तको ओहोरदोहोर चल्नेछ । पारिवारिक जीवनमा सद्भाव र शान्ति बनिरहनेछ । वाहन खरिद गर्ने योग पनि रहेको छ । विद्यार्थी वर्गले सफलता हात पर्ने सम्भावना छ ।

...

Narayan Regmi (Astrologer)

Cell Number / Viber : +977-9841408743, Nepal

Gmail- [email protected]

Facebook- https://www.facebook.com/narayan.regmi.3152

Gmail- [email protected]

         - [email protected]