(Japan) 14 th April | 2021 | Wednesday | 4:03:56 PM || (Nepal) 12:48:56 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 138051451 44465 2972688 1402 111081180 106127
USA 32070784 0 577179 0 24626410 9505
India 13873825 2504 172115 0 12336036 8944
Brazil 13601566 0 358718 0 12074798 8318
France 5106329 0 99480 0 313051 5952
Russia 4657883 0 103601 0 4281776 2300
UK 4375814 0 127123 0 3992416 377
Turkey 3962760 0 34455 0 3424733 2951
Italy 3793033 0 115088 0 3158725 3526
Spain 3376548 0 76625 0 3114053 2152
Germany 3031836 0 79408 0 2718700 4662
Poland 2599850 0 59126 0 2219655 3513
Argentina 2579000 0 58174 0 2262875 3836
Colombia 2569314 0 66482 0 2408624 4299
Mexico 2286133 4293 210294 592 1815237 4798
Iran 2118212 0 65055 0 1729293 4481
Ukraine 1887338 14553 38225 467 1442618 177
Peru 1659707 0 55489 0 1584425 2599
Czechia 1590124 5033 28124 38 1480882 1097
Indonesia 1577526 0 42782 0 1426145 0
South Africa 1559960 0 53423 0 1485315 546
Netherlands 1364025 0 16822 0 782
Chile 1088710 0 24518 0 1020925 3203
Canada 1078562 0 23392 0 976877 928
Romania 1012373 0 25441 0 915464 1530
Iraq 941078 0 14796 0 826323 477
Belgium 930603 3374 23566 63 59964 919
Philippines 884783 0 15286 0 703963 750
Sweden 876506 0 13660 0 391
Israel 836334 0 6309 0 826768 231
Portugal 828173 0 16923 0 785809 118
Pakistan 734423 4503 15754 135 641912 4216
Hungary 728078 0 23980 0 431124 1209
Bangladesh 697985 0 9891 0 585966 0
Jordan 672090 0 7937 0 610614 729
Serbia 648745 0 5808 0 566122 247
Switzerland 625367 0 10472 0 560294 214
Austria 581263 0 9748 0 541786 599
Japan 508802 0 9425 0 468770 596
Morocco 502961 0 8915 0 489288 246
Lebanon 499839 0 6738 0 411710 844
UAE 487697 0 1537 0 471906 0
Saudi Arabia 400228 0 6773 0 384635 962
Bulgaria 378059 0 14746 0 293351 799
Slovakia 372038 0 10716 0 255300 506
Malaysia 363940 0 1345 0 346295 199
Panama 359121 0 6173 0 348953 105
Ecuador 347589 0 17351 0 298604 600
Belarus 337635 0 2373 0 327848 0
Greece 301103 0 9054 0 254804 802
Croatia 294874 0 6358 0 276420 192
Georgia 291214 1085 3901 7 278683 0
Azerbaijan 289601 0 3978 0 253762 0
Bolivia 284183 1099 12496 27 233646 71
Nepal 280984 0 3058 0 274318 0
Kazakhstan 276054 2229 3286 26 237446 221
Tunisia 274604 0 9396 0 228267 436
Palestine 272767 0 2901 0 237046 182
Dominican Republic 258637 0 3397 0 217008 148
Kuwait 250273 0 1419 0 233757 235
Moldova 242364 0 5438 0 225036 293
Ireland 241684 0 4803 0 23364 46
Paraguay 240141 0 4978 0 196718 485
Denmark 238869 0 2446 0 228007 39
Ethiopia 232512 0 3230 0 173818 967
Lithuania 227889 0 3713 0 207391 150
Slovenia 227836 0 4130 0 209920 146
Costa Rica 225343 0 3044 0 196060 221
Egypt 212130 0 12526 0 160431 90
Guatemala 205322 0 7057 0 187052 5
Armenia 205128 1075 3794 19 184243 0
Honduras 196704 618 4873 12 76081 576
Qatar 191979 0 340 0 170787 479
Bosnia and Herzegovina 184698 0 7487 0 141602 0
Venezuela 176972 0 1815 0 159547 237
Oman 174364 0 1798 0 154771 250
Libya 169504 0 2830 0 154220 0
Nigeria 163911 0 2061 0 154225 11
Bahrain 158789 0 566 0 147162 84
Uruguay 149430 0 1595 0 116533 486
Kenya 147147 0 2394 0 99580 239
North Macedonia 143162 0 4289 0 118946 124
Myanmar 142596 0 3206 0 131869 0
Albania 128752 0 2326 0 98903 18
Algeria 118799 0 3137 0 82813 19
Estonia 115080 0 1049 0 96844 72
S. Korea 111419 731 1782 7 101983 100
Latvia 108355 0 2002 0 99840 94
Norway 105008 0 688 0 88952 57
Sri Lanka 95620 0 602 0 91926 0
Montenegro 94643 0 1391 0 89235 69
Ghana 91410 0 761 0 89219 10
Kyrgyzstan 90839 240 1534 2 86313 25
Zambia 90218 0 1229 0 88144 56
Cuba 88445 0 476 0 83087 61
Uzbekistan 85503 212 634 0 83264 23
Finland 82564 0 877 0 46000 38
Mozambique 68871 0 794 0 59901 68
El Salvador 66816 159 2057 3 63196 60
Luxembourg 64062 0 777 0 60012 30
Cameroon 61731 0 919 0 56926 385
Singapore 60692 0 30 0 60374 1
Afghanistan 57492 0 2532 0 52013 1124
Cyprus 52652 0 274 0 39061 63
Namibia 45949 0 586 0 43984 32
Ivory Coast 45265 0 269 0 44771 0
Botswana 43444 0 663 0 38923 1
Jamaica 42924 0 682 0 19136 37
Uganda 41204 0 337 0 40779 24
Senegal 39495 0 1081 0 38241 14
Zimbabwe 37330 0 1543 0 34932 12
Thailand 35910 1335 97 0 28322 1
Malawi 33872 0 1133 0 31572 19
Sudan 31700 0 2194 0 25451 0
Malta 29720 0 403 0 28756 0
Australia 29442 5 910 0 26380 0
Madagascar 28765 0 512 0 24410 246
DRC 28665 0 745 0 25841 0
Maldives 25759 0 67 0 22981 82
Angola 23697 0 554 0 22115 15
Rwanda 23603 0 316 0 21395 6
Guinea 21106 0 136 0 18686 24
Gabon 20971 0 129 0 17762 20
Syria 20435 0 1392 0 14230 0
Mayotte 19706 0 167 0 2964 8
Cabo Verde 19231 0 187 0 17487 23
French Polynesia 18678 0 141 0 4842 2
Réunion 18425 0 135 0 16794 54
Eswatini 18402 0 669 0 17682 3
Mauritania 18052 0 451 0 17398 14
Mongolia 17823 1220 29 2 10253 88
French Guiana 17806 0 95 0 9995 9
Tajikistan 13308 0 90 0 13218 0
Burkina Faso 12989 0 153 0 12627 0
Haiti 12855 0 251 0 11513 0
Guadeloupe 12717 0 176 0 2242 13
Andorra 12614 0 121 0 11932 29
Somalia 12566 0 618 0 5270 0
Belize 12513 0 318 0 12137 1
Mali 12179 0 417 0 7194 0
Togo 12034 0 116 0 9303 0
Hong Kong 11608 0 207 0 11227 7
Curaçao 11430 0 74 0 7189 22
Guyana 11277 0 258 0 9796 15
Lesotho 10709 0 315 0 5028 0
South Sudan 10387 0 114 0 10148 0
Aruba 10122 0 92 0 9515 14
Congo 10084 0 137 0 8208 0
Djibouti 10077 0 102 0 8394 0
Martinique 9890 0 64 0 98 24
Bahamas 9505 0 190 0 8965 3
Suriname 9363 0 184 0 8711 9
Papua New Guinea 8821 0 69 0 846 0
Trinidad and Tobago 8511 0 146 0 7799 14
Benin 7515 0 93 0 6452 35
Equatorial Guinea 7219 0 106 0 6799 11
Nicaragua 6778 0 180 0 4225 0
Iceland 6274 0 29 0 6152 0
CAR 5682 0 75 0 5112 2
Gambia 5602 0 168 0 5145 3
Yemen 5507 0 1073 0 2070 23
Niger 5081 0 189 0 4760 1
San Marino 4985 0 86 0 4568 8
Cambodia 4874 178 35 2 2290 0
Chad 4652 0 167 0 4306 0
Seychelles 4633 0 25 0 4310 0
Saint Lucia 4355 0 64 0 4179 1
Gibraltar 4277 0 94 0 4181 0
Channel Islands 4053 0 86 0 3956 1
Sierra Leone 4009 0 79 0 2832 0
Comoros 3796 0 146 0 3582 0
Barbados 3740 0 44 0 3623 0
Guinea-Bissau 3693 0 66 0 3083 9
Eritrea 3469 0 10 0 3231 0
Burundi 3262 0 6 0 773 0
Liechtenstein 2768 0 56 0 2634 5
Vietnam 2714 0 35 0 2445 0
New Zealand 2589 2 26 0 2462 0
Monaco 2378 0 31 0 2260 6
Turks and Caicos 2360 0 17 0 2285 2
Sao Tome and Principe 2268 0 35 0 2192 0
Sint Maarten 2188 0 27 0 2124 1
Liberia 2042 0 85 0 1899 2
Bermuda 1912 0 16 0 1037 41
St. Vincent Grenadines 1806 0 10 0 1665 2
Saint Martin 1693 0 12 0 1399 7
Isle of Man 1575 0 29 0 1445 0
Caribbean Netherlands 1526 0 14 0 1416 0
Antigua and Barbuda 1201 0 31 0 947 45
Mauritius 1198 0 15 0 797 0
Timor-Leste 1074 0 2 0 550 0
Taiwan 1067 5 11 0 1029 0
Bhutan 927 0 1 0 875 0
St. Barth 907 0 1 0 462 0
Diamond Princess 712 0 13 0 699 0
Faeroe Islands 661 0 1 0 660 0
Cayman Islands 523 0 2 0 498 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Wallis and Futuna 437 0 5 0 44 3
Brunei 219 0 3 0 206 0
British Virgin Islands 178 0 1 0 159 0
Dominica 165 0 0 0 159 0
Grenada 155 0 1 0 152 0
New Caledonia 121 0 0 0 58 0
Fiji 68 0 2 0 64 0
Falkland Islands 60 0 0 0 54 0
Laos 52 0 0 0 49 0
Macao 49 0 0 0 48 0
Saint Kitts and Nevis 44 0 0 0 44 0
Greenland 31 0 0 0 31 0
Vatican City 27 0 0 0 15 0
Anguilla 25 0 0 0 22 0
Saint Pierre Miquelon 24 0 0 0 24 0
Montserrat 20 0 1 0 19 0
Solomon Islands 19 0 0 0 18 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 7 0
Marshall Islands 4 0 0 0 4 0
Samoa 3 0 0 0 2 0
Vanuatu 3 0 0 0 1 0
Micronesia 1 0 0 0 1 0
China 90447 12 4636 0 85513 6
More

तपाईको मार्च महिनाको राशिफल

  POSTED ON : Sunday, 01 March, 2020 | Views : 1666

तपाईको मार्च महिनाको राशिफल


मेष ः मार्च महिना तपाईँको भाग्योदय हुने संकेत देखिन्छ । व्यापारसँग जोडिएको व्यक्तिहरुका लागि पनि यो महिना शुभ छ । धनको बचत गर्न सकिनेछ । बालबालिकाको पढाइमा मन लाग्नेछ र नतिजा पनि राम्रै देखिनेछ । प्रेम सम्बन्धका लागि पनि यो महिना राम्रो छ । तर स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ । 

वृष ः नोकरी र व्यापारमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ नोकरी खोजिरहेका व्यक्तिका लागि निराशा हात लाग्ने योग छ । व्यापारीहरु मतभेदबाट बच्नुपर्ने देखिन्छ । खर्च पनि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । परिवारका कुनै सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । 

मिथुन ः कार्यक्षेत्रमा तपाईँकै सहयोगीले असहयोग गर्न सक्छ । साझेदारीको काममा विवाद निम्तिन सक्छ । यो महिना चाहिनेभन्दा धेरै रकम खर्च हुने हुँदा तपाईँ समस्यामा पर्न सक्नु हुनेछ । 

कर्कट ः नोकरीमा बढावा हुने मौकाको सिर्जना हुनेछ । व्यापारीहरुले कुनै सम्झौताबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । धनको बचत हुनेछ । पढ्ने उमेरका व्यक्तिका लागि राम्रो नतिजाको अवसर छ । प्रेमीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रै रहनेछ । 

सिंह ः यो महिना तपाईँको करिअरको लागि राम्रो साबित हुनेछ । नोकरी र व्यापारमा सुधार हुने योग छ । परिवारमा कुनै किसिमको समारोह हुन सक्छ । विद्यार्थीहरुले मेहनतको फल प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुनेछ । 

कन्या ः तपाईँको करिअरको लागि पनि यो महिना फलदायी साबित हुनेछ । कुनै नयाँ रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्यमा भने ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । वैवाहिक जीवनमा समस्याको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिवारमा पनि कुनै सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ । 

तुला ः करिअरमा केही उतारचढाव हुनेछ । व्यापारसँग जोडिएका व्यक्तिहरुले महत्तवपूर्ण निर्णय लिँदा सोच्नुस् । खर्चमा वृद्धि हुनेछ । परिवारमा वातावरण अशान्ति जस्तो देखिनेछ । विद्यार्थीहरुले राम्रो नतिजाका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्छ । यो महिना आँखा र कानसम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ । 

वृश्चिक ः कार्यक्षेत्रमा सम्मान पाउने योग छ । व्यापार, व्यवसाय गर्नेका लागि यो महिना शुभ छ । आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ । बालबालिकाको पढाइमा ध्यान नजान सक्छ । जीवनसाथीसँग रमाइलो यात्राको सम्भावना छ । यो महिना बाहिरको खाना खाँदा विचार पुर्याउनुस् । 

धनु ः करिअरको हिसाबले यो महिना उत्तम छ । साझेदारीको काम गर्नेहरुले विचार पुर्याउनुपर्छ । स्वास्थ्यमा धेरै धनराशी खर्च हुनेछ । पितासँगको सम्बन्ध केही बिग्रन सक्छ । विद्यार्थीहरुका लागि यो महिना राम्रो छ । प्रेम र विवाह दुवै सम्बन्धमा खटपट आउन सक्छ । 

मकर ः कार्यक्षेत्रमा विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आर्थिक स्थिति भने सामान्य रहनेछ । यो महिना पारिवारिक सल्लाहका लागि उत्तम छ । बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनुस् । प्रेमी या जीवनसाथीसँग रमाइलो यात्रा हुन सक्छ । केही स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले सताउला । 

कुम्भ ः व्यापारीहरुले पुरानो लगानी हात पार्न सक्नेछन् । तर फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो महिनाको अन्तिम हप्ता तपाईँका लागि लाभदायी साबित हुनेछ । लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रेम सम्बन्धमा खटपट आउन सक्छ । विवाहितहरुका लागि यो महिना उत्तम छ । स्वास्थ्यमा भने ध्यान पुर्याउनुस् । 

मीन ः कार्यक्षेत्रमा तपाईँको प्रदर्शन राम्रो रहनेछ । नोकरीमा स्थान पनि परिवर्तन हुन सक्छ । पितासँग भइरहेको मतभेद यो महिना समाप्त हुन सक्छ । यो महिना प्रेमीहरु र विवाहितहरुका लागि औसत छ । स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुस् । विशेषगरी नाक, कानसँग जोडिएका समस्याले दुःख दिन सक्छ ।

...

Narayan Regmi (Astrologer)

Cell Number / Viber : +977-9841408743, Nepal

Gmail- [email protected]

Facebook- https://www.facebook.com/narayan.regmi.3152

Gmail- [email protected]

         - [email protected]