(Japan) 4 th August | 2020 | Tuesday | 9:25:29 PM || (Nepal) 6:10:29 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 18480646 45305 698257 1167 11706439 64733
USA 4863077 903 158975 46 2448305 18725
Brazil 2751665 0 94702 0 1912319 8318
India 1864561 9230 39057 86 1235841 8944
Russia 861423 5159 14351 144 661471 2300
South Africa 516862 0 8539 0 358037 539
Mexico 443813 4767 48012 266 295677 3883
Peru 433100 0 19811 0 298091 1419
Chile 361493 0 9707 0 333976 235
Spain 344134 0 28472 0 617
Colombia 327850 0 11017 0 173727 1493
Iran 314786 2751 17617 212 272535 4132
UK 305623 0 46210 0 86
Pakistan 280461 432 5999 15 249397 1013
Saudi Arabia 280093 0 2949 0 242055 2017
Italy 248229 0 35166 0 200589 41
Bangladesh 244020 1918 3234 50 139860 0
Turkey 233851 0 5747 0 217497 580
Germany 212331 11 9232 0 194700 270
Argentina 206743 0 3813 0 91302 1150
France 191295 0 30294 0 81500 371
Iraq 131886 0 4934 0 94111 514
Canada 117031 0 8947 0 101597 2253
Indonesia 115056 1922 5388 86 72050 0
Philippines 112593 6352 2115 11 66049 351
Qatar 111322 0 177 0 108002 75
Egypt 94640 0 4888 0 44066 41
Kazakhstan 93820 1158 1058 0 65132 221
Ecuador 87041 0 5767 0 59344 366
Bolivia 81846 1693 3228 75 24510 71
Sweden 81012 0 5744 0 37
Oman 79159 0 421 0 61421 187
Israel 75083 653 554 8 49763 349
Ukraine 74219 1061 1764 26 40613 132
Dominican Republic 73117 0 1183 0 38824 385
Belgium 70314 465 9850 5 17598 54
Kuwait 68774 475 465 4 60326 131
Panama 68456 0 1497 0 42093 164
Belarus 68250 84 574 3 63163 0
UAE 61352 189 351 0 55090 0
Netherlands 55470 0 6149 0 27
Romania 55241 1232 2480 48 28006 436
Singapore 53346 295 27 0 47179 1
Portugal 51569 0 1738 0 37111 42
Guatemala 51542 0 2013 0 39346 5
Poland 48149 680 1738 6 35056 65
Nigeria 44129 0 896 0 20663 7
Honduras 43794 597 1384 7 5854 48
Bahrain 41835 0 150 0 39007 48
Armenia 39298 196 768 6 30372 10
Japan 38687 0 1012 0 26487 87
Ghana 37812 0 191 0 34313 8
Kyrgyzstan 37541 412 1427 7 28743 24
Afghanistan 36747 0 1288 0 25669 31
Switzerland 35746 130 1981 0 31500 24
Azerbaijan 32684 0 468 0 27760 66
Algeria 31972 0 1239 0 21901 57
Uzbekistan 26804 738 163 6 17838 224
Serbia 26451 0 598 0 14047 146
Ireland 26208 0 1763 0 23364 4
Morocco 26196 0 401 0 18968 31
Moldova 25482 0 800 0 17942 362
Kenya 22597 0 382 0 8740 44
Austria 21481 96 719 1 19336 23
Nepal 21009 259 58 1 15026 0
Venezuela 20754 0 180 0 11622 25
Costa Rica 19402 0 171 0 4689 97
Ethiopia 19289 0 336 0 7931 153
Australia 18730 412 232 11 10622 44
El Salvador 17843 0 486 9 8845 496
Cameroon 17255 0 391 0 15320 30
Czechia 17008 0 386 0 11708 19
Ivory Coast 16220 0 102 0 11887 0
S. Korea 14423 34 301 0 13352 13
Denmark 14073 77 616 0 12715 3
Palestine 12770 229 84 0 6419 0
Bosnia and Herzegovina 12462 0 362 0 6359 0
Bulgaria 12159 0 404 0 6684 43
Madagascar 11895 235 123 5 9286 79
Sudan 11780 42 763 11 6194 0
North Macedonia 11128 0 500 0 6972 5
Senegal 10432 46 214 3 6920 41
Norway 9334 0 256 0 8752 1
DRC 9178 45 215 0 7727 0
Malaysia 9002 1 125 0 8684 1
French Guiana 7948 0 44 0 6767 25
Gabon 7646 0 51 0 5408 11
Tajikistan 7538 0 61 0 6317 0
Haiti 7511 35 166 1 4832 0
Finland 7483 17 331 2 6950 1
Guinea 7364 0 46 0 6505 24
Luxembourg 6864 0 118 0 5498 7
Zambia 6580 0 171 0 4701 0
Mauritania 6382 0 157 0 5174 3
Paraguay 5724 0 55 0 4249 14
Albania 5620 0 172 0 3031 16
Croatia 5318 24 154 1 4517 7
Djibouti 5240 0 59 0 5028 0
Lebanon 5062 0 65 0 1837 40
Equatorial Guinea 4821 0 83 0 2182 0
Greece 4737 0 209 0 1374 13
CAR 4614 0 59 0 1635 2
Hungary 4553 9 598 1 3415 7
Maldives 4293 0 18 0 2670 12
Malawi 4272 0 123 0 1945 4
Zimbabwe 4075 0 80 0 1057 0
Libya 4063 0 93 0 625 0
Nicaragua 3672 0 116 0 2492 0
Hong Kong 3670 80 41 1 2141 43
Congo 3546 0 58 0 1589 0
Thailand 3321 1 58 0 3142 1
Montenegro 3301 0 52 0 1445 0
Somalia 3220 0 93 0 1598 2
Mayotte 3008 0 39 0 2738 1
Eswatini 2838 0 45 0 1253 5
Sri Lanka 2828 0 11 0 2524 1
Cuba 2670 0 87 0 2373 1
Cabo Verde 2583 0 25 0 1911 0
Mali 2543 0 124 0 1943 0
South Sudan 2429 0 46 0 1175 0
Namibia 2406 0 12 0 187 24
Slovakia 2368 14 29 0 1771 2
Slovenia 2190 9 123 1 1854 2
Lithuania 2137 17 80 0 1647 6
Rwanda 2092 0 5 0 1169 0
Estonia 2091 11 63 0 1937 0
Guinea-Bissau 1981 0 27 0 803 5
Mozambique 1973 0 14 0 676 0
Iceland 1918 3 10 0 1825 0
Suriname 1893 0 27 0 1227 12
Sierra Leone 1848 0 67 0 1375 0
Benin 1805 0 36 0 1036 1
Yemen 1734 0 499 0 863 0
New Zealand 1567 0 22 0 1523 0
Tunisia 1565 0 51 0 1225 3
Uruguay 1291 0 36 0 1023 4
Angola 1280 0 58 0 476 20
Latvia 1249 3 32 0 1070 0
Jordan 1218 0 11 0 1131 3
Liberia 1216 2 78 0 698 0
Uganda 1203 8 5 0 1073 0
Georgia 1182 3 17 0 962 5
Cyprus 1155 0 19 0 856 0
Burkina Faso 1153 3 53 0 947 0
Niger 1152 0 69 0 1032 0
Togo 976 0 19 0 663 2
Andorra 937 0 52 0 821 0
Chad 936 0 75 0 814 0
Jamaica 905 11 12 0 743 0
Malta 890 16 9 0 666 0
Sao Tome and Principe 874 0 15 0 787 0
Syria 847 0 46 0 268 0
Botswana 804 0 2 0 63 1
Lesotho 718 0 19 0 173 0
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
San Marino 699 0 42 0 657 0
Bahamas 679 0 14 0 91 1
Vietnam 670 18 8 2 378 0
Réunion 667 0 4 0 592 3
Channel Islands 591 0 47 0 533 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Gambia 498 0 9 0 68 0
Taiwan 476 1 7 0 441 0
Guyana 474 0 21 0 185 3
Burundi 395 0 1 0 304 0
Comoros 386 0 7 0 330 0
Myanmar 355 0 6 0 302 0
Mauritius 344 0 10 0 334 0
Isle of Man 336 0 24 0 312 0
Mongolia 293 0 0 0 230 1
Eritrea 282 0 0 0 225 0
Guadeloupe 272 0 14 0 179 0
Martinique 269 0 15 0 98 4
Cambodia 240 0 0 0 197 1
Faeroe Islands 225 0 0 0 192 1
Cayman Islands 203 0 1 0 202 0
Gibraltar 189 1 0 0 183 0
Trinidad and Tobago 182 0 8 0 135 0
Bermuda 157 0 9 0 144 0
Sint Maarten 150 4 16 0 64 0
Brunei 141 0 3 0 138 0
Barbados 132 0 7 0 98 0
Aruba 124 0 3 0 112 0
Monaco 121 0 4 0 105 1
Turks and Caicos 116 0 2 0 38 3
Seychelles 114 0 0 0 113 0
Papua New Guinea 111 0 2 0 34 0
Bhutan 103 0 0 0 90 0
Antigua and Barbuda 92 0 3 0 75 1
Liechtenstein 89 0 1 0 85 0
French Polynesia 62 0 0 0 62 0
Belize 57 0 2 0 30 2
St. Vincent Grenadines 55 0 0 0 45 0
Saint Martin 53 0 3 0 41 1
Macao 46 0 0 0 46 0
Curaçao 29 0 1 0 24 0
Fiji 27 0 1 0 18 0
Saint Lucia 25 0 0 0 22 0
Grenada 24 0 0 0 23 0
Timor-Leste 24 0 0 0 24 0
New Caledonia 22 0 0 0 22 0
Laos 20 0 0 0 19 0
Dominica 18 0 0 0 18 0
Saint Kitts and Nevis 17 0 0 0 16 0
Greenland 14 0 0 0 13 0
Montserrat 13 0 1 0 10 0
Caribbean Netherlands 13 0 0 0 7 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Vatican City 12 0 0 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
St. Barth 9 0 0 0 6 0
British Virgin Islands 8 0 1 0 7 0
Saint Pierre Miquelon 4 0 0 0 1 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
China 84464 36 4634 0 79030 36
More

सन् २०२० को वार्षिक राशिफल

  POSTED ON : Sunday, 29 December, 2019 | Views : 2630

सन् २०२० को वार्षिक राशिफल


मेषः जिद्दी स्वभावबाट बच्नुस्

कार्य क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ र सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ । आर्थिक पक्ष पनि बिस्तारै सुधारिने सम्भावना रहेको छ ।

तपाईँको स्वास्थ्यमा यो वर्ष सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिनेछ । परिवारजनमा तपाईँले निभाउने भूमिकाले तपाईँले आनन्दा प्रदान गर्नेछ ।

यात्रा गर्दा केही समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ, अति आवश्यक समयमा मात्र यात्रामा निस्कनुस् । 


वृषः नयाँ योजनाबाट लाभ हुनेछ 

यो वर्ष तपाईँको कार्य क्षेत्रमा विशेष उन्नति हुनेछ । यो वर्ष सुरु गरिएको योजनाले लामो समयसम्म फाइदा दिनेछ ।

कुनै ठाउँमा गरिएको लगानी तपाईँका लागि शुभ स्थिति लिएर आउन सक्छ र जीवनमा वृद्धि हुनेछ । यो पूरै वर्ष शरीरमा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखिनेछ ।

प्रे प्रसङ्ग र आपसी सम्बन्धमा सौहार्दता रहिरहनेछ । तर यो वर्ष गरिएको यात्राबाट कुनै विशेष फल पाइने देखिँदैन । व्यर्थको यात्राबाट बच्नुस् ।

परिवारमा पनि एक्लोपनाको महसुस हुनेछ । वर्षको अन्त्यमा केही शुभ समाचार सुन्न पाइएला । मिथुनः कार्य क्षेत्रमा महिलासँग सम्हालिएर व्यवहार गर्नुस् 

नयाँ वर्षमा आर्थिक विषयमा तपाईँको सधैँ राम्रो स्थिति बनिरहनेछ । कतैबाट राम्रो धनराशि हात पार्ने योग रहेको छ ।

स्वास्थ्यमा पनि रामै्र नतिजा देखिनेछ । तपाईँले एक नयाँ स्फुर्ति र ऊर्जा महसुस गर्नुहुनेछ ।

कार्य क्षेत्रमा विशेषगरी महिला सहकर्मीसँग विवाद बढ्ने आशंका रहेको छ, तपाईँले समझदारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष यात्रा गर्दा सकारात्मक फल प्राप्त गर्नुहुनेछ ।

वर्षको सुरुवातमा परिवारसँग मतभेद बढ्ने सम्भावना छ तर वर्षको उत्तरार्धमा स्थिति अनुकुल हुनेछ । 


कर्कटः आर्थिक पक्षमा यो वर्ष शुभ 

यो वर्ष तपाईँका लागि आर्थिक पक्षमा निकै राम्रो रहेको छ । आर्थिक पाटोमा सुधार हुनेछ, महिला वर्गको सल्लाहले तपाईँको आयमा वृद्धि हुनेछ ।

यात्राका लागि पनि यो वर्ष शुभ संयोग बन्नेछ र सफलता पनि हात पर्नेछ । कार्य क्षेत्रमा भावनात्मक रुपमा तनावको स्थिति सिर्जना हुनेछ र कार्यसम्पदानमा ढिलाइ हुनेछ ।

प्रेम सम्बन्ध मधुर छ तर विगतका कुरा सोच्न छोडेर भविष्यको बारेमा धेरै सोच्दा फाइदा हुनेछ ।

आफ्नो स्वास्थ्यमा यो वर्ष अलि ध्यान दिनपर्ने देखिन्छ । परिवारसँग धेरै समय बिताउनु अनुकुल हुनेछ । 


सिंहः मनको कुरा सुन्नुस्, प्रगति गर्नुस्

यो वर्ष तपाईँका लागि समृद्धिपूर्ण छ, लगानी गरिएको क्षेत्रबाट राम्रै परिणाम पाइनेछ । आर्थिक वृद्धिको लागि शुभ सङ्केत रहेको छ ।

परिवारिक माहोल पनि बिस्तारै अनुकुल हुँदै जानेछ । यो वर्ष कार्य क्षेत्रमा तपाईँको स्थिति सामान्य रहेको छ तर आफ्नो मनको कुरा सुनेर अघि बढ्दा धेरै सफल हुनुहुनेछ ।

स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, खानपानमा नियन्त्रण नगर्दा पेटसम्बन्धी रोगले सताउला । प्रेमसम्बन्धमा कुराकानीबाट नै स्थितिलाई अनुकुल बनाउन सकिन्छ ।

केही वृद्ध व्यक्तिका कारण आपसी मतभेद उत्पन्न हुनसक्छ । यात्राको लागि त्यति अनुकुल देखिँदैन, अवस्था हेरेर यात्रा गर्न सुझाव छ । वर्षको अन्तयतिर सबै स्थिति सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । 


कन्याः कार्य क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ

यो वर्ष कार्य क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ र जीवनमा सफलता हात पार्नु हुनेछ । साझेदारीमा गरिएको योजनाबाट राम्रो परिणाम आउनेछ ।

वर्ष बित्दै जाँदा आर्थिक वृद्धि पनि हुँदै जानेछ । स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिने छैन ।

परिवारमा सुखद् समारोहको योग छ, परिवारमा कसैको विवाह लगायतको शुभ कार्य हुने योग छ ।

यस वर्षका यात्रामा साधारण सफलता प्राप्त गरिनेछ । प्रेम सम्बन्धमा थोरै ध्यान राख्नुपर्ने देखिन्छ । अदालती प्रक्रियामा यो वर्ष झन्झटिलो देखिन्छ । 


तुलाः कार्य क्षेत्रमा अघि बढिनेछ

आर्थिक पक्ष तपाईँका लागि शुभ रहेको छ । यो वर्ष राम्रो ठाउँमा लगानी गर्दा धेरै फाइदा हात पार्न सकिनेछ ।

कार्य क्षेत्रमा अघि बढ्न धेरै मौका प्राप्त हुनेछ । कुनै पनि काम समयमै पूरा हुने र धेरै सफलता हासिल गर्ने योग छ ।

प्रेम सम्बन्ध सुमधुर र जीवनसाथीसँगको समय सुख र शान्तिसँग बित्नेछ । परिवारलाई पनि आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिनेछ ।

यो वर्ष अत्यावश्यक यात्राबाहेक बाहिर ननिस्किनु नै लाभदायी छ । यो वर्ष तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउनेछ ।


वृश्चिकः कार्य क्षेत्रमा क्रमशः उन्नति

आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने यो वर्ष तपाईँको लागि शुभ छ । कसैको राम्रो सल्लाह र साथमा तपाईँले आफ्नो आयमा वृद्धि गर्न सक्नु हुनेछ ।

तपाईँको स्वास्थ्य पनि सुधारोन्मुख रहेको छ । परिवारमा सुख र सौहार्दता बढ्नेछ, प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनेछ ।

सन्तानसम्बन्धी राम्रो समाचार पनि सुन्न पाइएला । भविष्यतर्फ ध्यान दिएर यात्रा गर्दा अवश्य सफलता पाइनेछ ।

वर्षको अन्त्यतिर केही तनावग्रस्त स्थिति सिर्जना हुने आशंका छ, सचेत रहनुहोला । 


धनुः यात्राबाट लाभ होला

परिवारमा राम्रो समाचार सुन्न पाइएला, सन्तानसम्बन्धी शुभ समाचारको योग रहेको छ । आफ्नो घरको केही सजावटमा पनि परिवर्तन गर्न सक्नु हुनेछ ।

आपसी प्रेम र सौहार्दता बढ्नेछ । यात्राबाट लाभ पाइनेछ र यो वर्षभरिकै यात्रा शुभदायक रहेको छ ।

स्वास्थ्यमा पनि यो वर्ष सुधार देखिनेछ । कार्य क्षेत्रमा औसत अवस्था रहनेछ । कतै फाइदा हुनेछ त कतै नोक्सान हुनेछ ।

आर्थिक पक्षमा पनि साधारण सुधार होला । लापर्वाही नगर्दा राम्रो स्थिति बन्ने योग छ । 


मकरः जिद्दीपना त्याग्नुस्

यो वर्ष तपाईँका लागि प्रेम सम्बन्धमा शुभ संयोग बनिरहनेछ । प्रेममा प्रगाढता बढ्नेछ र सम्मान पनि पाइनेछ ।

यात्राको लागि पनि यो समय निकै अनुकुल छ । परिवारमा पनि क्रमशः स्थिति राम्रो बन्दै जानेछ । परिवारमा आपसी प्रेम बनिरहनेछ ।

परिवारका कोही सदस्य तपाईँको दायराबाट बाहिर जान चाहन्छ भने जान दिनुस्, यसमै तपाईँको भलाइ छ । कार्य क्षेत्रमा बातचितले नै स्थिति तपाईँको पक्षमा आउला ।

जिद्दी बन्दा घाटा बेहोर्नुपर्ला । यो वर्ष व्यय पनि अलि धेरै हुनेछ । आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि ध्यान राख्नुपर्नेछ । 


कुम्भः कार्य क्षेत्रमा उन्नति

कार्य क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ र निर्णय लिन पनि सक्षम भइनेछ । तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्वद्वारा मानिसहरुलाई आफूतिर प्रभावित पार्न र कार्यसम्पादनमा सक्षम देखिनु हुनेछ ।

आर्थिक स्थितिमा वृद्धि भए पनि लगानी गर्दा भने तपाईँ द्विविधामा पर्नुहुनेछ । स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आउने सम्भावना रहेको छ ।

आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जागरुक हुनुहुनेछ । परिवारमा सुख, सौहार्दको माहोल बन्नेछ र कसैले तपाईँलाई शुभ समाचार सुनाउनेछ । प्रेम सम्बन्धमा धेरै आशंका गर्दा सम्बन्धमा खटपट देखिनेछ ।

यो वर्ष यात्राको लागि राम्रो समय छैन । महत्व हेरेर विचार गर्नुस् । 


मीनः सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ 

धन वृद्धिको शुभ संयोग बन्नेछ र वर्षभरि नै सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्नुहुनेछ । यो वर्ष लगानी गर्दा संयम र कुशल भूमिका निभाउँदा शुभ फल प्राप्त हुनेछ ।

परिवारमा परस्पर आदर, प्रेम र प्रगाढता बढ्नेछ । यो समय यात्राको लागि पनि शुभ छ । स्वास्थ्यमा सुधारको योग छ ।

कार्य क्षेत्रमा केही कष्ट हुनसक्छ र कोही पिता उमेरको व्यक्ति तपाईँको चिन्ताको कारण बन्न सक्नेछ ।

प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ र महिला वर्गको मद्दतबाट तपाईँको प्रेम सम्बन्धको स्थिति उत्तम बन्नेछ ।


Narayan Regmi (Astrologer)

Cell Number / Viber : +977-9841408743, Nepal

Gmail- [email protected]

Facebook- https://www.facebook.com/narayan.regmi.3152

Gmail- [email protected]

         - [email protected]