(Japan) 4 th August | 2020 | Tuesday | 7:44:37 PM || (Nepal) 4:29:37 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 18475989 40648 698220 1130 11702296 64718
USA 4862513 339 158968 39 2448295 18725
Brazil 2751665 0 94702 0 1912319 8318
India 1861821 6490 39044 73 1233589 8944
Russia 861423 5159 14351 144 661471 2300
South Africa 516862 0 8539 0 358037 539
Mexico 443813 4767 48012 266 295677 3883
Peru 433100 0 19811 0 298091 1419
Chile 361493 0 9707 0 333976 235
Spain 344134 0 28472 0 617
Colombia 327850 0 11017 0 173727 1493
Iran 314786 2751 17617 212 272535 4132
UK 305623 0 46210 0 86
Pakistan 280461 432 5999 15 249397 1013
Saudi Arabia 280093 0 2949 0 242055 2017
Italy 248229 0 35166 0 200589 41
Bangladesh 244020 1918 3234 50 139860 0
Turkey 233851 0 5747 0 217497 580
Germany 212320 0 9232 0 194700 270
Argentina 206743 0 3813 0 91302 1150
France 191295 0 30294 0 81500 371
Iraq 131886 0 4934 0 94111 514
Canada 117031 0 8947 0 101597 2253
Indonesia 115056 1922 5388 86 72050 0
Philippines 112593 6352 2115 11 66049 351
Qatar 111322 0 177 0 108002 75
Egypt 94640 0 4888 0 44066 41
Kazakhstan 93820 1158 1058 0 65132 221
Ecuador 87041 0 5767 0 59344 366
Bolivia 81846 1693 3228 75 24510 71
Sweden 81012 0 5744 0 37
Oman 79159 0 421 0 61421 187
Israel 75083 653 554 8 49763 349
Ukraine 74219 1061 1764 26 40613 132
Dominican Republic 73117 0 1183 0 38824 385
Belgium 70314 465 9850 5 17598 54
Panama 68456 0 1497 0 42093 164
Kuwait 68299 0 461 0 59739 126
Belarus 68166 0 571 0 62943 0
UAE 61352 189 351 0 55090 0
Netherlands 55470 0 6149 0 27
Romania 55241 1232 2480 48 28006 436
Singapore 53346 295 27 0 47179 1
Portugal 51569 0 1738 0 37111 42
Guatemala 51542 0 2013 0 39346 5
Poland 48149 680 1738 6 35056 65
Nigeria 44129 0 896 0 20663 7
Honduras 43794 597 1384 7 5854 48
Bahrain 41835 0 150 0 39007 48
Armenia 39298 196 768 6 30372 10
Japan 38687 0 1012 0 26487 87
Ghana 37812 0 191 0 34313 8
Kyrgyzstan 37541 412 1427 7 28743 24
Afghanistan 36747 0 1288 0 25669 31
Switzerland 35746 130 1981 0 31500 24
Azerbaijan 32684 0 468 0 27760 66
Algeria 31972 0 1239 0 21901 57
Uzbekistan 26550 484 161 4 17262 224
Serbia 26451 0 598 0 14047 146
Ireland 26208 0 1763 0 23364 4
Morocco 26196 0 401 0 18968 31
Moldova 25482 0 800 0 17942 362
Kenya 22597 0 382 0 8740 44
Austria 21385 0 718 0 19063 21
Venezuela 20754 0 180 0 11622 25
Nepal 20750 0 57 0 14961 0
Costa Rica 19402 0 171 0 4689 97
Ethiopia 19289 0 336 0 7931 153
Australia 18730 412 232 11 10622 44
El Salvador 17843 0 486 9 8845 496
Cameroon 17255 0 391 0 15320 30
Czechia 17008 0 386 0 11708 19
Ivory Coast 16220 0 102 0 11887 0
S. Korea 14423 34 301 0 13352 13
Denmark 13996 0 616 0 12682 2
Palestine 12770 229 84 0 6419 0
Bosnia and Herzegovina 12462 0 362 0 6359 0
Bulgaria 12159 0 404 0 6684 43
Madagascar 11895 235 123 5 9286 79
Sudan 11780 42 763 11 6194 0
North Macedonia 11128 0 500 0 6972 5
Senegal 10386 0 211 0 6901 37
Norway 9334 0 256 0 8752 1
DRC 9178 45 215 0 7727 0
Malaysia 9002 1 125 0 8684 1
French Guiana 7948 0 44 0 6767 25
Gabon 7646 0 51 0 5408 11
Tajikistan 7538 0 61 0 6317 0
Haiti 7511 35 166 1 4832 0
Finland 7483 17 329 0 6950 0
Guinea 7364 0 46 0 6505 24
Luxembourg 6864 0 118 0 5498 7
Zambia 6580 0 171 0 4701 0
Mauritania 6382 0 157 0 5174 3
Paraguay 5724 0 55 0 4249 14
Albania 5620 0 172 0 3031 16
Croatia 5294 0 153 0 4438 6
Djibouti 5240 0 59 0 5028 0
Lebanon 5062 0 65 0 1837 40
Equatorial Guinea 4821 0 83 0 2182 0
Greece 4737 0 209 0 1374 13
CAR 4614 0 59 0 1635 2
Hungary 4553 9 598 1 3415 7
Maldives 4293 0 18 0 2670 12
Malawi 4272 0 123 0 1945 4
Zimbabwe 4075 0 80 0 1057 0
Libya 4063 0 93 0 625 0
Nicaragua 3672 0 116 0 2492 0
Hong Kong 3670 80 41 1 2141 43
Congo 3546 0 58 0 1589 0
Thailand 3321 1 58 0 3142 1
Montenegro 3301 0 52 0 1445 0
Somalia 3220 0 93 0 1598 2
Mayotte 3008 0 39 0 2738 1
Eswatini 2838 0 45 0 1253 5
Sri Lanka 2828 0 11 0 2524 1
Cuba 2670 0 87 0 2373 1
Cabo Verde 2583 0 25 0 1911 0
Mali 2543 0 124 0 1943 0
South Sudan 2429 0 46 0 1175 0
Namibia 2406 0 12 0 187 24
Slovakia 2368 14 29 0 1771 2
Slovenia 2190 9 123 1 1831 1
Lithuania 2137 17 80 0 1647 6
Rwanda 2092 0 5 0 1169 0
Estonia 2091 11 63 0 1937 0
Guinea-Bissau 1981 0 27 0 803 5
Mozambique 1973 0 14 0 676 0
Iceland 1915 0 10 0 1825 0
Suriname 1893 0 27 0 1227 12
Sierra Leone 1848 0 67 0 1375 0
Benin 1805 0 36 0 1036 1
Yemen 1734 0 499 0 863 0
New Zealand 1567 0 22 0 1523 0
Tunisia 1565 0 51 0 1225 3
Uruguay 1291 0 36 0 1023 4
Angola 1280 0 58 0 476 20
Latvia 1249 3 32 0 1070 0
Jordan 1218 0 11 0 1131 3
Liberia 1214 0 78 0 696 0
Uganda 1203 8 5 0 1073 0
Georgia 1182 3 17 0 962 5
Cyprus 1155 0 19 0 856 0
Niger 1152 0 69 0 1032 0
Burkina Faso 1150 0 53 0 947 0
Togo 976 0 19 0 663 2
Andorra 937 0 52 0 821 0
Chad 936 0 75 0 814 0
Jamaica 905 11 12 0 743 0
Malta 890 16 9 0 666 0
Sao Tome and Principe 874 0 15 0 787 0
Syria 847 0 46 0 268 0
Botswana 804 0 2 0 63 1
Lesotho 718 0 19 0 173 0
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
San Marino 699 0 42 0 657 0
Bahamas 679 0 14 0 91 1
Réunion 667 0 4 0 592 3
Vietnam 652 0 8 2 374 0
Channel Islands 591 0 47 0 533 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Gambia 498 0 9 0 68 0
Taiwan 476 1 7 0 441 0
Guyana 474 0 21 0 185 3
Burundi 395 0 1 0 304 0
Comoros 386 0 7 0 330 0
Myanmar 355 0 6 0 302 0
Mauritius 344 0 10 0 334 0
Isle of Man 336 0 24 0 312 0
Mongolia 293 0 0 0 230 1
Eritrea 282 0 0 0 225 0
Guadeloupe 272 0 14 0 179 0
Martinique 269 0 15 0 98 4
Cambodia 240 0 0 0 197 1
Faeroe Islands 225 0 0 0 192 1
Cayman Islands 203 0 1 0 202 0
Gibraltar 188 0 0 0 183 0
Trinidad and Tobago 182 0 8 0 135 0
Bermuda 157 0 9 0 144 0
Sint Maarten 150 4 16 0 64 0
Brunei 141 0 3 0 138 0
Barbados 132 0 7 0 98 0
Aruba 124 0 3 0 112 0
Monaco 121 0 4 0 105 1
Turks and Caicos 116 0 2 0 38 3
Seychelles 114 0 0 0 113 0
Papua New Guinea 111 0 2 0 34 0
Bhutan 103 0 0 0 90 0
Antigua and Barbuda 92 0 3 0 75 1
Liechtenstein 89 0 1 0 85 0
French Polynesia 62 0 0 0 62 0
Belize 57 0 2 0 30 2
St. Vincent Grenadines 55 0 0 0 45 0
Saint Martin 53 0 3 0 41 1
Macao 46 0 0 0 46 0
Curaçao 29 0 1 0 24 0
Fiji 27 0 1 0 18 0
Saint Lucia 25 0 0 0 22 0
Grenada 24 0 0 0 23 0
Timor-Leste 24 0 0 0 24 0
New Caledonia 22 0 0 0 22 0
Laos 20 0 0 0 19 0
Dominica 18 0 0 0 18 0
Saint Kitts and Nevis 17 0 0 0 16 0
Greenland 14 0 0 0 13 0
Montserrat 13 0 1 0 10 0
Caribbean Netherlands 13 0 0 0 7 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Vatican City 12 0 0 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
St. Barth 9 0 0 0 6 0
British Virgin Islands 8 0 1 0 7 0
Saint Pierre Miquelon 4 0 0 0 1 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
China 84464 36 4634 0 79030 36
More

राशिफल - डिसेम्बर २३ देखी २९

  POSTED ON : Sunday, 22 December, 2019 | Views : 2476

राशिफल - डिसेम्बर २३ देखी २९


मेष : मेष राशि हुनेहरुका लागि यो साता मध्यम रहेको छ । तपाईँको मेहनत र परिश्रममा अरुले ध्यान राख्नेछन् र तपाईँलाई वित्तीय लाभ मिल्न सक्छ । विगतको खास भित्र भेट्ने योग रहेको छ । साताको अन्त्यमा आर्थिक स्थिति राम्रो हुनेछ । मधुमेहका रोगीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नोकरी गर्नेले केही वाधा झेल्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायमा जीवनसाथीको सहयोग तपाईँका लागि लाभ सिद्ध हुनेछ । वैवाहिक जीवनमा केही असमाञ्जस्यको अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

वृष : वृष राशि हुनेहरुका लागि यो साता सामान्य रहेको छ । सामाजिक कार्यमा उपलब्धि हुनेछ । बोल्दा निकै सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । निजी सम्बन्ध कसिलो हुनेछ । दैनिक काम गर्न असहज हुनेछ । सबैलाई सजिलै विश्वास नगर्नुस् । साताको प्रारम्भमा कमाइ राम्रो हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना छ । व्यापार भने मध्यम नै रहेको छ । वैवाहिक जीवनमा खटपट आउन सक्छ । खानपानमा ध्यान दिनुस्, स्वास्थ्य प्रभावित हुन सक्छ ।

मिथुन : मिथुन राशि हुनेहरुका लागि यो साता सामान्य छ । यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सामानको अतिरित्त सुरक्षा राख्नुहोस् । संगीत र नृत्यजस्ता शोखको लागि समय निकाल्नुस् । कसैको व्यर्थ कुराले क्रोध आउन सक्छ । पारिवारिक समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ । व्यापारीहरुले यो समय नयाँ कार्यमा लगानी गर्नु उपयुक्त छैन । वैवाहिक जीवन सामान्य रहेको छ ।

कर्कट : कर्कट राशि हुनेहरुका लागि यो हप्ता राम्रो रहेको छ । सरकारसँग जोडिएको मामिलामा प्रगति हुनेछ । कार्य योजनामा विचार, विमर्श हुनेछ । कुनै नयाँ कुरामा अनुबन्ध हुन यो समय उपयुक्त छ । अचानक मुनाफाको योग रहेको छ । यो साता तपाईँको आर्थिक स्थिति मजबुत हुनेछ । मष्तिष्कलाई थोरै आराम दिने कोसिस गर्नुस् । व्यापारको लागि नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ । नोकरी गर्नेका लागि पदोन्नतिको समय छ । वैवाहिक जीवनमा मधुर सम्बन्धको संकेत छ ।

सिंह : सिंह राशि हुनेहरुका लागि यो साता सामान्य रहेको छ । जोसँग प्रेम गर्नुहुनेछ सम्बन्ध राम्रो हुनेछ । प्रबल इच्छा शक्तिमा राम्रो हुनेछ । आफ्ना नजिकका मानिसहरुको सहयोग र सान्निध्य मिल्नेछ । रोकिएको पैसा मिल्न सक्छ । नोकरीको क्षेत्रमा कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । व्यापार वृद्धि हुनेछ । वैवाहिक जीवन मधुर बन्नेछ ।

कन्या : कन्या राशि हुनेहरुका लागि यो साता राम्रो रहेको छ । घरमा उल्लासको माहोलले तपाईँको तनाव केही कम हुनेछ । तपाईँको मजा गर्ने शैलीले वरिपरिको वातावरण नै रमाइलो हुनेछ । तपाईँको जीवनसाथीको व्यवहारले तपाईँलाई प्रसन्न राख्नेछ । आर्थिक स्थितिमा सुधार हुनेछ । रक्तचापका पीडितले केही राहत महसुस गर्न सक्नेछन् । नोकरी गर्नेहरुले आफ्ना सहयोगिहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ । यो समय केही नयाँ व्यापार सुरु गर्न सक्नेछन् । वैवाहिक स्थितिमा अनुकुलको योग रहेको छ । यो प्रेममा आनन्दित हुने समय छ ।

तुला : तुला राशि हुनेहरुका लागि यो समय सामान्य छैन । स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुस् । यात्राले थकान र तनाव दिनेछ तर आर्थिकरुपमा भने फाइदा हुनेछ । गुप्त शत्रुले तपाईँलाई मानसिकरुपले सताउने छन् । तनावका कारण आर्थिक पक्ष कमजोर हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुलाई केही कठिन हुनेछ । व्यवसायमा जीवनसाथीको सहयोगले फाइदा हुनेछ । वैवाहिक सम्बन्धमा उतार चढावको योग छ । पेटका रोगीले स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

वृश्चिक : वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि यो साता सामान्य रहेको छ । सुनेको कुरालाई बुझेर मात्र पत्याउनुहोस् । विद्यार्थीहरुलाई नयाँ अवसरको योग छ । साताको आरम्भमा धनको नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ । व्यापारको लागि यो समय सामान्य छैन । उतार चढाव भैरहेको छ । नोकरी गर्नेहरुले केही राहत पाउनेछन् । प्रेम सम्बन्ध हुनेछ । पेटका रोगीहरुले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

धनु : धनु राशि हुनेहरुका लागि यो समय सामान्य छ । परिवारको व्यवस्थामा गरिएको प्रयास फलदायी हुनेछ । सामाजिक कार्यमा उपलब्धी पाइनेछ । बोल्दा निकै सावधानी अपनाउनुस् । आलस्य नगर्नुस् नत्र केही काम अधुरा रहनेछन् । निजी सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिन सक्छ । व्यवसायमा लाभको योग छ प्रेम सम्बन्धमा खटपट आउन सक्छ ।

मकर : मकर राशि हुनेहरुका लागि यो साता राम्रो साबित हुनेछ । समयको रुपरेखा बनाएर काम गर्दा कार्य पूर्ण हुनेछ । कम परिश्रमबाट पनि धेरै धन लाभ गर्न सकिनेछ । नोकरीमा प्रयास गर्दा सफलता मिल्नेछ । व्यापारमा पनि राम्रो योग छ । वैवाहिक जीवन सुधार हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा केही नसाच्नुस् । पेटका रोगी समस्यामा आउनेछन् ।

कुम्भ : कुम्भ राशि हुनेहरुका लागि पनि यो साता सामान्य रहेको छ । समयको महत्वलाई ध्यान दिनुस्, लक्ष्य भेट्याउन सहज हुन्छ । यो साता परिस्थिति अनुकुल रहेको छ । बोल्दा ध्यान पुर्याउनु् । यो साताको अन्त्यमा पारिश्रमिक बढ्ने योग छ । छालासम्बन्धी रोगले सताउन सक्छ । नोकरीमा प्रयास गर्ने सफलताको स्वाद चाख्नेछन् । वैवाहिक जीवनमा तालमेलको कमी आउनेछ ।

मीन : मीन राशि हुनेहरुका लागि यो साता समान्य रहेको छ । सावधानी नअपनाउँदा हानि हुनसक्छ । कसैसँग बोल्दा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ । सवारीसाधन चलाउँदा सचेत हुनुस्, चोटपटकको भय छ । व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित समय छैन । वैवाहिक जीवनमा आपसी प्रेम बढ्ने संकेत छ । प्रेम गर्नेले एकअर्कालाई समय दिनुपर्नेछ ।


Narayan Regmi (Astrologer)

Cell Number / Viber : +977-9841408743, Nepal

Gmail- [email protected]

Facebook- https://www.facebook.com/narayan.regmi.3152

Gmail- [email protected]