(Japan) 9 th July | 2020 | Thursday | 1:00:59 PM || (Nepal) 9:45:59 AM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 12166688 11085 552046 854 7064772 58319
USA 3158932 0 134862 0 1392679 15457
Brazil 1716196 0 68055 0 1152467 8318
India 769052 0 21144 0 476554 8944
Russia 700792 0 10667 0 472511 2300
Peru 312911 0 11133 0 204748 1265
Chile 303083 0 6573 0 271703 2053
Spain 299593 0 28396 0 617
UK 286979 0 44517 0 197
Mexico 275003 6995 32796 782 167795 378
Iran 248379 0 12084 0 209463 3309
Italy 242149 0 34914 0 193640 71
Pakistan 237489 0 4922 0 140965 2236
South Africa 224665 0 3602 0 106842 539
Saudi Arabia 220144 0 2059 0 158050 2263
Turkey 208938 0 5282 0 187511 1172
Germany 198765 0 9115 0 182700 292
Bangladesh 172134 0 2197 0 80838 1
France 169473 0 29965 0 77985 503
Colombia 128638 0 4527 0 53634 875
Canada 106434 0 8737 0 70247 2151
Qatar 101553 0 138 0 96107 154
Argentina 87030 0 1694 0 36502 688
Egypt 78304 0 3564 0 22241 41
Sweden 73858 0 5482 0 92
Indonesia 68079 0 3359 0 31585 0
Iraq 67442 0 2779 0 37879 403
Belarus 64224 0 443 0 52854 89
Ecuador 63245 0 4873 0 29071 288
Belgium 62123 0 9776 0 17138 32
UAE 53045 0 327 0 42282 1
Kazakhstan 53021 1962 264 0 34149 221
Kuwait 52007 0 379 0 42108 161
Netherlands 50746 0 6135 0 24
Ukraine 50414 0 1306 0 23119 91
Philippines 50359 0 1314 0 12588 213
Oman 50207 0 233 0 32005 128
Singapore 45298 0 26 0 41323 1
Portugal 44859 0 1631 0 29714 74
Bolivia 42984 1439 1577 47 12883 71
Panama 41251 0 819 0 19469 160
Dominican Republic 39588 0 829 0 20056 208
Poland 36689 0 1542 0 24878 66
Afghanistan 33594 0 936 0 20700 31
Israel 33557 0 344 0 18338 113
Switzerland 32498 0 1966 0 29400 16
Bahrain 30931 0 98 0 26073 56
Nigeria 30249 0 684 0 12373 7
Romania 30175 0 1817 0 20799 237
Armenia 29820 0 521 0 17427 10
Honduras 25978 550 694 17 2721 58
Ireland 25542 0 1738 0 23364 12
Guatemala 25411 0 1053 0 3718 5
Ghana 22822 0 129 0 17564 8
Azerbaijan 21916 0 274 0 13100 66
Japan 20174 0 980 0 17331 35
Austria 18513 0 706 0 16721 11
Moldova 18471 0 614 0 11549 391
Algeria 17348 0 978 0 12329 52
Serbia 17076 0 341 0 13366 118
Nepal 16423 0 35 0 7752 0
Cameroon 14916 0 359 0 11525 52
Morocco 14771 0 242 0 11316 19
S. Korea 13293 49 287 2 12019 15
Denmark 12900 0 609 0 12001 5
Czechia 12814 0 351 0 8010 12
Ivory Coast 11504 0 78 0 5571 0
Uzbekistan 11092 0 45 0 7060 37
Sudan 10084 0 636 0 5074 0
Norway 8950 0 251 0 8138 3
Australia 8899 13 106 0 7489 8
Malaysia 8677 0 121 0 8486 2
El Salvador 8566 0 235 0 5133 242
Kenya 8528 0 169 0 2593 29
Kyrgyzstan 8486 0 112 0 2983 24
Venezuela 8008 0 75 0 2100 18
Senegal 7657 0 141 0 5097 37
DRC 7432 0 182 0 3226 0
North Macedonia 7406 0 359 0 3554 55
Finland 7265 0 329 0 6800 2
Ethiopia 6774 0 120 0 2430 35
Haiti 6486 54 123 6 2181 0
Tajikistan 6364 0 54 0 5011 0
Bulgaria 6342 0 259 0 3166 29
Gabon 5871 0 46 0 2682 11
Bosnia and Herzegovina 5869 0 209 0 2769 4
Costa Rica 5836 0 24 0 1929 11
Guinea 5697 0 34 0 4577 24
French Guiana 5459 0 22 0 2349 30
Mauritania 5087 0 139 0 1994 14
Palestine 5029 0 20 0 494 0
Djibouti 4889 0 55 0 4644 0
Luxembourg 4650 0 110 0 4056 3
Hungary 4210 0 589 0 2885 6
CAR 4109 0 52 0 1050 2
Greece 3622 0 193 0 1374 9
Madagascar 3573 0 33 0 1761 53
Croatia 3325 0 114 0 2277 4
Thailand 3197 0 58 0 3074 1
Albania 3106 0 83 0 1791 10
Equatorial Guinea 3071 0 51 0 842 0
Somalia 3028 0 92 0 1147 2
Nicaragua 2846 0 91 0 1993 0
Mayotte 2688 0 34 0 2446 3
Paraguay 2554 0 20 0 1212 10
Maldives 2517 0 13 0 2180 12
Cuba 2399 0 86 0 2242 4
Mali 2358 0 120 0 1597 0
Sri Lanka 2094 0 11 0 1967 1
South Sudan 2021 0 38 0 333 0
Estonia 2003 0 69 0 1882 1
Lebanon 1946 0 36 0 1368 7
Zambia 1895 0 42 0 1348 1
Iceland 1880 0 10 0 1850 0
Malawi 1864 0 24 0 345 4
Lithuania 1854 0 79 0 1552 15
Congo 1821 0 47 0 525 0
Slovakia 1798 0 28 0 1473 3
Guinea-Bissau 1790 0 25 0 760 5
Slovenia 1763 0 111 0 1429 0
Sierra Leone 1584 0 63 0 1122 0
Cabo Verde 1542 0 18 0 730 0
New Zealand 1540 3 22 0 1494 0
Hong Kong 1324 0 7 0 1167 1
Yemen 1318 0 351 0 595 0
Libya 1268 0 36 0 306 0
Tunisia 1221 0 50 0 1050 0
Benin 1199 0 21 0 333 1
Rwanda 1194 0 3 0 610 0
Jordan 1169 0 10 0 977 3
Latvia 1141 0 30 0 1008 1
Eswatini 1138 0 14 0 588 5
Niger 1097 0 68 0 976 0
Mozambique 1071 0 8 0 337 0
Cyprus 1008 0 19 0 839 0
Burkina Faso 1003 0 53 0 861 0
Uganda 977 0 0 0 904 0
Uruguay 974 0 29 0 871 1
Georgia 963 0 15 0 841 5
Montenegro 960 0 17 0 320 0
Liberia 926 0 41 0 395 0
Zimbabwe 885 0 9 0 206 0
Chad 873 0 74 0 788 0
Andorra 855 0 52 0 802 0
Jamaica 751 6 10 0 600 0
Sao Tome and Principe 724 0 13 0 283 0
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
San Marino 698 0 42 0 656 0
Togo 695 0 15 0 475 2
Malta 673 0 9 0 654 0
Suriname 665 0 17 0 434 5
Namibia 593 0 0 0 25 1
Channel Islands 577 0 47 0 512 0
Réunion 563 0 3 0 472 3
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Taiwan 449 0 7 0 438 0
Angola 386 0 21 0 117 6
Syria 372 0 14 0 126 0
Vietnam 369 0 0 0 347 1
Mauritius 342 0 10 0 330 0
Isle of Man 336 0 24 0 312 0
Myanmar 317 0 6 0 250 0
Botswana 314 0 1 0 31 1
Comoros 313 0 7 0 272 0
Guyana 284 0 16 0 125 6
Martinique 249 0 14 0 98 5
Mongolia 227 0 0 0 197 1
Eritrea 215 0 0 0 56 0
Cayman Islands 201 0 1 0 197 0
Burundi 191 0 1 0 118 0
Faeroe Islands 188 0 0 0 188 0
Guadeloupe 184 0 14 0 157 4
Gibraltar 179 0 0 0 176 0
Bermuda 149 0 9 0 137 1
Brunei 141 0 3 0 138 0
Cambodia 141 0 0 0 131 1
Trinidad and Tobago 133 0 8 0 117 0
Monaco 108 0 4 0 95 0
Bahamas 106 2 11 0 89 1
Aruba 105 0 3 0 98 0
Barbados 98 0 7 0 90 0
Lesotho 91 0 0 0 11 0
Seychelles 91 0 0 0 11 0
Liechtenstein 84 0 1 0 81 0
Bhutan 80 0 0 0 55 0
Sint Maarten 78 0 15 0 63 0
Antigua and Barbuda 73 3 3 0 57 1
French Polynesia 62 0 0 0 60 0
Gambia 61 0 3 0 27 0
Turks and Caicos 55 0 2 0 11 0
Macao 46 0 0 0 45 0
Saint Martin 43 0 3 0 37 1
Belize 30 0 2 0 19 0
St. Vincent Grenadines 29 0 0 0 29 0
Timor-Leste 24 0 0 0 24 0
Curaçao 23 0 1 0 19 0
Grenada 23 0 0 0 23 0
Saint Lucia 22 0 0 0 19 0
Fiji 21 0 0 0 18 0
New Caledonia 21 0 0 0 21 0
Laos 19 0 0 0 19 0
Dominica 18 0 0 0 18 0
Saint Kitts and Nevis 16 0 0 0 15 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Greenland 13 0 0 0 13 0
Vatican City 12 0 0 0 12 0
Montserrat 11 0 1 0 10 0
Papua New Guinea 11 0 0 0 8 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
British Virgin Islands 8 0 1 0 7 0
Caribbean Netherlands 7 0 0 0 7 0
St. Barth 6 0 0 0 6 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 0
China 83581 9 4634 0 78590 4
More

इटालीमा कोरोनाको अत्यासलाग्दो आकडा-मृतक ७ हजार नजिक, संक्रमित ६ लाख ४० हजार पुगेको अनुमान

  POSTED ON : Wednesday, 25 March, 2020 | Views : 464

इटालीमा कोरोनाको अत्यासलाग्दो आकडा-मृतक ७ हजार नजिक, संक्रमित ६ लाख ४० हजार पुगेको अनुमान


एजेन्सी, टोकियो ।

इटालीमा थप ७ सय ४३ जना कोभिड १९ संक्रमितले ज्यान गुमाउदा मृतकको संख्या ७ हजार नजिक पुगेको छ ।

यो संख्या भाईरस संक्रमण सुरु भएको ठानिएको चिनको भन्दा दोब्बर धेरै हो ।

चिनमा हालसम्म करिब ३३ जनाले भाईरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन ।

इटलिमा संक्रमितको संख्या समेत बढेर ६९ हजार पुगेको छ । तर इटलिको नागरिक सुरक्षा संघका प्रमुख एंगेलो बोरिल्लीले संक्रमितको संख्या हाल भेटिए भन्दा १० गुणा धेरै फैलिसकेको विश्वाश गरेका छन ।

दसौहजार सम्भाबित संक्रमितको पहिचान हुबेक्रममा रहेको बताउदै एंगेलोले ६ लाख ४० हजार ब्यक्तिमा संक्रमण फैलिसकेको अनुमान गरेका छन ।

ला रिपब्लिका मिडियामा प्रकासित समाचार अनुसार देशभर मास्कको अभाब हुनथालेको छ । बिरामीहरुलाई भेन्टिलेटर अभाबमा उपचारमा समस्या बढ्न थालेको छ ।

अभाब भएका स्वास्थ्य उपकरणको रोमानिया, रसिया, भारत लगायत देशबाट आपुर्ति प्रयास थालिएपनी ति देशले निर्यातमा रोक लगाएका कारण समयमै उपलब्ध हुन नसकिरहेको बोरिल्लीले बताएका छन ।

भाईरस संक्रमण महामारी बनेपछि देशभर लकडाउन गरिदा इटलिमा आर्थिक संकट निम्तने अवस्था आएको सरकारी अधिकारिहरुले बताएका छन् ।

-रोयटर्स