(Japan) 4 th June | 2020 | Thursday | 10:54:03 PM || (Nepal) 7:39:03 PM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 6608389 45693 388587 1800 3193865 54248
USA 1903868 2085 109176 34 688811 16947
Brazil 587017 3037 32602 55 266132 8318
Russia 441108 8831 5384 169 204623 2300
Spain 287406 0 27128 0 617
UK 279856 0 39728 0 1559
Italy 233836 0 33601 0 160938 353
India 218437 1613 6104 16 104628 8944
Germany 184470 45 8701 2 167800 632
Peru 178914 0 4894 0 72319 964
Turkey 166422 0 4609 0 130852 612
Iran 164270 3574 8071 59 127485 2569
France 151677 0 29021 0 69455 1210
Chile 113628 0 1275 0 90748 1446
Mexico 101238 3912 11729 1092 73271 378
Saudi Arabia 93157 1975 611 32 68965 1321
Canada 93085 0 7498 0 51048 1721
Pakistan 85264 4801 1770 82 30128 111
Qatar 63741 1581 45 0 39468 239
Belgium 58767 82 9548 26 16048 143
Bangladesh 57563 2423 781 35 12161 1
Netherlands 46942 209 5990 13 116
Belarus 45981 865 253 5 21162 92
Ecuador 40966 0 3486 0 20019 252
Sweden 40803 0 4542 0 308
South Africa 37525 0 792 0 19682 208
UAE 37018 659 273 3 19572 1
Singapore 36922 517 24 0 23582 5
Portugal 33592 331 1455 8 20323 58
Colombia 33354 0 1045 0 12288 136
Switzerland 30913 20 1921 0 28600 27
Kuwait 29921 562 236 6 17223 184
Indonesia 28818 585 1721 23 8892 0
Egypt 28615 0 1088 0 7350 41
Ukraine 25411 588 747 12 11042 297
Ireland 25111 0 1659 0 22698 36
Poland 24826 139 1117 2 12227 160
Philippines 20382 634 984 10 4248 82
Romania 19907 238 1299 3 13919 153
Argentina 19268 0 588 5 5993 274
Afghanistan 18054 787 300 6 1585 19
Dominican Republic 18040 0 516 0 11224 110
Israel 17429 52 291 0 14993 27
Japan 16986 0 900 0 14771 101
Austria 16805 34 670 0 15717 22
Panama 14609 0 357 0 9519 75
Oman 14316 778 67 0 3451 58
Bahrain 12815 0 21 1 7410 9
Kazakhstan 12067 271 48 0 6574 62
Denmark 11811 40 582 2 10620 17
Bolivia 11638 647 400 24 1507 3
S. Korea 11629 39 273 0 10499 15
Serbia 11571 48 246 1 6910 15
Armenia 11221 697 176 6 3468 10
Nigeria 11166 0 315 0 3329 7
Algeria 9733 0 673 0 6218 32
Czechia 9441 3 324 0 6752 12
Moldova 8795 0 314 4 5009 265
Ghana 8548 0 38 0 3132 3
Norway 8488 11 238 1 8138 6
Malaysia 8247 277 115 0 6559 6
Iraq 8168 0 256 0 4095 46
Morocco 7967 45 207 1 7160 13
Australia 7240 11 102 0 6648 4
Finland 6911 0 322 1 5800 7
Cameroon 6789 204 203 3 3705 28
Azerbaijan 6522 262 78 2 3737 42
Guatemala 5760 174 143 20 929 5
Honduras 5690 163 234 9 617 13
Sudan 5499 0 314 0 1711 0
Tajikistan 4191 0 48 0 2347 0
Djibouti 4054 119 26 0 1685 0
Luxembourg 4024 0 110 0 3861 2
Senegal 4021 89 45 0 2162 16
Hungary 3954 23 539 5 2205 24
Guinea 3933 0 23 0 2332 24
Uzbekistan 3909 66 16 0 3082 11
DRC 3644 149 78 3 495 0
Ivory Coast 3110 0 35 0 1530 0
Thailand 3101 17 58 0 2968 1
Greece 2937 0 179 0 1374 11
Gabon 2902 0 20 0 801 15
El Salvador 2781 76 51 2 1208 59
Haiti 2640 133 50 2 24 0
Nepal 2634 334 10 1 290 0
North Macedonia 2611 119 147 2 1621 34
Bosnia and Herzegovina 2594 43 159 2 1951 4
Bulgaria 2585 25 147 1 1322 8
Kenya 2340 124 78 4 592 7
Croatia 2247 1 103 0 2105 3
Somalia 2189 43 79 0 406 2
Cuba 2119 12 83 0 1839 4
Mayotte 1993 0 24 0 1523 9
Venezuela 1952 0 20 0 334 0
Kyrgyzstan 1899 28 20 0 1292 5
Estonia 1890 10 69 0 1663 0
Maldives 1850 0 7 0 644 9
Iceland 1806 0 10 0 1794 0
Sri Lanka 1789 54 11 0 839 1
Lithuania 1687 3 71 0 1273 17
Ethiopia 1636 150 18 1 250 16
Slovakia 1526 1 28 0 1376 0
New Zealand 1504 0 22 0 1481 0
Slovenia 1477 0 109 0 1359 0
Mali 1386 0 79 0 788 0
Guinea-Bissau 1339 0 8 0 53 0
Lebanon 1306 50 28 1 731 5
Equatorial Guinea 1306 0 12 0 200 0
Albania 1197 13 33 0 898 5
CAR 1173 0 4 0 23 0
Costa Rica 1157 0 10 0 685 5
Nicaragua 1118 0 46 0 370 0
Hong Kong 1099 5 4 0 1041 2
Zambia 1089 0 7 0 912 1
Tunisia 1087 0 49 0 968 1
Latvia 1082 3 25 1 760 2
Paraguay 1070 0 11 0 511 2
South Sudan 994 0 10 0 6 0
Niger 961 0 65 0 857 0
Cyprus 958 0 17 0 790 4
Madagascar 957 49 7 1 200 9
Sierra Leone 914 5 47 0 491 0
Burkina Faso 884 0 53 0 753 0
Andorra 851 0 51 0 735 7
Uruguay 828 0 23 0 698 4
Chad 820 0 66 0 590 0
Georgia 801 1 13 0 644 6
Jordan 757 0 9 0 561 5
Mauritania 745 0 34 0 57 0
Diamond Princess 712 0 13 0 651 4
San Marino 678 4 42 0 408 1
Malta 622 0 9 0 576 1
Congo 611 0 20 0 179 0
Jamaica 591 1 10 1 361 1
Channel Islands 561 0 46 0 512 0
French Guiana 556 23 1 0 296 3
Uganda 522 15 0 0 82 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Cabo Verde 502 25 5 0 239 0
Sao Tome and Principe 485 1 12 0 68 0
Réunion 478 0 1 0 411 1
Palestine 463 6 3 0 377 0
Togo 452 0 13 0 236 0
Taiwan 443 0 7 0 428 0
Yemen 419 0 95 0 17 0
Rwanda 397 0 2 0 271 0
Malawi 369 0 4 0 51 1
Isle of Man 336 0 24 0 312 0
Mauritius 335 0 10 0 322 0
Vietnam 328 0 0 0 302 1
Montenegro 324 0 9 0 315 0
Liberia 321 5 28 0 175 0
Mozambique 316 0 2 0 109 0
Eswatini 295 0 3 0 201 2
Benin 261 17 3 0 151 0
Myanmar 233 0 6 0 145 0
Zimbabwe 222 0 4 0 29 0
Martinique 200 0 14 0 98 0
Libya 196 0 5 0 52 0
Faeroe Islands 187 0 0 0 187 0
Mongolia 186 1 0 0 65 19
Gibraltar 173 0 0 0 153 0
Guadeloupe 162 0 14 0 138 1
Cayman Islands 156 0 1 0 78 0
Guyana 153 0 12 0 70 2
Bermuda 141 0 9 0 113 2
Brunei 141 0 2 0 138 1
Comoros 132 0 2 0 27 0
Cambodia 125 0 0 0 123 1
Syria 123 0 6 0 53 0
Trinidad and Tobago 117 0 8 0 108 0
Bahamas 102 0 11 0 55 2
Aruba 101 0 3 0 98 0
Monaco 99 0 4 0 90 1
Barbados 92 0 7 0 81 1
Angola 86 0 4 0 18 1
Liechtenstein 82 0 1 0 55 0
Sint Maarten 77 0 15 0 60 1
Suriname 74 0 1 0 9 0
Burundi 63 0 1 0 33 0
French Polynesia 60 0 0 0 60 0
Bhutan 47 0 0 0 9 0
Macao 45 0 0 0 45 0
Saint Martin 41 0 3 0 33 1
Botswana 40 0 1 0 23 0
Eritrea 39 0 0 0 39 0
Antigua and Barbuda 26 0 3 0 20 1
Gambia 26 0 1 0 20 0
St. Vincent Grenadines 26 0 0 0 15 0
Namibia 25 0 0 0 16 0
Timor-Leste 24 0 0 0 24 0
Grenada 23 0 0 0 18 2
Curaçao 21 0 1 0 15 0
New Caledonia 20 0 0 0 18 0
Laos 19 0 0 0 18 0
Belize 18 0 2 0 16 0
Dominica 18 0 0 0 16 0
Fiji 18 0 0 0 15 0
Saint Lucia 18 0 0 0 18 0
Saint Kitts and Nevis 15 0 0 0 15 0
Falkland Islands 13 0 0 0 13 0
Greenland 13 0 0 0 11 0
Turks and Caicos 12 0 1 0 11 0
Vatican City 12 0 0 0 2 0
Montserrat 11 0 1 0 10 0
Seychelles 11 0 0 0 11 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Western Sahara 9 0 1 0 6 0
British Virgin Islands 8 0 1 0 7 0
Papua New Guinea 8 0 0 0 8 0
Caribbean Netherlands 7 0 0 0 7 0
St. Barth 6 0 0 0 6 0
Lesotho 4 0 0 0 2 0
Anguilla 3 0 0 0 3 0
Saint Pierre Miquelon 1 0 0 0 1 0
China 83022 1 4634 0 78319 3
More

जापान आँधी असर- मृत्यु हुनेको संख्या ७३ पुग्यो, १४० स्थानमा पहिरो (अपडेट)

Laxmi Paudel   POSTED ON : Tuesday, 15 October, 2019 | Views : 509

जापान आँधी असर- मृत्यु हुनेको संख्या ७३ पुग्यो, १४० स्थानमा पहिरो (अपडेट)


टोकियो, जापान ।

जापानमा बिनासकारी आँधीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या मंगलबार अबेर रातीसम्ममा ७३ पुगेको छ ।

समाचार संस्था एनएचकेर्वल्डले अनलाईन संस्करणमा उल्लेख गरे अनुसार ताईफुमा परेर अझै दर्जन बढी व्यक्ति हराईरहेका छन् ।

ताईफुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित फुकुसीमा प्रिफेक्चर रहेको र त्यहाँ मात्रै हालसम्म २५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

मत्यु भएकामा एकैपरिवारका आमा र छोरा रहेको र मृतक महिलाको अर्को सानो छोराको अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

ताईफुबाट प्रभावित ११ प्रिफेक्चरमा गरेर १ सय ४० स्थानमा पहिरो गएको छ । गुन्मा प्रिफेक्चरमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै स्थानमा कम्तिमा ४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

जापानी समाचार संस्था क्योदोले उद्दार टोलीहरुसँग लिएको विवरण अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या ६४ पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

समाचारमा अझै १५ जना बेपत्ता भएको पाईएको र मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्ने आशंका गरिएको छ ।

...

तीन दिन अघि जापानमा आएको आँधीमा परेर मंगलबार अपरान्हसम्ममा मृत्यु हुनेको संख्या ६४ पुगेको छ ।

जापानी समाचार संस्था क्योदोले उद्दार टोलीहरुसँग लिएको विवरण अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या ६४ पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

समाचारमा अझै १५ जना बेपत्ता भएको पाईएको र मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्ने आशंका गरिएको छ ।

यसैबिच हागीबिस ताईफुमा क्रममा मुसलधारे बर्षा तथा बाढी मानववस्तीमा पस्दा १० हजार घर डुबानमा परेको समाचार संस्था एनएचके टेलिभिजनले उल्लेख गरेको छ ।

मंगलबार अपरान्हसम्मपनी राजधानी टोकियो सहित आसपासका ११ प्रिफेक्चरमा गरेर बाढी पसेका १० हजार घर बस्न अयोग्य पाईएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै ताईफुका कारण विद्युत् प्रशारण लाईनमा पुगेको क्षती मर्मत गर्न अझै एकहप्ता लाग्ने भएको छ ।

मंगलबार मध्यान्हसम्ममा ३४ हजार घर विद्युत् विहिन रहेको र विद्युत् प्रशारणमा भएको क्षती मर्मत तथा चेकजाँचको काम तिब्र रुपमा अघि बढाईएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

क्षतिग्रस्त विद्युतीय संरचना मर्मत गरेर सबै घरहरुमा विद्युत् आपुर्ती हुन अझै कम्तीमा एकहप्ता लाग्ने सम्वन्धित अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै समाचार संस्था क्योदोले आफ्नो अनलाईन संस्करणमा लेखेको छ ।

ताईफुकै कारण प्रभावित क्षेत्रमा करिव २ सय बाल स्याहार केन्द्रहरु सञ्चालन आउन सकेका छैनन् ।

रेल सेवा सोमबारबाटै अधिकाशं सञ्चालनमा आएपनि बाढीले डुबाएका बुलेट रेलहरु तथा क्षतीग्रस्त संरचना मर्मतको काम भईरहेको समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

फुकुसिमा, नागानो लगायत क्षेत्रमा बाढी सहित पहिरोले क्षती पुर्याएका रेलका संरचना पुर्ननिर्माण हुने क्रममा रहेकाले सो क्षेत्रमा नियमीत रेलसेवा सञ्चालनको लागि अझै केहीदिन लाग्ने ठानिएको छ ।