(JAPAN) 22 nd April | 2018 | Sunday | 11:28:19 PM
(Nepal) 22 nd April | 2018 | Sunday | 8:12:54 PM
 
नेपालमा पर्यटन र लगानी सम्भावनाबारे नागोयामा विशेष कार्यक्रम हुँदै

नागोया ।नेपालमा पर्यटन तथा औद्योगीक लगानी भित्राउने उद्देश्य सहित जापानी लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर न

जापान समाचार

नेपालमा पर्यटन र लगानी सम्भावनाबारे नागोयामा विशेष कार्यक्रम हुँदै

नागोया ।नेपालमा पर्यटन तथा औद्योगीक लगानी भित्राउने उद्देश्य सहित जापानी लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर न